Farské oznamy v týždni od 19. októbra do 25. októbra 2020

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

19.10.

 

 

+Ľudmila a otec

St

21.10.

 

 

+Drahomíra, ned. 65 rokov

Pi

23.10.

 

 

+Emília Drábová

So

24.10.

 

 

+rodičia Margita a Rudolf

Ne

25.10.

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

 

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej ombše

Ut

20.10.

 

 

+Ján Mikurčík z Dvorník, ned 100 rokov

Št

22.10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána pri životnom jubileu

Ne

25.10.

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

 

+mamička Emília, 20. výr., otec Ladislav, 18. výr., brat Vladimír, 5. výr.

 

 

·       Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

·       Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v rodinách.

·       V noci zo soboty 24. októbra na nedeľu 25. októbra sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

Drahí, bratia a sestry,

keďže momentálna situácia nám neumožňuje v úplnosti sláviť verejné sväté omše a zachanie limitu šiestich osôb vrátane kňaza je dosť komplikované, nateraz nebudem sláviť verejné sväté omše.

Na telefónnom čísle 0908488545 som vám k dispozícii, aby ste si mohli so mnou dohodnúť termín na individuálnu svätú spoveď a podanie svätého prijímania, čí inú pastoračnú službu.

 

 

        Marek Hraňo

farský administrátor