Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Rada pre médiá KBS vypisuje súťaž o získanie mediálnych grantov

Ide o každoročnú súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním. Úspešní uchádzači budú podporení z tradičnej zbierky na katolícke médiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu v katolíckych farnostiach na celom Slovensku. Vlani KBS podporila mediálne projekty vo výške 231 tisíc eur.
16.09.2019 - 11:00

Biskup Vladimír Fekete prišiel cez víkend do kostola v Petrovej Vsi

Na sviatok Povýšenia svätého Kríža, v sobotu 14. setembra 2019, slávil slávnostnú svätú omšu apoštolský prefekt Azerbajdžanu biskup Mons. Vladimír Fekete vo farskom kostole zoslania Ducha Svätého v Petrovej Vsi. Vo svojej homílí vychádzal z biblických čítaní a prítomným vysvetlil dôvod slávenia sviaku Povýšenia Svätého kríža.
16.09.2019 - 10:46

Maltézska pomoc Slovensko otvorila novú centrálu v Bratislave

Maltézska pomoc Slovensko v Bratislave 13. septembra 2019 sprevádzkovala nové priestory, ktoré budú slúžiť ako centrála organizácie pre zabezpečenie jej chodu a charitatívnych aktivít na Slovensku. Nové priestory, ktoré sa nachádzajú na Jakubovom námestí v Bratislave, prešli za deväť mesiacov rozsiahlou opravou.
16.09.2019 - 10:30

V ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme si pripomínali viaceré výročia

V nedeľu si obyvatelia Pápežského ústavu a kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme pripomenuli rôzne výročia, za ktoré ďakovali pri svätej omši. Pripomenuli si sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Zároveň sa v tento deň slávi výročie posviacky kolegiálneho kostola sv. Cyrila a Metoda.
16.09.2019 - 10:18

KBS udelí cenu za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou Fides et ratio

Dvaja noví laureáti vo štvrtok 19. septembra 2019 prevezmú ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) Fides et ratio. Cenu im udelí Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Urobí tak na návrh jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorej predsedá ordinár Mons. František Rábek.
16.09.2019 - 09:59

Farský deň so spomienkou na sv. Jána Pavla II. v Bratislave-Petržalke

Farnosť Svätej rodiny v Petržalke v sobotu 14. septembra oslávila 16. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. originálnym spôsobom. Pre rodiny i osamelých, mladých či starých, v deň výročia návštevy zorganizovala Farský deň Svätej rodiny. Uskutočnil sa na pápežskej lúke pred Kostolom Svätej rodiny s dominantnou sochou svätca.
16.09.2019 - 09:35

Na vrchole Kalvárskeho vrchu v Bratislave požehnali obnovený kríž

Kalvársky vrch v Bratislave zdobí obnovený kríž. Požehnali ho v sobotu na sviatok Povýšenia sv. Kríža pri príležitosti 325. výročia založenia Bratislavskej kalvárie. Podujatie pripravili bratia dominikáni, ktorí spravujú farnosť Bratislava - Kalvária, bratstvo Sprevádzajúci a združenie Bratislavská kalvária s podporou Bratislavskej arcidiecézy.
16.09.2019 - 09:15

V Záhradnom slávili odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

V nedeľu 15. septembra vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie slávili odpustovú slávnosť za účastí domácich veriacich a veriacich zo širokého okolia. Slávnostnú svätú omšu celebroval a v homílii sa prihovoril kaplán v Terni Peter Rusnák. Deň pred slávnosťou na sviatok Povýšenia sv. Kríža mali vo farnosti krížovú cestu po obci.
16.09.2019 - 08:50

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (38)

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (38)
16.09.2019 - 08:00

Na sviatok Sedembolestnej sa začala reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

Na Slovensku sa začala 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Trvať bude do 24. októbra 2019. Za iniciatívou stojí Spoločenstvo Modlitby za kňazov. Súčasťou tejto iniciatívy bude opäť aj Púť za kňazov v Šaštíne. Uskutoční sa 26. októbra 2019 v Šaštíne. Hlavným celebrantom na svätej omši bude Mons. Daniel Ižold.
15.09.2019 - 22:00

Kardinál Jozef Tomko oslávil v Ríme 40. výročie biskupskej vysviacky

V nedeľu 15. septembra, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa kardinál Tomko poďakoval za dar štyridsaťročnej biskupskej služby. Svätý Otec František zaslal slovenskému kardinálovi pri príležitosti výročia apoštolské požehnanie. Jubilujúci kardinál ho rozšíril na všetkých svojich drahých.
15.09.2019 - 21:05

Foto: Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína

Prinášame fotogalériu zo slávnostnej svätej omše z národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne.
15.09.2019 - 15:17

Približne 35 000 mariánskych ctiteľov sa stretlo na púti v Šaštíne

Približne 35 000 mariánskych ctiteľov sa stretlo v Šaštíne. K Sedembolestnej Panne Márii prišli opäť prosiť i ďakovať za svoje osobné i rodinné radosti a bolesti. Hlavným celebrantom bol predseda KBS Stanislav Zvolenský, kazateľom bol apoštolský prefekt v Azerbajdžane Mons. Vladimír Fekete, SDB.
15.09.2019 - 13:00

Jedna bolesť podľa biskupa Feketeho človeka bolí a druhá ho mení

Apoštolský prefekt v Azerbajdžane Mons. Vladimír Fekete, SDB, v homílii na celonárodnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne vyzdvihol tri slová, ktoré sa viažu na život Márie a ktoré sa zároveň bytostne dotýkajú každého jedného z nás. Prvým je bolesť, ďalším poslušnosť a posledným viera.
15.09.2019 - 11:45

Apoštolský prefekt Azerbajdžanu: Bolesť je človeku niekedy na osoh

V plnom znení prinášame homíliu apoštolského prefekta v Azerbajdžane Mons. Vladimíra Feketeho, SDB, ktorá zaznela na slávnostnej svätej omši na celonárodnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne.
15.09.2019 - 11:26

O týždeň bude na Námestí Slobody v Bratislave Národný pochod za život

Za najmenších z nás – to je heslo tretieho ročníka Národného pochodu za život, ktorý bude o týždeň - v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí Slobody v Bratislave. Cieľom pochodu je verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a podporiť prijatie potrebných legislatívnych zmien.
15.09.2019 - 06:00

V bratislavskej gréckokatolíckej katedrále slávili odpustovú slávnosť

Na sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom sa v sobotu 14. septembra 2019 konala v bratislavskej gréckokatolíckej katedrále eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku a patrocínia miestnej farnosti. Slávnostným kazateľom bol protosynkel Košickej eparchie Jaroslav Lajčiak.
14.09.2019 - 21:24

Na stretnutie s pápežom prišli tisíce pracovníkov talianskych väzníc

Na námestie pred vatikánsku baziliku prišli s celými rodinami strážnici, administratívne sily, dobrovoľníci i väzenskí kapláni, aby si vypočuli slová Svätého Otca Františka. Slovo „ďakujem“ im vyslovil s vysvetlením, že ich práca je skrytá, ale podstatná. Ocenil ich službu, ktorú prežívajú ako pomoc tým, ktorí sú slabí.
14.09.2019 - 21:05

Kard. Tomko oslávi 40 rokov biskupskej vysviacky pri hrobe svätiteľa

Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov si práve 15. septembra pripomenie 40. výročie biskupskej vysviacky, ktorú prijal vkladaním rúk sv. Jána Pavla II. v Sixtínskej kaplnke na slávnosť Sedembolestnej v roku 1979. Svätú omšu bude kardinál sprevádzaný ďalšími spolubratmi v Pánovej službe.
14.09.2019 - 20:48

Pápež František: Východné katolícke cirkvi majú ekumenickú úlohu

Východní katolícki biskupi Európy mali 11. – 14. septembra v Ríme svoje výročné zasadnutie . Na záver stretnutia ich prijal na audiencii pápež František a adresoval im viacero podnetov v súvislosti s témou ich stretnutia: „Ekumenické poslanie východných katolíckych cirkví Európy dnes“.
14.09.2019 - 20:29

Program pápežských liturgických slávení na september a október 2019

V 27. cezročnú nedeľu 13. októbra bude pápež František sláviť na Námestí sv. Petra kanonizačnú svätú omšu. Bude pri nej svätorečiť päť osobností: anglického kardinála bl. Johna Henryho Newmana; bl. Giuseppinu Vanniniovú; bl. Mariam Thresiu Chiramel Mankidiyanovú; bl. Dulce Lopes Pontesovú a bl. Marguerite Baysovú.
14.09.2019 - 20:05

Vo Svidníku-Záhradnej posvätili obnovený chrám a ikony v ikonostase

V nedeľu 8. septembra, na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, slávili veriaci na Nižnom Svidníku chrámový sviatok. Tento deň však nebol iba „odpustovým“. Do chrámu zavítal z poverenia arcibiskupa metropolitu Jána protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík, ktorý posvätil obnovený chrám.
14.09.2019 - 19:47

Zomrel salezián don Jozef Kosmál, pohreb bude v Dubnici nad Váhom

V piatok 13. septembra 2019 vo veku 90 rokov zomrel don Jozef Kosmál SDB. V saleziánskej spoločnosti prežil 71 a v kňazskej službe 60 rokov života. Pohrebné obrady so svätou omšou za don Jozefa Kosmála budú vo štvrtok 19. septembra 2019 o 15:00 h vo Farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom.
14.09.2019 - 19:24

Kalváriu v Banskej Štiavnici vyhlásili za nové pútnicke miesto diecézy

V predvečer sviatku Povýšenia Svätého kríža 13. septembra slúžil svätú omšu na Kalvárii v Banskej Štiavnici diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Počas nej oficiálne vyhlásil Kalváriu v Banskej Štiavnici za pútnické miesto k úcte Umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista v Banskobystrickej diecéze.
14.09.2019 - 19:05

Svätý Otec píše patriarchovi Bartolomejovi o relikviách apoštola Petra

Darovanie relikviáru v podobe vzácnej bronzovej schránky je gestom, ktoré chce byť „potvrdením cesty, ktorú naše cirkvi vykonali, aby sa navzájom zblížili: niekedy náročná a zložitá cesta, ale sprevádzaná zjavnými znakmi Božej milosti“ , píše v liste zverejnenom 13. septembra pápež František.
14.09.2019 - 15:05