Farské oznamy

10. VÝROČIE VZNIKU FARNOSTI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V TERANOCH

Program počas osláv 10. výročia vzniku farnosti Terany

Piatok 30. novembra 2018

16.30 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a modlitba posvätného ruženca.

17.00 Sv. omša. Sviatok sv. Ondreja, apoštola.

Pozvaní sú zvlášť deti a mládež.

Hrou a spevom doprevádza mládežnícky zbor a detský zbor.

18.00 Krížová cesta.

Farské oznamy v týždni od 19. novembra do 25. novembra 2018

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy v týždni od 12. novembra do 18. novembra 2018

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy v týždni od 5. novembra do 11. novembra 2018

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období