apríl 2016

XIV. stretnutie spoločenstva (30. 4. 2016)

Po dvoch týždňoch sa opät stretneme na fare v Teranoch na 14. otvorenom stretnutí.

Všetci ste srdečne vítaní..

 

XIII. stretnutie spoločenstva (16. 4. 2016)

Všetci ste pozvaní na naše 13. otvorené stretko. Opäť je pripravená téma a tešíme sa na našu spoločnú modlitbu.

Hodová slávnosť 2016

Druhú veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016, bola slávnostná sv. omša v Kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch o 10:30 s predstavenými a seminaristami Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici-Badíne.

Po slávnostnom obede sa konala adorácia pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

DEVIATNIK K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU - záznam

Zvukový záznam katechéz z deviatnika
SVÄTÍ NÁS VEDÚ K MILOSRDENSTVU,
ktorý viedol karmelitán DUŠAN HRICKO, OCD
v Kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch
od  25. marca do 3. apríla 2016

Farské oznamy v týždni od 4. apríla do 10. apríla 2016

Druhá veľkonočná nedeľa, Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Relikvia bl. Zdenky

Na veľkonočný piatok, 1. apríla 2016 sa o 17:00 konala adorácia Sviatosti Oltárnej s deviatnikom.
Potom o 18:00 nasledovala sv. omša, počas ktorej doniesli sestry z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža relikviu bl. Zdenky pre našu farnosť.