Farské oznamy

J.E. Mons. Rudolf Baláž R.I.P.

J.E. Mons. Rudolf Baláž
banskobystrický diecézny biskup,
ktorého si Pán povolal k sebe 27. júla 2011.

Ďakujeme Bohu, že medzi nami mohol žiť,
dávať nám príklad chudoby, pokory a horlivosti za pravdu.

 

Pre viac informácií viď priložený PDF dokument..

Poďakovanie pri príležitosti životného jubilea

Náš Pán rozoslal medzi ľudí anjelov a jedného krásneho a šľachetného poslal aj k nám, veriacim z farnosti Terany. Už skoro rok tu pôsobí a obohacuje nás svojou vierou, ľudomilnosťou a húževnatosťou.