Farské oznamy

Poďakovanie pri príležitosti životného jubilea

Náš Pán rozoslal medzi ľudí anjelov a jedného krásneho a šľachetného poslal aj k nám, veriacim z farnosti Terany. Už skoro rok tu pôsobí a obohacuje nás svojou vierou, ľudomilnosťou a húževnatosťou.

Farské oznamy v týždni od 2. mája do 8. mája 2011

Druhá veľkonočná nedeľa, Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Pozvánka na dekanátne stretnutie mládeže

Pozývame všetkých mládežníkov z našej farnosti na II. celodekanátne stretnutie v rámci akcie KVETNÝ TROJLÍSTOK.

Stretnutie sa uskutoční 30.4.2011 (sobota) v Krupine.

PROGRAM: