Farské oznamy v týždni od 24. septembra do 30. septembra 2018

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

24.09.

Výročie posviacky Katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského, sviatok

 

Sv. omša nebude

St

26.09.

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

18.00

Za Božiu pomoc pre rodinu Sľukovú

Pi

28.09.

 

18.00

Za Božiu pomoc pre rodinu Balogovú

So

29.09.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

 

Sv. omša nebude

Ne

30.09.

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

10.30

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

25.09.

 

16.30

Na úmysel celebranta

Št

27.09.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

 

Sv. omša nebude

Ne

30.09.

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

09.00

+Michal Foltán a jeho bratia

 

 

·         Dnes je zbierka pre potreby farnosti.

·         V nasledujúcu nedeľu 30. septembra prídu do našej farnosti rehoľné sestry vincentky z Krupiny a bude sa v Šipiciach i v Teranoch konať tradičná zbierka „Boj proti hladu“na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku. Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou. Pozývam vás k zapojeniu sa do tejto charitatívnej iniciatívy.

·         Do konca septembra mi prosím nahláste deti, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie v našej farnosti. Do konca septembra sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania. Jedná sa o žiakov a študentov od ôsmeho ročníka vyššie a tiež starších, ktorí ešte neprijali túto sviatosť.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor