Farské oznamy v týždni od 5. októbra do 11. októbra 2020

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

05.10.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ondreja a priateľov s rodinami

St

07.10.

Ružencovej Paany Márie, spomienka

 

Sv. omša nebude

Pi

09.10.

 

16.30

+Helena, Ondrej, Mária a Ján

So

10.10.

 

09.00

+otec Cyril, ned. 90 rokov

Ne

11.10.

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

10.30

 

+rodičia Margita a Jozef a manžel Štefan

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej ombše

Ut

06.10.

 

16.30

+Stanislav Beňovič a Ján Beňovič

Št

08.10.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu pre Annu a Vladimíra

Ne

11.10.

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

09.00

Za veriacich farnosti

 

 

·       Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

·       Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v rodinách.

·       Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

·       Prosím starších ľudí, aby uprednostnili slávenie sv. omše v kostole počas pracovného týždňa a v nedeľu sledovali sv. omšu doma prostredníctvom médií.

 

 

 

        Marek Hraňo

farský administrátor