Farské oznamy v týždni od 6. júna do 12. júna 2011

Siedma veľkonočná nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

06.06.

Pohrebná sv. omša

15.00

+Milan Račko

St

08.06.

 

16.30

+Ján a Štefan Melichovci

Pi

10.06.

 

16.30

+manžel Milan a jeho rodičia

So

11.06.

Sv. Barnabáša, apoštola,spomienka

08.00

Poďakovanie za dar života a kňazstva

Ne

12.06.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

10.30

Za veriacich

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

07.05.

 

16.30

+manžel Milan

Št

09.06.

 

16.30

+Mária Neslušanová

Ne

12.06.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre bohuznáme rodiny

 

  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
  • Novénu k Duchu Svätému sa modlievame po každej svätej omši v Teranoch i v Šipiciach.
  • Vo štvrtok pozývam členov farskej pastoračnej rady a členov farskej ekonomickej rady na stretnutie do fary.
  • piatok po sv. omši o 17.30 hod. pozývam všetky deti na stretnutie do fary.
  • V sobotu o 19.00 hod. bude v Dudinciach sv. omša na vigíliu Zoslania Ducha Sväteho a po nej bude adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej spojenej s obradom svetla. Na túto sv. omšú pozývam zvlášť mladých ľudí ako vyvrcholenie „Kvetného trojlístka“.
  • Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Touto slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie a pokračuje Obdobie cez rok. Od pondelka sa opäť modlíme modlitbu „Anjel Pána“.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor