Farské oznamy v týždni od 2. mája do 8. mája 2011

Druhá veľkonočná nedeľa, Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

02.05.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry, matku a starú matku

St

04.05.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc deťom s rodinami

Pi

06.05.

 

17.30

+rodičia a starí rodičia, vnučka a ostatná rodina

So

07.05.

 

08.00

Na úmysel celebranta

Ne

08.05.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.30

Za veriacich

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

03.05.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

16.30

+manžel Ondrej Ivor

Št

05.04.

 

16.30

+rodičia Štefan a Mária Ďurišoví a syn Štefan s manželkou

Pi

06.05.

 

16.15

Na úmysel celebranta

Ne

08.05.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre bohuznámu rodinu a za šťastlivú operáciu

  • Májovú pobožnosťsa budeme modliť 15 minút pred každou sv. omšou.
  • Tento týžden máme prvý piatok v mesiaci. Možnosť sv. spovede je pred každou sv. omšou počas týždňa. Na prvý piatok o 15.30 vyložím Sviatosť Oltárnu na poklonu v Teranoch. O 17.30 bude ukončenie adorácie s požehnaním a potom sv. omša. V Šipiciach bude sv. omša o 16.15 spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.
  • piatok po sv. omši o 18.30 hod. pozývam do fary všetkých veriacich, ktorí majú záujem spoločne so mnou prehlbovať svoje poznanie Sv. Písma.
  • Spoločnosť kňazov mariánov z Krupiny v spolupráci  so Združením kresťanských seniorov Vás pozýva v sobotu 14. mája na mariánsku púť do Podolínca a Levoče. V Podolínci sa zúčastníme odhalenia pamätnej tabule bl. pátrovi Stanislavovi Papčinskému MIC, zakladateľovi rehole mariánov, ktorý v podolínskom kláštore začal svoju rehoľnú a kňazskú formáciu a následne slávnostnej svätej omše, ktorú bude celebrovať generálny predstavený rehole mariánov p. Andrej Pakula MIC. Poobede poputujeme za Pannou Máriou do Levoče.Cestovné je 10,- eur. Stravovať sa budeme z vlastných zásob. Nahlásiť sa môžete u p. Emila do 7. mája na tel. čísle 045/5521188.
  • V rámci celoslovenských aktivít, ktoré budú v máji prebiehať pod názvom DEŇ RODINY, organizuje dekanát Levice púť rodín na Staré Hory, a to v sobotu 7. 5. 2011. Odchod autobusu je o 7.00 hod. od hotela Minerál v Dudinciach. Poplatok je na mieste 7,-€. Pokiaľ máte záujem, dajte mi prosím vedieť v pondelok alebo v utorok.

 

Marek Hraňo

farský administrátor