Farské oznamy v týždni od 28. decembra 2020 do 3. januára 2021

Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

28.12.

Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku a jej rodinu

St

30.12.

Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána

 

+Mária

Št

31.12.

Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána

 

Za dobrodincov farnosti

Pi

01.01.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

 

Za veriacich farnosti

So

02.01.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Jozefa, Gabrielu a celú rodinu

Ne

03.01.

Druhá nedeľa po Narodení Pána

 

+Peter Horváth a starí rodičia Lihositoví a Hudecoví

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej ombše

Ut

29.12.

Piaty deň v oktáve Narodenia Pána

 

Na úmysel biskupa

Pi

01.01.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

 

 

Ne

27.12.

Druhá nedeľa po Narodení Pána

 

Za veriacich farnosti

 

 

 

        Marek Hraňo

farský admi nistrátor