Farské oznamy v týždni od 29. októbra do 4. novembra 2018

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

29.10.

 

16.30

+Michal Kerúľ, manželka Emília a rodičia z oboch strán

St

31.10.

 

16.30

+dobrodinci farnosti

Št

01.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

10.30

Za veriacich farnosti

Pi

02.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

17.30

+príbuzní

So

03.11.

 

07.30

+biskupi a kňazi diecézy

Ne

04.11.

Tridsiata prvá nedeľa

v cezročnom období

10.30

+veriaci farnosti

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

30.10.

 

09.15

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jána Valentína a pre celú živú rodinu

Št

01.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Pi

02.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

16.15

Za všetkých zosnulých veriacich

Ne

28.10.

Tridsiata prvá nedeľa

v cezročnom období

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Neslušanovú

 

·         Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti. V našich kostoloch si môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.skĎakujeme!

·         Vo štvrtok 1. novembra bude popoludní na cintoríne v Teranoch o 15.30 hod. pietna spomienka na zosnulých zosnulých v uplynulom roku v tejto obci spojená s modlitbou za zosnulých.

·         Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a  pomodlí sa Modlitbu Pána a  urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď(krátko pred tým alebo potom), sv. prijímanie(najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca(stačí Otčenáš, Zdravas' a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

·         Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorína aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Marek Hraňo

farský administrátor