Farské oznamy v týždni od 27. novembra do 3. decembra2017

Slávnosť Krista Kráľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

27.11.

 

16.30

+rodina Priškinová

St

29.11.

 

 

Sv. omša nebude

Pi

01.12.

 

17.30

+rodina Hybská

So

02.12.

 

09.00

+Danka a Janka

Ne

03.12.

Prvá adventná nedeľa

10.30

Za Božiu pomoc pre rodinu

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

28.11.

 

16.30

+rodičia Ďurišoví a Mičudoví a ich deti

Št

30.11.

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

16.30

+Ondrej Gnébus a rodina Gnébusová

Pi

01.12.

 

16.15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Elenu Zábovskú

Ne

03.12.

Prvá adventná nedeľa

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

 

·         Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu.

·         Dnes sa po sv. omšiach koná pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitbyJežišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na túto slávnosť, môže získať za obvyklých podmienokúplné odpustky.

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. V piatok bude v kostole v Šipiciach sv. omša o 16.15 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou a v Teranoch o 17.30 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou. Spovedať budem pred sv. omšami počas týždňa.

·         Na budúcu nedeľu začína Adventné obdobie. Pri svätých omšiach požehnám adventné vence. Kto chce, môže si priniesť vlastný adventný veniec alebo len sviece na požehnanie.

·         Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí,ktorý sa uskutoční vo štvrtok30. novembra 2017 od  830 hod. do 1300 hod.Návštevníkom  budú  poskytnuté informácie o štúdiu na katolíckom gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé triedy, odborné učebne, telocvičňu, areál školy, internát a tiež uvidia  rôzne ukážky zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa.

·         Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou bude v dňoch 1.-4.12.2017 návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy Khazmee na Slovensku. Viac na stránke:  www.acn-slovensko.org

 

Marek Hraňo

farský administrátor