Farské oznamy v týždni od 28. mája do 3. júna 2012

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

28.05.

Svätodušný pondelok

16.30

Na úmysel celebranta

St

30.05.

 

16.30

+Jozef Babjak

Pi

01.06.

Sv. Justýna, mučeníka, spomienka

17.30

+Elena

So

02.06.

 

09.00

Modlitba posvätného ruženca

09.30

+manžel Štefan, jeho brat a +rodina

Ne

03.06.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE,slávnosť

10.30

+manžel Milan Račko, 1. výr.

15.00

Adorácia Najsvätejšej Sviatosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

29.05.

 

16.30

+rodičia Michal a Anna Jankovičovci

Št

31.05.

 

 

Sv. omša nebude

Pi

01.06.

Sv. Justýna, mučeníka, spomienka

16.15

+rodičia Ján a Mária, syn Ján s manželkou a vnuk Jozef

Ne

03.05.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE,slávnosť

09.00

Za veriacich

  • Dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie a od pondelka pokračuje Obdobie cez rok, kedy sa opäť modlíme modlitbu Anjel Pána.
  • Do konca mája sa budeme spoločne modlievať Loretánske litánie a v júni Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 10 minút pred začatím každej sv. omše.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Možnosť sv. spovede je pred každou sv. omšou počas týždňa. Na prvý piatok o 15.30 bude vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu v kostole v Teranoch. O 17.30 bude ukončenie adorácie s požehnaním a potom sv. omša. V Šipiciach bude sv. omša o 16.15 spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.
  • V piatok bude po sv. omši o 18.30 hod. stretnutie birmovancov v kostole v Teranoch.
  • V piatok bude po sv. omši o 18.30 hod. stretnutie detí vo fare. 
  • Na prvú sobotu bude o 9.00 hod. spoločná modlitba posvätného ruženca a potom sv. omša.
  • Na budúcu nedeľu bude v Teranoch pri sv. omši o 10.30 slávnostné prinesenie relikvie krvi blahoslaveného pápeža Jána Pavla II., apoštola Božieho milosrdenstva, do nášho chrámu. Tu bude možnosť uctiť si tieto pozostatky vystavené k verejnej úcte po sv. omši. Srdečne vás všetkých pozývam na túto slávnosť.
  • Na budúcu nedeľu popoludní bude v kostole v Teranoch o 15.00 hod. vyložená sviatosť Oltárna na pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci spojenú s korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

Marek Hraňo

farský administrátor