Farské oznamy v týždni od 30. marca do 5. apríla 2020

Piata pôstna nedeľa

 

 

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

30.03.

 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu a jej rodinu

Ut

31.03.

 

 

+rodičia a synovia

St

01.04.

 

 

+matka Mária Štrbová

Št

02.04.

 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Adriánu a jej rodinu

Pi

03.04.

 

 

+manžel Viliam Balačin a jeho rodičia

So

04.04.

 

 

+Ján, 20. výr., Beáta, Peter a Filip

Ne

05.04.

KVETNÁ NEDEĽA

ČIŽE NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

Za veriacich farnosti

 

 

·         Prosím, modlite sa doma súkromne a spoločne v rodinách a sledujte sv. omše a iné liturgické obrady v televízii alebo v rádiu či na Internete.

·         Ja každý deň slávim súkromne sv. omšu s úmyslom,o ktorý ste požiadali vopred

·         Tento rok nemožno v našich farnostiach vysluhovať sviatosť zmierenia doteraz zaužívaným „hromadným spôsobom“ (tzv. spoločné spovede). Na pokyn zdravotníckych a občianskych autorít sa nemajú zhromažďovať viacerí ľudia na jednom mieste. Tak sa maximálne chránia pred prenosom vírusu na seba či na iných ľudí. Z tohto dôvodu vás povzbudzujem k tomu, aby ste si sami častejšie vzbudzovali dokonalú ľútosť s pevným rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej príležitosti. Princíp „nevychádzať z domu“ je aj pre veriacich kľúčový. Ak sa niekto nutne potrebuje vyspovedať, dohodnite si so mnou termín a miesto. Najlepšie je spovedať sa v otvorenom priestore alebo celkom vonku. Potrebné je, aby kňaz aj kajúcnik mali na tvári rúška a boli od seba primerane vzdialení. Treba dbať na diskrétnosť a na to, aby nedošlo k porušeniu spovedného tajomstva. Pri duchovnej potrebe kňaza mi volajte prosím na mobil: 0908488545.

·         Povzbudzujem vás k tomu, aby ste si vzbudovali úkon duchovného svätého prijímania:Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.

·         V týchto dňoch, keď sú naše rodiny doma a nemôžu byť prítomné na svätej omši, si viac uvedomujeme dar slobodného a verejného slávenia bohoslužieb. Ponúkame rodinám „Liturgiu domácej cirkvi“, na nasledujúce nedele a povzbudzujeme ich, aby sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej rodinnej liturgii. Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: www.zastolom.sk

 

        Marek Hraňo

farský administrátor