Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Saleziáni pozývajú opäť k deviatniku pred sviatkom bl. Titusa Zemana

Titus Zeman (1915 – 1969) na začiatku komunistickej totality tajne previedol dve skupiny bohoslovcov a kňazov do Talianska, aby tam mohli slobodne vykonávať svoje duchovné povolanie. Pri treťom prechode bol spolu s ďalšími zatknutý a po vykonštruovanom procese vo februári 1952 odsúdený na 25 rokov väzenia.
30.12.2020 - 09:26

Salezián s nezameniteľným úsmevom, don Ján Tocký oslavuje 90 rokov

Rodený Žilinčan, salezián s veľkým srdcom a s nezameniteľným úsmevom, don Ján Tocký, sa 30. decembra dožíva vzácneho jubilea 90 rokov. Pre okolnosti pandémie oslava nateraz zostáva v kruhu spolubratov komunity žilinského saleziánskeho domu. Spolubratia i priatelia a mladí mu želajú a vyprosujú hojné zdravie a Božie požehnanie.
30.12.2020 - 09:00

Zomrel kňaz Peter Blahovec, pohrebné obrady budú v sobotu Oščadnici

V 45. roku života a v 20. roku kňazstva zomrel zaopatrený sviatosťami dekan Peter Blahovec (27. decembra 2020). Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 2. januára 2021 o 10:00 v Lukáčovciach. Pohrebné obrady a uloženie do hrobu sa budú konať o 14:00 v Oščadnici, informovali Nitrianska a Žilinská diecéza.
30.12.2020 - 08:29

Vyšiel prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku (53)

Prinášame prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku.
30.12.2020 - 08:09

Východisko zo súčasnej situácie nám podľa S. Zvolenského ukazuje sám Ježiš

Ako povedal TK KBS, únava ľudí v súčasnosti vzniká z ťarchy opatrení v boji proti koronavírusu. “Ale v živote vždy máme obmedzenia, ktoré musíme znášať. Je prirodzené z obmedzení utekať, vyhnúť sa im, obísť ich, nedodržať ich. Ale teraz sme sa učili, že obmedzenia sú prejavom lásky k vlastnému životu a ostatným,” povedal.
30.12.2020 - 07:35

Kard. O’Malley je prvý kardinál, ktorého zaočkovali proti COVID-19

Arcibiskup Bostonu, kardinál Sean O’Malley je prvým kardinálom, ktorý bol zaočkovaný proti COVID-19. Teraz nabáda ostatných, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. Sedemdesiatšesťročný hierarcha dostal prvú dávku vakcíny vyrobenú americkou biotechnologickou spoločnosťou na Štedrý večer, druhú má dostať koncom januára.
30.12.2020 - 07:02

Zemetrasenie v Chorvátsku, poškodená je katedrála a kostoly

Biskup Vlado Košić, biskup diecézy Sisak, povedal, že počas otrasov v biskupskom sídle padali sochy a obrazy zo stien. Najvážnejšie škody boli zaznamenané na zvonici katedrály Povýšenia Svätého Kríža, ktoré je potrebné čo najskôr opraviť. Vo svätyni Nanebovzatia Panny Márie v okrese Záhreb - Remete z fresiek spadli len kúsky omietky.
30.12.2020 - 06:30

Vatikán vydal zásady pre spravodlivý prístup k vakcínam

„Vakcína s rovným prístupom pre všetkých. Dvadsať bodov pre spravodlivejší a zdravší svet“ – pod týmto názvom vyšiel spoločný dokument vatikánskej Komisie COVID-19 a Pápežskej akadémie pre život.
29.12.2020 - 16:50

Uplynulo 850 rokov od úmrtia britského svätca, arcibiskupa Becketa

Canterburský arcibiskup a svätec Tomáš Becket je po sv. Jurajovi druhým najznámejším britským svätcom. Žil dlho na pomedzí svetského a duchovného života, no napokon vyhrala láska k Cirkvi. Bol vnímavý, pohotový, komunikatívny a rozhodný, preto ho Teobald odporučil mladému kráľovi Henrichovi II. za anglického kancelára.
29.12.2020 - 13:49

Rok 2020 pápeža Františka: Sila modlitby v dobe pandémie

Celosvetová zdravotná kríza COVID-19 tento rok pozastavila medzinárodné cesty Svätého Otca, zostal však neustále po boku veriacich vďaka sile modlitby.
29.12.2020 - 13:41

V okrese Levice budú od stredy zakázané omše s účasťou veriacich

V okrese Levice budú od stredy zakázané omše s účasťou veriacich. Podľa novej vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach platí aj zákaz hromadných podujatí, podávania jedál na verejnosti či firemných posedení. Zákaz sa nevzťahuje na pohrebný obrad, krsty, sobáše a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta-
29.12.2020 - 13:23

Spišská diecéza si pripomenie výročia spojené s biskupom Vojtaššákom

V januári to bude 70 rokov od procesu proti trom slovenským biskupom Mons. Jánovi Vojtaššákovi, Mons. Michalovi Buzalkovi a Mons. Petrovi Pavlovi Gojdičovi. Vo februári si pripomíname 100. výročie jeho biskupskej vysviacky a prevzatie úradu spišského biskupa. V júli si pripomenieme 120. výročie prijatia kňazskej vysviacky.
29.12.2020 - 10:26

Tešiteľ Viliam Vaľa oslávil 70 rokov kňazstva

V pondelok 28 decembra 92 ročný Viliam Vaľa, člen Kongregácie Bratov Tešiteľov, slávil jubileum, 70 rokov od kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti v Marianke slúžil svätú omšu spolu so svojimi bratmi.
29.12.2020 - 08:47

Mons. Babjak: Je potrebné sa pozerať na všetko, čo prichádza, očami viery

Ako povedal v rozhovore pre Tlačovú kanceláriu KBS, Boh chce, aby sme zmenili svoj stereotypný spôsob života a boli viac kreatívni a vynaliezaví. “Nič nie je náhoda, je potrebné sa pozerať na všetko, čo prichádza, očami viery, potom budem viac chápať a rozumieť mnohých súvislostiam,” zdôraznil.
29.12.2020 - 08:24

Vladyka Cyril sa stretol s veriacimi v Trebišove

V Trebišove sa každoročne veriaci 26. decembra na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke stretávali  so svojím biskupom. Táto tradícia nebola porušená ani tento rok a gréckokatolícku farnosť Zosnutia presvätej Bohorodičky navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie.
29.12.2020 - 08:21

Nové motu proprio uskutočňuje ekonomickú reformu Rímskej kúrie

Apoštolským listom motu proprio „Lepšia organizácia“ z 26. decembra zrealizoval pápež František už prv pripravované rozhodnutie v záujme zvýšenia ekonomicko-finančnej transparentnosti a efektívnosti vo Vatikáne. Týka sa presunutia fondov Štátneho sekretariátu do správy APSA (Správa majetku apoštolskej stolice) a pod kontrolu Ekonomického sekretariátu.
28.12.2020 - 15:58

Uplynulo 55 rokov od úmrtia Božieho služobníka Jána Havlíka CM

Uplynulo 55 rokov od úmrtia Božieho služobníka Jána Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Zomrel 27. decembra 1965 vo veku 37 rokov na následky dlhoročného nespravodlivého väznenia za náboženskú činnosť. Pochádzal z Vlčkovian neďaleko Skalice, ktoré sú dnes súčasťou obce Dubovce.
28.12.2020 - 15:40

Vyšlo nové číslo internetového časopisu Spišského biskupstva Kapitula

„Milí priatelia, aj keď súčasné okolnosti života sú poznačené rôznymi obmedzeniami, predsa chceme prežívať sviatky narodenia Božieho Syna v atmosfére pokoja a radosti. Toto Božie dieťa nás učí vidieť aj iné hodnoty ako tie, za ktorými sa naháňame počas roka," píše v editoriáli Ľubomír Krett. V časopise nechýbajú aktuality kúrie.
28.12.2020 - 15:16

KBS ukončila projekt zamyslení, denne ich posielala 19-tisíc ľuďom

Všetci, ktorí výzvu prijali, mali každý deň dve úlohy - prečítať si Evanjelium daného dňa a modlitba na úmysel daného dňa (Otče náš, Zdravas´, Sláva Otcu). Úmysel s úryvkom daného Evanjelia bol súčasťou obrázka, ktorý dostali všetci prihlásení na e-mail. Cieľom projektu bolo pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne sa pripraviť na Vianoce.
28.12.2020 - 15:05

Ciele Roka rodiny „Amoris laetitia“ približuje Dikastérium pre laikov

„Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení.
28.12.2020 - 14:22

Požehnanie príbytkov v Kežmarku je spojené s podporou misionárov

Vo farnosti Kežmarok tamojší kňazi v spolupráci s Pápežskými misijnými dielami ponúkli svojim farníkom domácu pobožnosť požehnania príbytku. Do domácností putovalo 1200 kusov obálok s textom modlitby požehnania, veľmi peknou ikonou Svätej rodiny, nálepkou na dvere a letákom o činnosti Pápežských misijných dielach.
28.12.2020 - 14:09

V Slavistickom ústave vyšlo vydanie nového a starého prekladu Biblie

V Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied boli koncom roka 2020, počas ktorého ústav oslavoval 25. výročie svojho vzniku, vydané dve monografie s biblickým zameraním – Lukášovo evanjelium: Nový preklad a krátky komentár a Slovenský Kalvínsky Žaltár. Publikácie sú výstupom riešenia projektu.
28.12.2020 - 13:58

Pandémia prehĺbila diskrimináciu kresťanov

Za posledný rok sa počet prenasledovaných kresťanov na celom svete zvýšil a pandémia vyvolala nové formy ich diskriminácie. V Pakistane, Indii a Bangladéši boli kresťania vylúčení zo štátnej pomoci počas lockdownu a takisto bolo pre nich ťažšie dostať sa do nemocníc na ošetrenie liekom proti COVID-19. Informuje o tom organizácia Open Doors.
28.12.2020 - 13:40

Ďalšie útoky džihádistov na kresťanov v Nigérii

Boli to ďalšie krvavé Vianoce v Nigérii. Džihádisti zo skupiny Boko Haram sa prihlásili k útokom na dve kresťanské dediny na Štedrý večer. Na nedeľu Svätej rodiny podnikli ďalší útok. Celkovo bolo zabitých viac ako 20 ľudí. Vyhorelo tiež niekoľko kostolov a kňaza uniesli. Akcie Boko Haram sa v posledných týždňoch zintenzívnili.
28.12.2020 - 13:28

Úmysly Apoštolátu modlitby, ktorý schválil na rok 2021 Svätý Otec

Prinášame úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2021. Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou.
28.12.2020 - 13:12