Farské oznamy v týždni od 9. mája do 15. mája 2011

Tretia veľkonočná nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

09.05.

 

16.30

+Leonard

St

11.05.

 

13.00 DD

Za zdravie a Božiu pomoc pre Emílu Šurinovú, 90 rokov

16.30

Na úmysel celebranta

Pi

13.05.

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

16.30

+Ján Šurina

So

14.05.

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

 

Sv. omša nebude

Ne

15.05.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.30

Za veriacich

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

10.05.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava

Št

12.04.

 

16.30

+Michal Uhrín a jeho sestra Magda

Ne

15.05.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09.00

+Viliam Mikula, 25. výr.

  • Na buduci týždeň je zbierka na seminár.
  • V piatok po sv. omši pozývam deti druhého stupňa základnej školy a starších na stretnutie do fary.
  • V sobotu 14. mája sa koná púť detí do Rajeckej Lesnej. Srdečne pozývame všetky deti.
  • Oznam z biskupského úradu:

Drahí bratia a sestry! V celej Slovenskej republike bude k 21. máju 2011 vykonané sčítanie ľudu. Pri sčítaní ľudu v našej slovenskej domovine budeme odpovedať aj na otázku viery v Boha. Každý podľa svojho vyznania má možnosť vyrieknuť svoje VERÍM. Evanjelik vyznanie vykoná ako evanjelik. Žid vyznanie vykoná ako Žid. Mohamedán vyznanie vykoná ako mohamedán. A kresťan katolík nech vieru v Boha vyzná ako kresťan katolík. Skrátka vás ako biskup povzbudzujem „nezaprite a vyznajte svoje Verím v Boha“. Vzhľadom na ťaživé formy vykorisťovania a sociálnej biedy zo dňa na deň vzrastá potreba celkovej obnovy, ktorá zabezpečí spravodlivosť, solidaritu, poctivosť a priezračnosť. História i každodenná skúsenosť potvrdzujú, že spomínaná celková obnova nie je možná bez Milosrdného Pána Boha, Otca všetkých ľudí i každého človeka zvlášť. Preto vás ako váš biskup vyzývam a motivujem k tomu, aby ste Boha pri sčítaní ľudu nezapreli, ale vyznali, že v Boha veríte.

V Duchu a Pravde s požehnaním

Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup

 

Marek Hraňo

farský administrátor