Farské oznamy v týždni od 23. marca do 29. marca 2020

Štvrtá pôstna nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

23.03.

 

 

+Ľubomír

St

25.03.

ZVESTOVANIE PÁNA,

Slávnosť

 

+Ján Sluka a syn Marián

Pi

27.03.

 

 

+rodičia Ján a Vilma syn Milan

So

28.03.

 

 

+vnučka Lucia a za Božiu pomoc rodine

Ne

29.03.

Piata pôstna nedeľa

 

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

24.03.

 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu pri životnom jubileu

Št

26.03.

 

 

+rodičia Ďurdíkovci a starí rodičia Belanoví

Ne

29.03.

Piata pôstna nedeľa

 

 

·         Prosím, modlite sa doma súkromne a spoločne v rodinách a sledujte sv. omše v televízii alebo v rádiu či na Internete.

·         Ja každý deň slávim súkromne sv. omšu s úmyslom,o ktorý ste požiadali vopred.

·         Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

Informácia je prevzatá z linku: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320036

·         Pri duchovnej potrebe kňaza mi volajte prosím na mobil: 0908488545.

        Marek Hraňo

farský administrátor