PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 29.4. – 5.5. 2024

Piata veľkonočná nedeľa

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

Úmysel sv. omše

Ut/30.4.

 

ŠIPICE

16:30

ZBP pre rodinu Kuchtovú

Str/1.5.

 

TERANY

8:00

ZBP pre Gitku

Štv/2.5.

sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

ŠIPICE

16:30

+ Mária Janeková

Pia/3.5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok

TERANY

17:30

+ Zuzana Hamorská a Ján Horváth

So/ 4.5.

Sv. omša s platnosťou za nedeľu

TERANY

17:30

+ rodičia Ondrej a Margita Kortišovi

Ne/5.5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ŠIPICE

9:00

Za farnosť

TERANY

10:30

Sv. omša nebude
(birmovka v Dudinciach)

 

Príležitostné oznamy

  1. Zvonček. Šipice 78,00 EUR, Terany 75,00 EUR. Minulú nedeľu bola aj zbierka na seminár, v našej farnosti sme vyzbierali 168,00 EUR (Šipice 87,00 EUR, Terany 81,00 EUR). Ďakujem za vaše dary a príspevky!
  2. Chodníky pri kostole.K dnešnému dňu sme vyzbierali 3535,00 EUR. Samozrejme, nesmieme zabudnúť pripočítať aj preplatok za elektrinu, ktorý sme ušetrili za minulý rok a ktorý je cca 1500,00 EUR. Ďakujem za vaše dary!
  3. Škola Božieho slova.Dnes, popoludní, vás pozývam na stretnutie v Škole Božieho slova, ktoré bude o 15.00 hod. na fare v Teranoch.
  4. Prvopiatkový týždeň.Tento týždeň vstupujeme do mesiaca máj. Vo štvrtok a piatok bude hodinu pred sv. omšou adorácia (Šipice od 15.30 hod., Terany 16.30 hod.). Spovedávam pred každou sv. omšou.
  5. Zmena sv. omší.Tento týždeň v stredu (1.mája) je deň pracovného pokoja, preto sv. omša bude v Teranoch ráno o 8.00 hod. V nedeľu (5.mája) je birmovka v Dudinciach (sv. omša o 10.30 hod.), kde príjmu sv. birmovania aj naši birmovanci. Preto v nedeľu nebude sv. omša v Teranoch, ale v sobotu večer o 17.30 hod. s nedeľnou platnosťou. Všetci ste však pozvaní na sv. omšu do Dudiniec, ktorú bude sláviť náš biskup, Mons. Marián Chovanec.
  6. Birmovanci.V sobotu, 4.mája, bude ráno o 9.00 hod. nácvik na birmovku a následne sv. spoveď v kostole v Dudinciach.

Peter Repa, farár