apríl 2014

Záznam zo slávnostnej sv. omše na Božie milosrdenstvo

Zvukový záznam zo slávnostnej sv. omše na 2. veľkonočnú nedeľu (27.4.2014 v Teranoch), ktorú celebroval dp. Peter Jandura, špirituál Kňazského seminára v Badíne.

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

2. veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva (27.4.2014).

Slávnostnú sv. omšu v Teranoch celebroval dp. Peter Jandura, špirituál Kňazského seminára v Badíne.

Veľkonočná vigília

Veľkonočné trojdnie sa slávilo vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch.

Krížové cesty 2014

  1. Krížová cesta Hontianske Tesáre - Dvorníky [13.4. - kvetná nedeľa]
  2. Krížová cesta Šipice (len úvod) [17.4. - zelený štvrtok]
  3. Krížová cesta Terany (ekumenická) [18.4. - veľký piatok]

Farské oznamy v týždni od 21. apríla do 27. apríla 2014

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 

Za život v B. Bystrici

V Banskej Bystrici bolo 30. 3. 2014 od 16.00 do 18.00 hod. na Námestí SNP verejné zhromaždenie, ktoré zorganizovalo Fórum života spolu s ďalšími partnerskými organizáciami pri príležitosti kampane: 25. marec – Deň počatého dieťaťa.

Tento rok to je už 14. ročník a hlavným mottom je „Slovensko za život“.

Zhromaždenia sa zúčastnili aj naši farníci.