Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline dal bodku za desiatym ročníkom

Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline dal bodku za jubilejným desiatym ročníkom. Je ňou výstava v diecéznom centre. Epilógové podujatie – výstava Dotyky duše patrí výtvarníkovi Dominikovi Mončekovi. Jadrom výstavy je sedem sôch, ktoré sú odrazom autorovho života. Sú medzi nim Stvorenie sveta, Srdce, Kajúcnik, Pieta či Kríž.
22.10.2019 - 13:36

Na 82. púť radosti do metropoly východu prišlo približne 200 mladých

Októbrová 82. púť radosti organizovaná Pastoračným centrom Anny Kolesárovej bola iná. Uskutočnila sa na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského a v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. Témou, nad ktorou sa v sobotu 19. októbra 2019 zamýšľalo približne 200 mladých, bola otázka: Rozumieš mi?
22.10.2019 - 13:07

Pred sto rokmi s narodil výtvarník, maliar a ilustrátor Vincent Hložník

V utorok 22. októbra uplynulo 100 rokov od narodenia jedinečného slovenského výtvarníka, maliara, ilustrátora, grafika i pedagóga, ktorého diela sa radia k vrcholom európskeho maliarstva konca 20. storočia. Vincenta Hložníka, držiteľa ocenenia Konferencie biskupov Slovenska Fra Angelico (v roku 2007).
22.10.2019 - 12:45

Ekumenické spoločenstvo cirkví chystá konferenciu Pastorácia Rómov

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje medzinárodnú ekumenickú konferenciu na tému "Pastorácia Rómov". Bude za účasti zahraničných delegátov Ekumenického spoločenstva Mukačevo.
22.10.2019 - 12:22

Dvadsaťtisíc detí sa u nás modlilo za mier vo svete, podporil ich i pápež

V piatok 18. októbra sa deti po celom Slovensku modlili ruženec za jednotu a mier vo svete. Zapojili sa totiž do akcie Milión detí sa modlí ruženec, ktorú po celom svete organizuje pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Len na Slovensku sa zapojilo približne 20-tisíc detí. Do akcie sa zapojilo vyše 300 škôl a tisíce rodín.
22.10.2019 - 12:05

Slovenská katolícka misia v Ríme obnovila svoju činnosť v novom roku

V Kostole San Girolamo della Carità bola svätou omšou obnovená činnosť Slovenskej katolíckej misie v Ríme v akademickom roku 2019/2020. Svätú omšu spolu so slovenskými diecéznymi a rehoľnými kňazmi celebroval kaplán misie Tomáš Šandrik. Na slávnosti sa zúčastnili aj veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marek Lisánsky.
22.10.2019 - 11:45

V Jasove sa modlili a ďakovali za politikov aj s blahoslaveným cisárom

Od roku 2004 si vždy 21. októbra Cirkev pripomína vzácnu postavu začiatku 20. storočia, ktorú sv. Ján Pavol II. zapísal do zoznamu blahoslavených - cisára Karola Habsburského. Od mája minulého roku sa v Jasove nachádza relikvia tohoto blahoslaveného. Pontifikálnej svätej omši predsedal opát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem.
22.10.2019 - 11:26

Arcibiskup Ján Babjak posvätil nový gréckokatolícky chrám v Bystrom

Gréckokatolícki veriaci v Bystrom dostali veľký dar v podobe nového chrámu, ktorý posvätil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Nový chrám, ktorý je zasvätený sv. Jánovi Pavlovi II., je krásnou dominantou sídliska v Bystrom. Samotná výstavba nového chrámu trvala štyri roky.
22.10.2019 - 11:01

Veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom reflektoval aj klimatické zmeny

Vyše 300-tisíc návštevníkov zavítalo v dňoch 16. až 20. októbra na 71. knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom, kde sa predstavilo 7 450 vystavovateľov zo 104 krajín. Nechýbali medzi nimi ani kresťanské vydavateľstvá. Svetovo najväčšia odborná vydavateľská výstava odzrkadlila obavy o stav sveta čeliaceho klimatickým katastrofám.
21.10.2019 - 15:35

Na obnovu zničenej katedrály Notre-Dame prispelo už 350 tisíc ľudí

Šesť mesiacov po požiari, ktorý zničil strechu, vežu a časť klenby Katedrály Notre-Dame v Paríži, bolo na jej rekonštrukciu doručených 922 miliónov eur od darov ľudí po prisľúbené financie. Uviedol to francúzsky minister kultúry Franck Riester. Darcovia doteraz poslali na obnovu katedrály 400 miliónov eur.
21.10.2019 - 15:15

Na sviatok sv. Uršule spustili sestry uršulínky svoju novú webstránku

Slovenská provincia Rímskej únie Rádu sv. Uršule (ľudovo sestry uršulínky) spustila v dnešný sviatok sv. Uršule novú webovú stránku. Na adrese www.ursulinky.sk je možné získať viac informácií o sestrách, ich spiritualite, komunitách a apoštolských dielach. Taktiež je možné načerpať z charizmy sv. Angely Merici, ich zakladateľky, čítaním jej Spisov.
21.10.2019 - 14:59

Slovenskí mladí môžu ísť organizovať tábory pre deti na Ukrajine

Saleziáni don Bosca pozývajú mládež prihlásiť sa na Mladú misiu. Mladým ponúkajú možnosť ísť sa venovať mladým a deťom na Zakarpatskú Ukrajinu. Tam budú pripravovať letný prímestský tábor v okolí miest miest Tjačiv, Chust, Rachiv. Záujemcovia o Mladú misiu majú mať vek od 18 do 30 rokov. Mali by mať skúsenosť s prácou s deťmi.
21.10.2019 - 14:34

Relikvie blahoslavenej Alexandriny si uctili v Katedrále sv. Šebastiána

„Ježišu, ty si väzňom vo svätostánku, ja som väzňom na svojom lôžku,“ týmito slovami prijala svoje utrpenie a priniesla obetu za obrátenie hriešnikov blahoslavená Alexandrina. Jej relikvie si prišli uctiť veriaci do Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave. Slávnostným celebrantom a kazateľom bol don Jozef Slivoň, SDB.
21.10.2019 - 14:17

Rajecká Lesná, Žilina, aj Kysuce prilákali nadšencov zborového spevu

Rajecká Lesná, Žilina, aj Kysuce opať prilákali nadšencov zborového spevu. V tamojších chrámoch a kultúrnych stánkoch oslavoval svoje jubileum festival Voce Magna. Poslucháčom už desať rokov prináša výber zborov zo Slovenska aj zahraničia. Okrem domácich vystúpili aj zbory z Chorvátska, Maďarska, Poľska, aj Českej republiky.
21.10.2019 - 13:59

Témou Národného týždňa manželstva bude myšlienka "Náš príbeh..."

"Náš príbeh..." - je názov témy budúcoročného Národného týždňa manželstva na Slovensku. Uskutoční sa od 10. do 16. februára 2020. Priateľov, priaznivcov a spolupracovníkov tejto iniciatívy u nás o tom informovali organizátori v prvom newslettri. Povzbudzujú v ňom, aby sa do kampane zapojili aj ďalší záujemcovia.
21.10.2019 - 13:45

V Námestove zorganizovali saleziáni dvojdňových hokejbalový turnaj

Priblížiť sa k mladým ľuďom a osloviť ich tým, čo majú radi. Aj takýmto spôsobom pracujú s mládežou saleziáni v Námestove. Formujú ich nielen duchovnými aktivitami, ale aj prostredníctvom športu. Výsledkom ich snahy bol i dvojdňový športový turnaj. Tímy sa v novembri zúčastnia celoslovenských turnajov v Bratislave, Košiciach a Dubnici nad Váhom.
21.10.2019 - 13:35

Lampiónový sprievod v obci Vištuk venovali pamiatke sv. Jána Pavla II.

Lampiónový sprievod v obci Vištuk je pre domácich už tradíciou. Každoročne víta mladých aj veľkých. Nejde však len o atrakciu. Počas štyroch zastavení sa miestny farár prihovára účastníkom krátkymi zamysleniami. V poradí siedmy ročník sprievodu s názvom Svetlo nádeje venovali tento rok pamiatke sv. Jána Pavla II.
21.10.2019 - 13:34

Jeden Slovák zložil sľuby v saleziánskom sekulárnom inštitúte v Ríme

Doživotné sľuby v sekulárnom inštitúte Dobrovoľníci s donom Boscom (CDB) zložil v Ríme jeden Slovák. Začiatky Dobrovoľníkov dona Bosca na Slovensku siahajú do roku 2002, vtedy sa prvý záujemca začal pripravovať na začlenenie sa do sekulárneho inštitútu CDB.
21.10.2019 - 13:15

Teologická fakulta v Košiciach pozýva na sériu teologických večerov

"Teologické večery" - je názov troch večerov s diskusiou, ktoré chystá Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s košickým UPC. Ide o moderované diskusie na rôzne témy, ktoré sa uskutočnia vždy o 20:00 v átriu Teologickej fakulty v Košiciach.
21.10.2019 - 13:00

Slovenské misijné hnutie sa stretlo na regionálnom stretnutí v Žiline

V sobotu 19. októbra 2019, pred Misijnou nedeľou, sa v Žiline konalo regionálne stretnutie členov Slovenského misijného hnutia. Začalo sa modlitbou svätého ruženca a svätou omšou v katedrálnom kostole Najsvätejšej Trojice. Svätú omšu celebroval don Juraj Kysel, ktorý pripomenul, že misionárom má byť každý pokrstený kresťan.
21.10.2019 - 12:45

Svätý Otec pozdravil Medzinárodnú kresťanskú námornícku asociáciu

Medzinárodná kresťanská námornícka asociácia (ICMA) pri 50. výročí svojho založenia uskutočnila konferenciu na tému: „50 rokov spoločnej práce pre námorníkov, rybárov a ich rodiny“. Asociácia patrí medzi kresťanské neziskové organizácie, je registrovaná ako charitatívna organizácia v Anglicku a Walese.
21.10.2019 - 12:25

V obci Divín si pripomenuli sv. Huberta, na obetu priniesli dary prírody

V obci Divín v Lučeneckom okrese sa zišli priaznivci prírody. Pripomenuli si svätého Huberta, ktorý je známy ako ochranca poľovníkov. Liturgiu ku cti sv. Huberta slúžili v miestnom kostole Všetkých svätých. Obetné dary priniesli zo všetkého, čo Boh skrze prírodu človeku dáva. Svätú omšu celebroval farár v Nemeckej Mons. Rastislav Suchý.
21.10.2019 - 12:12

Charita pozýva na tlačovú konferenciu k zbierke školských pomôcok

Všetky médiá sú pozvané na tlačovú konferenciu k vyhodnoteniu jubilejného 10. ročníka zbierky školských pomôcok, ktorá bude v stredu 23. októbra o 10:30 v priestoroch Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici. Pozvanie prijali Erich Hulman, Lucia Štasselová, Dagmar Juríková a Karol Vlasák.
21.10.2019 - 12:10

Minoriti opäť pripravili svätú omšu za posvätenie manželských párov

V piatok 18. októbra na spoločnej modlitbe pri svätej omši v kostole sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi sa stretli početné manželské páry a samotné rodiny. Eucharistii predsedal miestny správca farnosti Lucián M. Bogucki, OFMConv., ktorý v homílií sa zameral na misijne účinkovanie kresťanskej rodiny.
21.10.2019 - 11:55

Na Misijnú nedeľu zavítal do Hlohovca misionár Martin Madassery SVD

Na Misijnú nedeľu zavítal do farnosti Hlohovec misionár z Indie Martin Madassery SVD. Pri omši hovoril o štyroch misiách v živote človeka, a to narodenie, krst, povolanie a večný život. V zmysle misijného mesiaca „Pokrstení a povolaní“ vyzval veriacich, aby neostali len pokrstení, ale žili svoju vieru vo svojich rodinách.
21.10.2019 - 11:45