Farské oznamy v týždni od 22. marca do 28. marca 2021

Piata pôstna nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

22.03.

 

 

 

St

24.03.

 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru

Pi

26.03.

 

 

 

So

27.03.

 

 

 

Ne

28.03.

KVETNÁ NEDEĽA

ČIŽE NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej ombše

Ut

23.03.

 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Foltánovú a ich deti

Št

25.03.

ZVESTOVANIE PÁNA,

Slávnosť

 

+Štefan Foltán a jedho rodičia a starí rodičia

Ne

28.03.

KVETNÁ NEDEĽA

ČIŽE NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Vlastičku pri životnom jubileu

 

·       Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, 21. marca 2021, zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity - https://www.charita.sk/pomoc-utecencom/.

Uvedomujeme si, že aj mnohí z veriacich na Slovensku prechádzajú z dôvodu pandémie náročným obdobím. Ak vám to však vaša situácia dovoľuje, svoj dar môžete odovzdať už dnes na účet Konferencie biskupov Slovenska: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151.

 

 

        Marek Hraňo

farský administrátor