Farské oznamy v týždni od 21. augusta do 27. augusta 2017

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

21.08.

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

 

Sv. omša nebude

St

23.08.

 

 

Sv. omša nebude

Pi

25.08.

 

18.00

+otec Jozef Vician, 20. výr.

So

26.08.

 

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jarku a Karinku pri životných jubileách

Ne

27.08.

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

10.30

+dcéra Mária

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

22.08.

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

 

Sv. omša nebude

Št

24.08.

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

 

Sv. omša nebude

Ne

27.08.

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

09.00

Za veriacich farnosti

 

 

·         V sobotu 2. septembra od 13.00 hod. na amfiteátri v Dudinciach vás spoločenstvo SION pod záštitou farnosti Terany v spolupráci so združením JPK pozývajú na HONTFEST. Je tokresťanský festival zameraný na prinášanie atmosféry neba medzi ľudí – túžime, aby ľudia zažívali nebo už tu, na zemi, tak, ako sa aj modlíme: „ako v nebi, tak i na zemi“. Chceme ľuďom priblížiť Boha cez hudbu, tance, divadelné scénky, svedectvá, rôzne zábavné a duchovné aktivity. Chceme rozhlásiť zo striech, že On je živý! Hodláme k ľuďom prinášať Boha ako toho, ktorý je milosrdný, ako toho, ktorý prináša radosť, lásku, pokoj, uzdravenie a spásu. Usilujeme sa o uzdravené vzťahy, zdravé rodiny, mestá a dediny pokoja a lásky. Želáme si vytvárať jednotu s rôznymi vyznaniami a denomináciami a takto spoločne budovať Božie kráľovstvo. Bližšie informácie sú na nástenke a na  stránke www.hontfest.sk

 

Marek Hraňo

farský administrátor