Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Pápež bohoslovcom: Poddajnosť je podmienkou rastu a dozrievania

Svätý Otec sa vo štvrtok 10. júna stretol s bohoslovcami a vedením kňazského seminára talianskeho regiónu Marky a dal im niekoľko podnetov pre úspešné formovanie sa k zrelosti pre kňazstvo. Upriamil ich na Ježišov ľudský a duchovný rast a na úlohu osobných vzorov, ktoré ho sprevádzali. V Roku sv. Jozefa poukázal na Ježišovho vychovávateľa ako na inšpiratívny vzor pre formátorov.
11.06.2021 - 06:32

Pred európskym futbalovým šampionátom pápež prijal vedenie UEFA

Pápež František prijal vo štvrtok 10. júna na osobitnej audiencii vo Vatikáne vedenie Európskej futbalovej federácie UEFA na čele s jej predsedom Aleksandrom Čeferinom.
11.06.2021 - 06:27

Vatikánska detská nemocnica transplantovala srdce od nakazeného Covidom-19

Detská nemocnica Bambino Gesù, ktorá za dva týždne vykonala šesť transplantácií srdca, vôbec prvý krát v histórii pediatrie transplantovala orgán od darcu nakazeného Covidom-19.
11.06.2021 - 06:25

Kardinál Marx zostáva mníchovským arcibiskupom, pápež neprijal jeho odstúpenie

Pápež František neprijal žiadosť nemeckého kardinála Reinharda Marxa, ktorý chcel odstúpiť z úradu arcibiskupa Mníchova - Frízingu kvôli situácii Cirkvi v Nemecku v súvislosti so zneužívaniami maloletých. Akceptovať krízu a ujať sa jej osobne i v spoločenstve je jedinou cestou, ktorá prináša plody, ubezpečuje kardinála Marxa pápež František.
11.06.2021 - 06:23

Odborníci zo štyroch univerzít skúmajú geopolitiku pápeža Pia XII.

Odborníci zo štyroch univerzít využili príležitosť otvorenia Vatikánskeho archívu týkajúceho sa pápeža Pia XII. Budú hľadať víziu, ktorú v tomto neľahkom období druhej svetovej vojny pre západný svet ponúkali Vatikán a Katolícka cirkev. Výskum bude trvať štyri roky. Už teraz sú doňho zapojení odborníci z iných krajín. 
10.06.2021 - 18:25

Slovenská farnosť v Prahe bola svedkom prvého svätého prijímania

Sväté omše v slovenčine nie sú ničím výnimočným v každom väčšom českom meste. V Prahe dnes žijú desiatky tisícov Slovákov. Významnú úlohu v ich sviatostnom živote už 13 rokov zohráva slovenská farnosť. V hlavnom meste Čiech sa konala slávnosť prvého svätého prijímania, ku ktorej pristúpili štyri slovenské deti. Deti prišli povzbudiť obaja kňazi farnosti, ako aj rodina.
10.06.2021 - 18:24

Vyšla kniha o Matke Róze, zakladateľke tešiteliek Tajomná radosť

V mesiaci jún, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, vydala Kongregácia sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho s Vydavateľstvom Lúč 2. vydanie knihy Tajomná radosť o živote a duchovnosti Božej služobnice Matky Rózy Vůjtěchovej – Zakladateľky Kongregácie.
10.06.2021 - 16:09

Seminaristi propedeutici z Košíc navštívili katolícke médiá v Bratislave

Lepšie spoznať činnosť katolíckych médií ako nástroja pre šírenie Božieho kráľovstva. To bolo cieľ dvojdňovej návštevy seminaristov z propedeutického (prípravného) ročníka Kňazského seminára v Košiciach v Bratislave. Návšteva sa konala v rámci mediálnej výchovy pri ľudskej formácii v propedeutiku.
10.06.2021 - 15:50

Misijné diela na Slovensku prinášajú nové CD piesní Márie Bulákovej

Album obsahuje 14 piesní, ktoré sú autorkinými zhudobnenými modlitbami. Piesne môžu aj iným ukázať krásu cesty nového života. Album hovorí o živote, nekonečnej láske a milosrdenstve, ktoré nám dáva Pán Boh. Výber piesní a ich zoradenie vyjadruje prerod od temna a hriechu cez hľadanie milosrdenstva a odpustenie až k novému životu.
10.06.2021 - 15:40

Bratia minoriti pozývajú cyklistov na cyklopúť z Bratislavy do Brehova

Bratia minoriti pozývajú cyklistov vo veku od 15 do 35 rokov na cyklopúť južným Slovenskom z Bratislavy do Brehova (okr. Trebišov). Cieľom púte je navštíviť niektoré slovenské pútnické miesta. Podujatie sa uskutoční od 31. júla do 8. augusta 2021. Viac informácií je možné nájsť na stránke www.minoriti.sk.
10.06.2021 - 15:25

Rádio Mária pozýva k zasväteniu sa Božskému Srdcu Ježišovmu

Mesiac jún je zasvätený úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu. Božia prozreteľnosť na rozšírenie tejto úcty použila svätú Margitu Máriu Alacoque (+ 1690), ktorá ľudstvu odovzdala rôzne mystické zážitky a videnia, jedným z nich je aj 12 veľkých prisľúbení. S Rádiom Mária si tri z nich postupne každý deň predstavia.
10.06.2021 - 15:11

Milovníci klasickej hudby sú pozvaní na festival Musica Sacra 2021

Milovníci klasickej hudby sú pozvaní na 30. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA 2021, ktorý sa uskutoční pod záštitou nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a primátora mesta Nitra Mareka Hattasa. Otvárací koncert festivalu sa uskutoční v nedeľu 13. júna v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre. 
10.06.2021 - 14:50

Slovenská katolícka charita materiálne pomôže po požiari v Kurdistane

Slovenská katolícka charita reaguje na požiar v tábore Sharya v regióne Kurdistan. Pre rodiny, ktoré živel zasiahol, poskytne okamžitú materiálnu pomoc. Spočíva v 184 kusoch plynových 4-platničiek, ktoré im zabezpečia možnosť tepelnej prípravy jedál. Pomoc bude distribuovaná rodinám pri ich návrate do tábora.
10.06.2021 - 14:42

Bohoslovci z troch diecéz poďakovali za uplynulý rok pod Zoborom

Bohoslovci z Nitrianskej, Banskobystrickej a Žilinskej diecézy vzdelávajúci sa a pripravujúci sa na kňazskú službu v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, 9. júna 2021 slávnostnou sv. omšou Te Deum, ktorá sa uskutočnila v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade poďakovali Bohu za uplynulý akademický rok 2020/2021.
10.06.2021 - 14:35

Biskup Rábek posvätil kaplnku bl. Vasiľa Hopku v prešovskej väznici

Ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František navštívil Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia Prešov, kde posvätil ústavnú kaplnku bl. Vasiľa Hopku. Kaplnka bola zriadená v novovytvorených priestoroch ústavu. Aktuálne má nový drevený oltár, bohostánok a lavice.
10.06.2021 - 14:20

Levočská púť bude tento rok pre pandémiu v obmedzenom režime

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti júlového sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči, bude v obmedzenom režime. Potom, ako bola vlani zrušená, tentokrát bude, ale účasť verejnosti bude podmienená aktuálnou epidemiologickou situáciou, informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher.
10.06.2021 - 13:56

V Santiagu de Compostela sa konal 1. svetový Jakubský kongres

V Santiagu de Compostela sa konal 1. svetový Jakubský kongres, ktorý usporiadala Xacobea Academy. Odborníci z viacerých krajín hovorili na ňomo dôležitosti svätojakubskej cesty pre Európu a svet. Kongres sa mal konať pred rokom a mal odštartovať Jubilejný rok svätého Jakuba, pre pandémiu sa však odložil.
10.06.2021 - 13:38

Pápež: Láska nie je idealistická filozofia, ale konkrétne mení svet

Pápež František prehovoril prostredníctvom videoposolstva k zástupcom evanjelikálneho hnutia, ktoré si dalo do názvu 17. kapitolu Jánovho evanjelia - teda Kristovu veľkňazskú modlitbu, v ktorej Ježiš prosí za jednotu. Stretnutie hostil seminár svätého Jozefa v Yonkers v štáte New York. Vystúpil na ňom kardinál Joseph W. Tobin.
10.06.2021 - 13:25

V cirkevnej škole v Kežmarku požehnali nový obraz Ježiša Krista

Vo štvrtok 10. júna požehnali v Základne škole s materskou sv. Kríža v Kežmarku nový obraz Ježiša Krista. V priestoroch jedálne, ktorá sa využíva aj na niektoré podujatia, vykonal obrad požehnania nového obrazu tamojší farár František Trstenský. V príhovore zdôraznil, že prostredie školy nielen vzdeláva, ale aj vychováva.
10.06.2021 - 13:05

Svätá stolica víta zverejnenú správu o šetrení Moneyvalu vo Vatikáne

Svätá stolica víta správu Moneyval a povzbudenie k pokračovaniu v nastúpenej ceste. S uznaním účinnosti opatrení prijatých všetkými orgánmi zapojenými do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu orgány Svätej stolice uisťujú o svojom odhodlaní pokračovať v ceste úplného dodržiavania najlepších medzinárodných parametrov.
10.06.2021 - 12:15

Zverejnená správa Moneyval prináša dobrý posudok o Vatikáne

Moneyval sa vyjadril k účinnosti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý vedie Svätá stolica a Vatikánsky mestský štát. Hodnotenie, ktoré vyplýva zo zverejnenej správy, je pozitívny. Vatikánska jurisdikcie získala päť posudkov s výsledkom "značnej” účinnosti a šesť posudkov s výsledkom "strednej” účinnosti.
10.06.2021 - 11:57

Lurdy nebudú vyžadovať očkovacie pasy, platia však obmedzenia

Pútnické miesto v Lurdoch nebude od pútnikov vyžadovať očkovacie pasy. Naďalej však bude platiť obmedzenie pre počet účastníkov pre niektoré akcie. Oznámil to rektor tejto svätyne s predstavením prázdninových iniciatív, ktoré do Lúrd opäť vráti život a modlitbu. Od 1. júla budú obnovená večerné procesie so sviečkami.
10.06.2021 - 08:55

Zoznam tohtoročných novokňazov a dátumy ich primičných svätých omší

Kňazské vysviacky sa chystajú počas najbližších víkendov v jednotlivých diecézach Slovenska. Prinášame ich prehľad.
10.06.2021 - 08:30

Možnosť štúdia na saleziánskom inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Žiline

Od nového školského roka 2021/2022 otvára saleziánsky filozofický Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline možnosť denného filozofického štúdia pre laickú verejnosť či záujemcov z akýchokoľvek rehoľných spoločností. Pozitívnou informáciou tiež je možnosť si vybrať formu dištančného online štúdia či štúdium samostatného predmetu.
10.06.2021 - 08:00

V Prešove sa uskutočnilo zasadanie Rady hierarchov

Gréckokatolícki biskupi sa v stredu 9. júna zišli na arcibiskupskom úrade v Prešove na 32. plenárnom zasadaní Rady hierarchov. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ otvoril zasadanie úvodnou modlitbou, po ktorej prečítal katechézu Svätého Otca Františka o modlitbe na tému Ježiš je vzorom a dušou každej modlitby.
10.06.2021 - 07:49