Farské oznamy v týždni od 29. mája do 4. júna 2017

Siedma veľkonočná nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

29.05.

 

18.00

+sr. Tamaris

St

31.05.

Za rehoľné povolania

18.00

+Peter Konôpka a manželka Juliana

Pi

02.06.

Za jednotu kresťanov

18.00

+Július Výboch a dcéra Tatiana

So

03.06.

Vigília

18.00

Za uzdravenie a Božiu pomoc

Ne

04.06.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO,slávnosť

10.30

Za veriacich farnosti

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

30.05.

 

16.15

+rodičia, starí rodičia a bratia Ján a Pavel

St

31.05.

 

Za povolania na kňazský stav

10.00

Začiatok adorácie Najsv. Eucharistie

16.00

Ukončenie adorácie s požehnaním

16.30

Na úmysel darcu

Št

01.06.

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

16.15

+Veronika Národová

Pi

02.06.

 

16.15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Šimona a Viktora

Ne

04.06.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO,slávnosť

09.00

+Filip, 5. výr. a Štefan, 20. výr.

 

·         Dnes je 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov spojený so zbierkou na katolícke masmédiá.

·         V stredu 31. mája bude v kostole v Šipiciach celodenná adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej so začiatkom o 10.00 hod. Ukončenie adorácie so sviatostným požehnaním bude o 16.00 hod. a potom sv. omša. Prosím vás, aby ste podľa možnosti prichádzali na adoráciu počas dňa a prosím aby ste sa zapísali do zoznamu vzadu v kostole.

·         V tomto týždni sú letné kántrové dni v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Možnosť sv. spovede bude pred každou sv. omšou. V kostole v Šipiciach bude sv. omša v piatok o 16.15 hod. a v Teranoch v piatok o 18.00 hod.

·         Prebieha Novéna k Duchu Svätému, ktorú sa modlievame po každej svätej omši v Teranoch i v Šipiciach, v rámci tejto novény sa modlíme Loretánske litánie. V sobotu bude ukončenie Deviatnika pol hodinu pred sv. omšou.

·         Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Touto slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie a od pondelka 5. júna pokračuje Obdobie cez rok.

·         Srdečne vás pozývame na gospelový festival Lumen, ktorý sa uskutoční 2. - 3. júna v Trnave. Tento rok je to už 25. jubilejný ročník festivalu a mladým ponúka výbornú hudbu, prednášky a diskusie, ktoré im pomôžu dotknúť sa Krista a priateľov.Viac informácii nájdete na www.fln.sk

Marek Hraňo

farský administrátor