Farské oznamy v týždni od 30. septembra do 6. októbra 2019

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávvenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

30.09.

 

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii

St

02.10.

Svätých anjelov strážcov, spomienka

18.00

+Martin Ašenbrener, Juraj Frajtl, Pavol Toman

Pi

04.10.

Sv. Františka Assiského, spomienka

 

Sv. omša nebude

So

05.10.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

 

Sv. omša nebude

Ne

06.10.

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

11.00

Na úmysel celebranta

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

01.10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

16.30

+Daniel Hudák, Jozef Jokman, Alexander Lipták

St

02.10.

 

16.15

+Elena Zábovská

Št

04.10.

 

 

Sv. omša nebude

Ne

06.10.

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu pri životnom jubileu 40 rokov

 

 

·         Od štvrtku do nedele nebudem vo farnosti, nakoľko vediem duchovnú obnovu pre ženy vo Vrícku. V prípade potreby kňaza, obráťte sa prosím na pána farára do Dudiniec.

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem od pondelka do stredy pred sv. omšami.V stredu bude sv. omša v kostole v Šipiciach o 16.15 a v kostole v Teranoch o 18.00 hod. spojená s pobožnosťou pred vyloženou sviatosťou Oltárnou.

·         V nedeľu bude v Senohrade slávnostná sv. omša z príležitosti spomienky na Pannu Máriu ružencovú. Hlavným celebrantom bude dp. Martin Madassery SVD.

·         Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v kostoloch i v rodinách.

·         Dňa 19. októbra si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Ivana Tarabová, ktorá pochádza z farnosti Terany a Dominik Belica, ktorý pochádza z farnosti Hokovce.  Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor