Farské oznamy v týždni od 8. mája do 14. mája 2017

Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

08.05.

 

 

Sv. omša nebude

Ut

09.05.

 

18.00

+Anna a Juraj Horváth a ich deti

St

10.05.

 

 

Sv. omša nebude

Pi

12.05.

 

18.00

+Danka a Janka

So

13.05.

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

09.00

Mariánska pobožnosť

09.15

+Margita Poliaková, 1. výr.

Ne

14.05.

Piata veľkonočná nedeľa

10.30

+Jozef Ľupták a syn Peter

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

09.05.

 

16.30

+Mária a Pavol a rodičia z oboch strán

St

10.05.

 

16.30

+Anna, Ján a Jozef

Št

11.05.

 

 

Sv. omša nebude

Ne

14.05.

Piata veľkonočná nedeľa

09.00

+Milan, sestra Helena a rodičia

 

 

·         Dnes je zbierka na seminár.

·         Dnes nebude prvonedeľná pobožnosť.

·         Vo štvrtok máme kňazské rekolekcie krupinského dekanátu vo farnosti Senohrad. Začnú o 9.00 hod. modlitbou posvätného ruženca a sv. omšou vo filiálnom kostole Svätej rodiny v Lackove.

·         Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich. Získať ich môžu tí,:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Marek Hraňo

farský administrátor