Farské oznamy v týždni od 3. septembra do 9. septembra 2018

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

03.09.

 

 

Sv. omša nebude

St

05.09.

Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice, ľubovoľná spomienka

18.00

+Mária

Pi

07.09.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc Karolovi pri životnom jubileu 50 rokov

So

08.09.

Narodenie Panny Márie, sviatok

09.00

Na úmysel celebranta

Ne

09.09.

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

10.30

+rodičia Teťákoví a ich synovia a nevesty

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

04.09.

 

16.30

+Mária Vicianová

Št

06.09.

 

16.30

Na úmysel celebranta

Pi

07.09.

NARODENIE PANNY MÁRIE, vigília slávnosti

16.15

Za veriacich farnosti

Ne

09.09.

NARODENIE PANNY MÁRIE, slávnosť

09.00

Za zdravie a Božiu pmoc pre vnučku s rodinou a za šťastnú cestu

 

 

·         Dnes bude v kostole v Teranoch o 15.00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna na pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci spojená s korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Vpiatok bude v kostole v Teranoch sv. omša o 18.00 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou. Spovedať budem pred sv. omšami počas týždňa.

·         Na budúcu nedeľu 9. septembra bude v Šipiciach slávnostná sv. omša z príležitosti titulu kostola Narodenia Panny Márie, ktorú bude celebrovať novokňaz dp. Patrik Špánik.

·         Do konca septembra mi prosím nahláste deti, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie v našej farnosti. Do konca septembra sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor