Vitajte na stránkach farnosti Terany

Vážení návštevníci našej webovej stránky!

Do nového roku 2023 vám prajem a vyprosujem

hojnosť Božieho požehnania do všetkého, čo nám prinesie.

Zároveň, aby sme mali oči a srdce otvorené pre všetko krásne,

čo náš život obohatí a vedeli sa s tým navzájom podeliť!

Teším sa na spoločné stretnutia!