Farské oznamy v týždni od 30. mája do 5. júna 2011

Šiesta veľkonočná nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

29.05.

V čase sejby

16.30

+Jozef a Katarína Tomašovičovci a brat Ján

St

01.06.

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

16.30

Za deti, ktoré tento rok prvýkrát pristúpili k Svätému  prijímaniu

Št

02.06.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

17.30

Za veriacich

Pi

03.06.

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.30

+ Mária Ozangová

So

04.06.

 

08.00

+Ján Melich

Ne

05.06.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.30

Za veriacich

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

31.05.

V čase sejby

09.00

Začiatok celodennej adorácie

16.30

+Mária a Pavel a ich rodičia

Št

02.06.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

16.15

+Mária a Ján

Pi

03.06

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

16.15

+Ján, Anna, a zať Jozef

Ne

05.06.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Miroslava

  • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
  • Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni, počas ktorých prosíme za úrodu. Formulár sv. omše V čase sejby budeme mať v pondelok v Teranoch a v utorok v Šipiciach.
  • V utorok 31. mája bude v kostole v Šipiciach celodenná adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej so začiatkom o 09.00 hod. Ukončenie adorácie bude o 16.15 a potom bude sv. omša. Prosím vás, aby ste podľa možnosti prichádzali na adoráciu počas dňa, aby sme tak spoločne mohli prosiť okrem vlastných úmyslov aj za naše diecézne cirkevné spoločenstvo, ale aj za našu farnosť.
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána.
  • Od piatku začína Novéna k Duchu Svätému, ktorú sa budeme modlievať po každej svätej omši v Teranoch i v Šipiciach.
  • Tento týžden máme prvý piatok v mesiaci. Možnosť sv. spovede je pred každou sv. omšou počas týždňa. Na prvý piatok o 15.30 vyložím Sviatosť Oltárnu na poklonu v Teranoch. O 17.30 bude ukončenie adorácie s požehnaním a potom sv. omša. V Šipiciach bude sv. omša o 16.15 spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.
  • piatok po sv. omši o 18.30 hod. pozývam do fary všetkých veriacich, ktorí majú záujem spoločne so mnou prehlbovať svoje poznanie Sv. Písma. 

Marek Hraňo

 farský administrátor