Farské oznamy v týždni od 22. októbra do 28. októbra 2018

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

22.10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža,ľubovoľná spomienka

18.00

+Ján Palkovič, manželka Anna a vnuk Martin

St

24.10.

 

16.30

+rodina Paulíková

Pi

26.10.

 

 

Sv. omša nebude

So

27.10.

 

 

Sv. omša nebude

Ne

28.10.

Tridsiata nedeľa

v cezročnom období

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Ballovú pri životnom jubileu 80 rokov

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

23.10.

 

16.30

+Ján Valentín a Mária Takáčová

Št

25.10.

 

16.30

Na úmysel celebranta

Ne

28.10.

Tridsiata nedeľa

v cezročnom období

09.00

Za veriacich farnosti

 

 

·         Dnes je zbierka na misie.

·         Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v kostoloch i v rodinách.

·         Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. V našich kostoloch si môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.skĎakujeme!

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

·         Na prvú adventnú nedeľu 2. decembra prisľúbil otec biskup Mons. Marián Chovanec účasť na oslavách desiateho výročia farnosti.

·         V noci zo soboty 27. októbra na nedeľu 28. októbra sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

 

 

Marek Hraňo

farský  administrátor