Farské oznamy v týždni od 20. novembra do 26. novembra2017

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

20.11.

 

16.30

Na úmysel biskupa

St

22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

16.30

+rodina Miškolciová

Pi

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

16.30

+rodina Benediková

So

25.11.

 

09.00

+Anna a Jozef Packoví a ich rodičia

Ne

26.11.

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA, slávnosť

10.30

+Ľubomír Kohút, 1. výr.

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

21.11.

Obetovanie Panny Márie,spomienka

16.30

Za Božiu ochranu rodine

Št

23.11.

 

16.30

+rodičia z oboch strán, sestra Helena a jej syn Štefan

Ne

26.11.

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA, slávnosť

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu pri životnom jubileu pri 40. výr. manželstva

 

 

·         Dnes je zbierka na kňazský seminár.

·         Spoločenstvo Sion vás pozýva na Chvály Hont, kde sa túžime zjednotiť v modlitbe a volať na nášho nebeského Otca za naše rodiny, vzťahy, dediny, mestá a za našu celú krajinu. Veríme že ak sa obrátime k Bohu, On môže vyriešiť každý problém a môže zmeniť Slovensko k lepšiemu.
Túžime sa modlitebne postaviť za náš región Hont pretože modlitba má moc zmeniť akúkoľvek situáciu. Prídte si oddýchnuť, načerpať, ale hlavne stretnúť sa s naším nebeským Otcom.
Chvály sa uskutočnia 25.11. o 19:00 v Kultúrnom dome v Dudinciach v časti Merovce.
Bude tiež pripravený detský kútik a vstup je zadarmo.Chvály bude viesť kapela Deepwell a slovo bude na tému- Životný štýl: Kresťan.

·         Na budúcu nedeľu sa bude po sv. omšiach konať pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitbyJežišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na túto slávnosť, môže získať za obvyklých podmienokúplné odpustky.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor