Farské oznamy v týždni od 28. mája do 3. júna 2018

Najsvätejšej Trojice, slávnosť

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

28.05.

 

18.00

Na úmysel celebranta

St

30.05.

Vigília slávnosti

18.00

Za matky zo spoločenstva Modlitby matiek

ŠT

31.05.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

 

18.00

 

Za veriacich farnosti

Pi

01.06.

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

18.00

+Július Výboch a dcéra Tatiana

So

02.06.

 

09.00

+Filip a Beáta

Ne

03.06.

Deviata nedeľa v cezročnom období

11.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov Domanských pri 30. výročí sobáša

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

29.05.

 

16.30

+Ján Ďuriš a rodičia

Št

31.05.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

16.15

+syn

Ne

03.06.

Deviata nedeľa v cezročnom období

09.00

Za veriacich farnosti

 

 

·         V utorok bude v kostole v Šipiciach pri sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí, ktoré v sobotu 2. júna o 10.00 hod. prijmu sviatosť zmierenia a v nedeľu 3. júna pri sv. omši o 9.00 hod. príjmu Sviatosť Oltárnu.

·         Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

·         V nasledujúcu nedeľu bude sv. omša v Teranoch o 11.00 hod. V Šipiciach bude po sv. omši procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou v okolí kostola. Prosím, aby ste už tradične pripravili oltáriky. V prípade nepriaznivého počasia bude len pobožnosť v kostole.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

·         Ružencové bratstvo a farnosť Hontianske Nemce Vás pozývajúna pútnický zájazd v termíne od 10. 08. 2018 do 12. 08. 2018 Svätý Hostýn – Svätý Kopeček – Olomouc – Velehrad – Buchlovice. Bližšie informácie nájdete v sakristii kostola.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor