Farské oznamy v týždni od 4. septembra do 10. septembra 2017

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

04.09.

 

18.00

+Jozef Vician a manželka Anna

St

06.09.

 

18.00

+rodina Sujová

Št

07.09.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

18.00

Na úmysel biskupa

Pi

08.09.

Narodenie Panny Márie, sviatok

18.00

+Jozef Hrtánek, 15. výr. a jeho rodičia

So

09.09.

 

09.00

Za šťastný pôrod

Ne

10.09.

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

10.30

+Marta Viktorová, mes. a manžel Jozef

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

05.09.

Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice, ľubovoľná spomienka

16.30

Za Božiu pomoc pre Elenu pri životnom jubileu 80 rokov a +Jozef, 30. výr.

Št

07.09.

 

 

Sv. omša nebude

Pi

08.09.

NARODENIE PANNY MÁRIE, slávnosť

16.15

+Milan Krajč, mes.

Ne

10.09.

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana pri životnom jubileu

Za veriacich farnosti

 

 

·         Dnes bude v kostole v Teranoch o 15.00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna na pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci spojená s korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

·         Na budúcu nedeľu 10. septembra bude v Šipiciach slávnostná sv. omša z príležitosti titulu kostola Narodenia Panny Márie, ktorú bude celebrovať dp. Daniel Markovič.

·         Do konca septembra mi prosím nahláste deti, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie v našej farnosti.

·         Dňa 28. septembra si v gréckokatolíckej farnosti v Banskom vyslúžia sviatosť manželstva Marián Priadka, ktorý pochádza z farnosti Terany a Monika Tehlárová, ktorá pochádza z gréckokatolíckej farnosti Banské.  Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

 

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor