Farské oznamy v týždni od 4. júna do 10. júna 2018

Deviata nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

04.06.

 

18.00

+Jozef Vician a syn

St

06.06.

 

18.00

+Mária a Jozef Pavlendoví

Pi

08.06.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

18.00

Poďakovanie pri životnom jubileu30 rokov  pre Radovana a za zdravie a Božiu pomoc

So

09.06.

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

 

Sv. omša nebude

Ne

10.06.

Desiata nedeľa v cezročnom období

10.30

+Jana Tarabová

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

05.06.

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

16.30

+Anna a Jozef Jankoví a Anna a Albín Klimentovci

Št

07.06.

 

 

Sv. omša nebude

Pi

08.06.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

16.15

+Mária Neslušanová

Ne

10.06.

Desiata nedeľa v cezročnom období

09.00

Za veriacich farnosti

 

 

·         Dnes popoludní o 15.00 hod. bude v kostole v Teranoch vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu na prvú nedeľu v mesiaci spojená s modlitbou Korunky k Božiemu Milosrdenstvu.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

·         V Litave prebieha Deviatnik pred slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V piatok, v deň slávnosti, tam bude sv. omšu o 10.30 hod. celebrovať Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Špišskej diecézy.

 

 

Marek Hraňo

farský adm inistrátor