Farské oznamy vo Veľkom týždni od 29. marca do 4. apríla 2021

Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána

 

 

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

29.03.

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

 

+Jozef Murár

Ut

30.03.

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

 

 

St

31.03.

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA

 

 

 

01.04.

ZELENÝ ŠTVRTOK

PÁNOVEJ VEČERE

18.00

Za spolubratov kňazov

Pi

02.04.

VEĽKÝ PIATOK

15.00

Slávenie utrpenia a smrti Pána

So

03.04.

BIELA SOBOTA

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

19.30

Za dobrodincov

Ne

04.04.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVTANIA

09.30

Za veriacich farnosti

 

·       Počas veľkonočných sviatkov môžete sledovať slávenia v televízii, cez rádio či Internet. Budete mať možnosť ich sledovať aj cez vysielanie prenosov obradov Veľkonočného trojdnia z kostola v Sebechleboch. Vyhľadať ho možete cez Internet na stránke Youtube zadaním názvu: farnosť Sebechleby. Časy slávenia vo štvrtok o 18:00 hod., v piatok o 15:00 hod., v sobotu o 19:30 hod. a v  nedeľu o 9:30 hod.

·       Povzbudzujem vás k tomu, aby ste si vzbudzovali úkon dokonalej ľútosti a duchovného Svätého prijímania.

·       Veľký piatokje dňom pokánia v celej Cirkvi, v tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená možnosť len jedenkrát za deň sa dosýta najesť a zaväzuje každého rímskeho katolíka od 18-teho roku do začatého 60-teho roku života. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň nedá nahradiť iným skutkom pokánia a zaväzuje každého rímskeho katolíka od 14-teho roku života.

 

 

        Marek Hraňo

farský administrátor