Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Pôstne kázne R. Cantalamessu budú na tému: Oblečte si Pána Ježiša Krista

V piatok 23. februára začne cyklus pôstnych kázní pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Tohtoročná téma je úryvkom z Listu apoštola Pavla Rimanom: «Oblečte si Pána Ježiša Krista» (Rim 13,14) a jej podtitul znie: „Kresťanská svätosť v Pavlových morálnych povzbudeniach (parenéze)“.
19.02.2018 - 16:30

Vatikánske múzeá pripravujú výstavu diel Warhola s duchovnou tematikou

„Je veľmi, veľmi dôležité, aby sme viedli dialóg so súčasným umením. Žijeme vo svete obrazov a Cirkev musí byť súčasťou tejto reality.“ Toto vyjadrenie riaditeľky Vatikánskych múzeí Barbary Jatta priniesol magazín The Art Newspaper spolu s informáciou o  príprave výstavy diel Andyho Warhola vo Vatikánskych múzeách.
19.02.2018 - 15:51

Pápež menoval nových členov Pápežskej komisie pre ochranu maloletých

Pápež František na ďalšie trojročné obdobie potvrdil v úrade predsedu Pápežskej komisie pre ochranu maloletých kardinála Seána O´Malleyho OFM Cap. a menoval 16 členov tohto poradného orgánu pápeža – deväť z nich je nových a sedem bolo potvrdených v úrade. Polovicu členov komisie momentálne tvoria ženy.
19.02.2018 - 15:28

Správna rada KPKC vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa KPKC

Správna rada Katolíckeho pedagogického a katechetického centra (KPKC), n. o. vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa KPKC, n. o. (Bottova ul. 15, 054 01 Levoča). Od uchádzača sa očakáva vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Uchádzať musí predložiť návrh koncepcie rozvoja KPKC.
19.02.2018 - 14:56

Košická eparchia oslávila desiate výročie povýšenia Košického exarchátu

Košická eparchia 18. februára oslávila 10. výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na stupeň samostatnej eparchie, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2008 apoštolskou konštitúciou Qui successimus (Ako nástupcovia) emeritného pápeža Benedikta XVI. Slávnosť začala archijerejskou svätou liturgiou.
19.02.2018 - 14:35

Mons. Vladimír Fekete sa chce modliť a pracovať pre pokojný Azerbajdžan

Okrem najvyššieho predstaviteľa kaukazských moslimov a predstaviteľa ruskej pravoslávnej Cirkvi v Azerbajdžane arcibiskupa Alexandra sa na nej zúčastnili tiež predstavitelia Aparátu prezidenta republiky, niekoľkí členovia parlamentu i predstavitelia Ministerstva kultúry i Ministerstva zahraničných vecí.
19.02.2018 - 14:03

V Prešove chystajú v marci medzinárodnú vedeckú konferenciu o katechéze

Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu  s názvom Katechéza – výzvy a impulzy, ktorá sa uskutoční v utorok 13. marca 2018.
19.02.2018 - 13:35

Ďakovný rok pred Eucharistiou na Gymnáziu svätého Jána Zlatoústeho

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa zapojilo do osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, ktorá slávi 200. výročie vzniku Prešovskej eparchie a 10. výročie jej povýšenia na archieparchiu a metropoliu sui iuris. Zároveň si pripomíname tento rok 50. výročie znovuobnovenia Gréckokatolíckej cirkvi.
19.02.2018 - 13:05

V Prešove sa stretli arcibiskup Ján Babjak a evanjelický biskup Miloš Klátik

V piatok 16. februára 2018 navštívil Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. Miloš Klátik s generálnym dozorcom Imrichom Lukáčom. Prijal ich prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu s protosynkelom Ľubomírom Petríkom.
19.02.2018 - 12:34

Oficiálna slovenská registrácia na SDM do Panamy sa začne už vo štvrtok

Na najväčšie celosvetové stretnutie mladých ľudí s pápežom sa bude možné zaregistrovať výhradne vyplnením registračného formulára na stránke svetovednimladeze.sk. Registrácia bude platná až po uhradení poplatku.
19.02.2018 - 12:01

Pútnické miesto Rajecká Lesná má ďalší unikát - renesančnú maľbu Ježiša

Pútnické miesto Rajecká Lesná má ďalší unikát. Po Bazilike Panny Márie, Slovenskom betleheme či kalvárii je to renesančná maľba Ježiša Krista. Objavili ju pri reštaurátorských prácach v stredovekej kaplnke v presbytériu zaniknutého Kostola Panny Márie kráľovnej anjelov. Stavbu teraz čaká komplexná obnova.
19.02.2018 - 10:05

Prvú pôstnu nedeľu bola v katolíckych kostoloch opäť zbierka na charitu

Vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku prebiehala počas nedeľných svätých omší zbierka na charitu. Použitá bude v diecézach, v ktorých sa vyzbiera. Diecézne charity budú môcť vďaka tomuto príspevku pomáhať efektívnejšie opusteným deťom, postihnutým ľuďom, chorým a ďalším, ktorí sú v núdzi.
19.02.2018 - 09:47

Do národnej baziliky v Šaštíne putovali zaľúbení veriaci z celého Slovenska

Trojdňová púť zaľúbených sa konala v národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Jej 11. ročník sa začal v piatok 16. februára 2018. Do pútnického miesta putovalo približne tristo zaľúbených mladých ľudí. Na tohtoročnej Púti zaľúbených spolupracovali saleziáni a pavlíni spolu s dobrovoľníkmi z celého Slovenska.
19.02.2018 - 09:28

UPeCe v Bratislave pripravilo duchovnú obnovu Chuť do života a služby

Počas prvého pôstného víkendu v dňoch 16. - 18. februára 2018 sa konala v priestoroch Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza na Mlynskej doline v Bratislave duchovná obnova na tému Chuť do života a služby. V úvode prvého dňa obnovy sa prihovoril prítomným kaplán UPeCe Martin Štefanec SVD.
19.02.2018 - 09:01

Výber z programových tipov vo vysielaní katolíckej televízie LUX (8)

Výber z programových tipov vo vysielaní katolíckej televízie LUX (8)
19.02.2018 - 08:30

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (8)

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (8)
19.02.2018 - 07:30

Pápež povzbudil väzňov a prosil o modlitbu za duchovné cvičenia Kúrie

V dnešnú Prvú pôstnu nedeľu pápež František v poludňajšom príhovore všetkých pozval, aby si uvedomili, že „iba Boh nám môže darovať pravé šťastie“. Svätý Otec pripomenul blížiace sa predsynodálne stretnutie mladých, ktoré sa bude konať v Ríme od 19. do 24. marca a pozval ich, aby sa zúčastnili tohto stretnutia.
18.02.2018 - 21:01

Homília bratislavského arcibiskupa slávnosti 10. výročia arcidiecézy

V sobotu 17. februára 2018 slávil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom a kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave ako poďakovanie Bohu pri príležitosti 10. výročia Bratislavskej arcidiecézy, ktorú 14. februára 2008 zriadil Svätý Otec pápež Benedikt XVI. konštitúciou Slovachiae Sacrorum Antistites.
17.02.2018 - 21:44

Pápež František vo výročný deň svojej služby otvorí stretnutie mladých

V Tlačovom stredisku Svätej stolice sa v piatok konala tlačová konferencia o tzv. predsynodálnom stretnutí, ktoré sa bude konať v Ríme od 19. do 24. marca v rámci príprav na 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody venovanej mladým s titulom „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“.
17.02.2018 - 21:00

Pápež František prijal osemdesiatčlennú komunitu seminára pre Sardíniu

Seminár bol založený na podnet pápeža Pia XI. s cieľom formovať kandidátov kňazstva pre diecézy nachádzajúce sa na ostrovoch patriacich k Taliansku a v južnej časti krajiny. Pri svojom ustanovení bola táto formačná inštitúcia zasvätená Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
17.02.2018 - 20:49

V Katedrále svätého Martina poďakovali Bohu za 10. výročie arcidiecézy

V sobotu 17. februára 2018 slávil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom a kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave ako poďakovanie Bohu pri príležitosti 10. výročia Bratislavskej arcidiecézy.
17.02.2018 - 20:30

Pod Babou horou na Orave sa stretlo 14 členov z desiateho zboru Trstená

Ako sa o seba postarať, poradiť si v krízových situáciách a získať zručnosti potrebné pre dnešný život mohli chlapci na skautskej akcii na Slanej Vode. Pod Babou horou na Orave sa stretlo 14 členov z 10.zboru Trstená.
17.02.2018 - 20:15

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vydal knihu o Bazilike sv. Emeráma

Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre vydal knihu o Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. Publikácia zachytáva na fotografiách všetky významné časti interiéru chrámu, ktorý je súčasťou Nitrianskeho hradu.
17.02.2018 - 17:00

V Druhú pôstnu nedeľu sa bude v kostoloch čítať vyhlásenie o manželstve

Najvyšší predstavitelia jedenástich kresťanských cirkví na Slovensku sa stretli v Badíne, aby prijali spoločné vyhlásenie. Stretnutie zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska spolu s Ekumenickou radou cirkví.
17.02.2018 - 14:54

TK KBS - audio

::audio:: Stanislav Zvolenský

V sobotu 17. februára 2018 slávil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom a kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave ako poďakovanie Bohu pri príležitosti 10. výročia Bratislavskej arcidiecézy, ktorú 14. februára 2008 zriadil Svätý Otec pápež Benedikt XVI. konštitúciou Slovachiae Sacrorum Antistites. Mons. Stanislav Zvolenský vo svojej homílii upriamil pohľad veriacich na vlastnú povahu Cirkvi, ktorá je predovšetkým vnútorným spoločenstvom s Kristom prežívaným v spoločenstve previazanom zväzkami viery, sviatostí a duchovného vedenia. Prinášame ju v plnom znení.
17.02.2018 - 21:15