Farské oznamy v týždni od 30. októbra do 5. novembra2017

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

30.10.

 

16.30

Na úmysel biskupa

St

01.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

10.30

Za veriacich farnosti

Št

02.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

17.30

Na úmysel Svätého Otca

Pi

03.11.

 

17.30

Za duše v očistci

So

04.11.

Sv. Karola Boromejského, kňaza, spomienka

09.00

Za duše v očistci

Ne

05.11.

Tridsiata prvá nedeľa

v cezročnom období

10.30

Za duše v očistci

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

31.10.

 

16.30

+Dagmar Paludová, Alžbeta Barlová, Alžbeta Modrovičová

St

01.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu a jej rodinu

Št

02.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

16.15

Za všetkých zosnulých

Pi

03.11.

 

16.15

+kňazi a biskupi nášho biskupstva

Ne

05.11.

Tridsiata prvá nedeľa

v cezročnom období

09.00

Za veriacich farnosti

 

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. V piatok bude v kostole v Šipiciach sv. omša o 16.15 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou a v Teranoch o 17.30 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou. Spovedať budem pred sv. omšami počas týždňa

·         Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti. V našich kostoloch si môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane za 1,-€, väčšiu sklenenú za 4,-€ a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.skĎakujeme!

·         V stredu 1. novembra bude popoludní na cintoríne v Teranoch o 15.30 hod. pietna spomienka na zosnulých zosnulých v uplynulom roku v tejto obci spojená s modlitbou za zosnulých.

·         Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a  pomodlí sa Modlitbu Pána a  urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď(krátko pred tým alebo potom), sv. prijímanie(najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca(stačí Otčenáš, Zdravas' a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

·         Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorína aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Marek Hraňo,  farský administrátor