Farské oznamy v týždni od 8. októbra do 14. októbra 2018

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

08.10.

 

 

Sv. omša nebude

St

10.10.

 

16.30

+Anna Stankovičová, 5. výr. a rodičia

Pi

12.10.

 

16.30

+rodina Miškolciová

So

13.10.

 

 

Sv. omša nebude

Ne

14.10.

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

10.30

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

09.10.

 

16.30

+Jozef Pajerský

Št

11.10.

Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka

16.30

Na úmysel celebranta

Ne

13.10.

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

09.00

+Emíla Hollanová

 

 

·         Dnes nebude prvonedeľná pobožnosť.

·         Vo štvrtok máme kňazské rekolekcie kňazov nášho dekanátu v Sebechleboch so začiatkom sv. omšou o 9.30 hod. vo farskom kostole.

·         V piatok bude po sv. omši o 17.00 hod. v kostole v Teranoch stretnutie birmovancov.

·         Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v kostoloch i v rodinách.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

·         Na prvú adventnú nedeľu 2. decembra prisľúbil otec biskup Mons. Marián Chovanec účasť na oslavách desiateho výročia farnosti.

 

Marek Hraňo

farský administrátor