Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Arcibiskup Ján Graubner: Každé sexuálne zneužitie je treba odsúdiť

"Každé sexuálne zneužitie je treba odsúdiť ako diabolský hriech, nech sa ho dopustí ktokoľvek. Ak sa to stane v cirkevnom prostredí alebo sa toho dopustí človek zasvätený Bohu, je to tým bolestnejšie, zraňuje to ako cirkev a poškodzuje jej dôveryhodnosť, tak obete," píše v pastierskom liste olomoucký arcibiskup Ján Graubner.
29.05.2019 - 10:05

Svätourbanské slávnosti vyvrcholili svätou omšou s biskupom Rábekom

Tradičné Svätourbanské slávnosti v Nitre na Zobore vyvrcholili pontifikálnou svätou omšou, ktorú na verejnom priestranstve pod farským kostolom sv. Urbana pred penziónom ARTIN slávil ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek spolu s miestnym farárom Milanom Polákom a bývalým kaplánom farnosti Tomášom Poteralom MSC.
29.05.2019 - 09:45

Diecézne centrum mládeže Maják oslávi 20 rokov od svojho založenia

Hlavný program osláv sa začne v sobotu 1. júna 2019 o 10:00 bohoslužbou v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline, ktorú bude celebrovať banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Pripoja sa aj kňazi, ktorí v DCM MAJÁK za 20 rokov pôsobili. V rámci osláv bude pripravená napríklad prehliadka centra, pohostenie pre hostí či detský kútik.
29.05.2019 - 09:24

Najnovšie Katolícke noviny približujú životný odkaz biskupa Hnilicu

Približujú životný odkaz biskupa Pavla Hnilicu, ktorý nikoho neodmietol a Boh ho nikdy neopustil. Životné cesty biskupa Pavla Hnilicu sú napínavým príbehom obrovskej túžby. Duchovná angažovanosť; prežité dramatické situácie, za ktorými bola Božia prozreteľnosť; ale najmä oddanosť Ježišovi a úcta k Panne Márii mu vždy dodávali silu.
29.05.2019 - 09:00

Kresťan a smútok nejdú dohromady – chce to dialóg s Duchom Svätým

„Smútok nie je postojom kresťana“. Aj keď „život nie je žiaden karneval“ a existuje mnoho ťažkostí, je možné ich prekonať a ísť vždy vpred. K tomu je však potrebný každodenný dialóg s Duchom Svätým, ktorý nás sprevádza. O tomto dnes kázal pápež František pri svätej omši v Dome sv. Marty.
28.05.2019 - 13:04

Košice privítali jubilejné medzinárodné ekumenické stretnutie Sinjak

V dňoch 20. - 22. mája 2019 sa v Košiciach uskutočnilo jubilejné piate medzinárodné ekumenické stretnutie Sinjak. Metropolu východu navštívila sedemčlenná delegácia zložená z Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločnosti na území mesta Košice, Hnutia Fokoláre, pro-life zástupcov a hostí z Ukrajiny.
28.05.2019 - 12:31

Projekt pomoci Rádia LUMEN Darujem ti svoj talent je v plnom prúde

Projekt pomoci Rádio LUMEN Darujem ti svoj talent je v plnom prúde. Dobrosrdeční ľudia darujú svoje talenty tým, ktorí to potrebujú. Do projektu sa už zapojil talentovaný záhradkár, pekárka či mladá fotografka ponúkajúca rodinné fotenie. Do projektu sa môžu zapojiť všetci talentovaní ľudia, ktorí chcú pomáhať.
28.05.2019 - 12:05

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú prílohu o všetkých novokňazoch

Najnovšie Katolícke noviny 22/2019 prinášajú svojim čitateľom tradičnú osemstranovú prílohu s informáciami o novokňazoch zo všetkých diecéz Slovenska a z jednotlivých reholí s termínmi vysviacok a primičných svätých omší. V prílohe je možné nájsť aj rozhovor s rímskokatolíckym kňazom Pavlom Zahatlanom.
28.05.2019 - 11:52

Divadelné popoludnie na Gymnáziu svätého Františka z Assisi v Žiline

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pripravuje pre všetkých priaznivcov divadla divadelné popoludnie v nedeľu 16. júna 2019 v aule školy. O 15:00 sa predstavia mladší žiaci s hrou Antona Laučeka Najkrajšia ozvena - Fatima a o 16:00 zahrajú starší žiaci komédiu J.B. Moliéra Zdravý nemocný.
28.05.2019 - 11:39

V Bratislave vystúpi 60-členný zbor z Katolíckej univerzity Notre Dame

Bratislavu po prvýkrát navštívi 60-členný mužský zbor Notre Dame Glee Club z Katolíckej univerzity Notre Dame z Indiany - (USA). V pondelok 3. júna 2019 o 19:00 vystúpi v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa, a potom bude spievať aj na svätej omši pre mladých („osmička“) o 20:00 v tom istom kostole.
28.05.2019 - 11:22

Predstavený slovenských minoritov zvolený do nového vedenia rehole

Brat Tomáš Lesňák bol počas 202. generálnej kapituly bratov minoritov zvolený na obdobie šiestich rokov za nového asistenta generálneho ministra pre oblasť strednej a východnej Európy. Tá istá kapitula, ktorá sa koná v Assisi, pri hrobe sv. Františka - zakladateľa rehole minoritov, si za nového generálneho predstaveného.
28.05.2019 - 11:03

Na Teologickej fakulte KU v Košiciach chystajú kurz safeguardingu

Centrum na ochranu maloletých, Pápežská univerzita Gregoriana v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach ponúka e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.Bližšie informácie je možné nájsť TU.
28.05.2019 - 10:48

V ruinách kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej sa konala Noc kostolov

Aj tento rok sa rozozvučali zvony a otvorili brány na kostoloch v noci. Návštevníci mali možnosť spoznávať a obdivovať duchovné a umelecké skvosty kresťanstva. Tie nám neukazujú len našu minulosť, ale hlavne živú prítomnosť. Svoj program pripravili aj na Katarínke.
28.05.2019 - 10:26

V Ríme prebieha generálne zhromaždenie Pápežských misijných diel

Národní riaditelia Pápežských misijných diel (PMD) zo všetkých kontinentov sa v Ríme spolu s kardinálom Fernandom Filonim, prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov, zúčastňujú na výročnom generálnom zhromaždení. Za Slovensko sa valného zhromaždenia zúčastňuje národný riaditeľ PMD na Slovensku Ivan Kňaze.
28.05.2019 - 10:01

Celý kresťanský svet oslávi prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána

Vo štvrtok 30. mája oslávi celý kresťanský svet sviatok Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici.
28.05.2019 - 09:43

Na III. európskom stretnutí nepočujúcich katolíkov nechýbali Slováci

Už v poradí 3. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov sa uskutočnilo v poľskom meste Lubliniec. Miestom stretnutia bolo Špeciálne školsko-vzdelávacie centrum Konrada Mańki pre nepočujúcich žiakov. Celé stretnutie zorganizoval Grzegorz Sokalski v spolupráci s nepočujúcimi, ale aj počujúcimi dobrovoľníkmi z blízkeho okolia.
28.05.2019 - 09:21

Vo Varšave bola konferencia Metamorfózy náboženstva a spirituality

„Metamorfózy náboženstva a spirituality“ - je názov konferencie, ktorá sa konala na Univerzite Kardinála Štefana Wyszyńského vo Varšave. Po privítaní a úvodných pozdravoch odzneli podnetné prednášky sociológov náboženstva zo siedmich krajín (Taliansko, Nemecko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Ukrajina a Arménsko).
28.05.2019 - 09:00

V Čičave sa uskutočnil ďalší ročník gospelového festivalu FESTROM

Sobota 25. mája 2019 v Čičave patrila rómsko-slovenskému gospelému festivalu FESTROM. Po svätej liturgii hrali pre približne šesťsto účastníkov kapely BSP Worship, Lond, Av Manca, Leha, FIL3 a F6. Festival sa uskutočnil s finančnou podporou Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín.
28.05.2019 - 08:43

Pápež Caritasu: Charita nie je idea či pocit, ale stretnutie s Kristom

Charitatívna láska, integrálny rozvoj a spoločenstvo – to sú kľúčové slová príhovoru pápeža Františka členom zhromaždenia 164 národných organizácií konfederácie Caritas interntionalis, medzi ktorými je aj Slovenská katolícka charita. Prijal ich v pondelok 27. mája na audiencii vo Vatikáne.
27.05.2019 - 20:16

Slovenské kolégium v Ríme slávilo Te Deum s biskupom Ginom Realim

V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda sa 23. mája konala omša Te Deum pri príležitosti blížiaceho sa konca akademického roka 2018/2019. Celebrantom bol Mons. Gino Reali, biskup diecézy Porto-Santa Rufina, do ktorej patrí aj slovenské kolégium. V roku 2020 uplynie tisíc rokov od spojenia diecéz Porto a Santa Rufina.
27.05.2019 - 19:00

Riaditeľ Centra na ochranu maloletých vystúpil na seminári v Rusku

Seminára sa zúčastnilo viac než 100 zasvätených, ktorí pochádzajú z 20 rôznych krajín. Seminár bol vedený riaditeľom Centra na ochranu maloletých v Košiciach Andrejom Kačmárom, psychologičkou z Petrohradu Annou Sokolovou a jezuitom Stephanom Lipkem CJ z Inštitútu sv. Tomáša v Moskve.
27.05.2019 - 16:15

Ekumenická bohoslužba v rámci Noci kostolov na Zoborskom kláštore

V rámci tohtoročnej Noci kostolov sa do tohto podujatia aj v Nitre zapojilo 11 kresťanských chrámov, medzi nimi opakovane aj zrekonštruovaný areál Zoborského kláštora. Aj aktivisti Zoborského skrášľovacieho spolku s mestom Nitra a Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada pripravili pre návštevníkov kláštora opäť zaujímavý program.
27.05.2019 - 15:50

Vyše 160 párov slávilo strieborné jubileum svadby v Dóme sv. Alžbety

Strieborné jubileum svojej svadby si prišlo do Dómu sv. Alžbety pripomenúť vyše 160 párov z celej arcidiecézy. Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober vyjadril v úvode veľkú radosť zo stretnutia a pripomenul že obnova vernosti, o ktorú sa v Roku sv. košických mučeníkov usilujeme, prežívajú aj jubilujúci  manželia.
27.05.2019 - 15:29

Ďalší teroristický útok na katolíkov v Burkine Faso počas modlitby

Už štvrtý útok na kresťanov za posledný mesiac sa udial v africkej krajine Burkine Faso. V nedeľu 26. mája skupina ozbrojených mužov v meste Toulfé na severe krajiny streľbou v kostole zabila štyroch veriacich a dvoch ďalších vážne zranila. Ozbrojenci vtrhli do kostola a spustili paľbu na veriacich zhromaždených v modlitbe.
27.05.2019 - 15:10

Posolstvo k Dňu migrantov 2019 bude na tému "Nejde len o migrantov“

Posolstvo pápeža Františka k 105. svetovému dňu migrantov a utečencov pod titulom „Nejde len o migrantov“ predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Svetový deň migrantov sa doposiaľ v Cirkvi slávil 16. januára, no od tohto roku ho Svätý Otec na žiadosť viacerých biskupských konferencií presunul na poslednú nedeľu v septembri.
27.05.2019 - 14:47