Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Katolíci Pekingskej arcidiecézy oslavujú znovuotvorenie svojej katedrály

Katolícka komunita Pekinskej arcidiecézy oslavuje znovuotvorenie svojej katedrály. Uzatvorená bola šesť mesiacov kvôli vládnym protikovidovým opatreniam. Na mieste pri tejto príležitosti prijalo sviatosť kresťanskej iniciácie 101 katechumenov, väčšinou dospelých.
20.07.2022 - 07:22

Arcibiskup Zvolenský: Dovolenka - čas, kedy si môžeme obnoviť vzťahy

Dovolenka a leto je dobrý čas na to, aby sme si uvedomili, že počas tohto obdobia si môžeme obnoviť a prehĺbiť vzájomné vzťahy. „Napríklad medzi sebou navzájom, členmi rodiny i vzťah s Bohom,“ vraví TK KBS Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibisku metropolita.
20.07.2022 - 07:10

Pozvánka na tlačovú konferenciu pred Národným stretnutím mládeže T22

Vo štvrtok 28. júla 2022 o 13:00 bude v konferenčnej miestnosti na Trenčianskej univerzite v Trenčíne tlačová konferencia. Témou bude Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne.
20.07.2022 - 06:55

Don Bosco dnes prináša novinky od saleziánov, ale aj prázdninovú hru

Saleziánska prítomnosť vo Veľkom Bieli sa začala v roku 2008, keď don Pavol Dzivý, ktorý pôsobil v komunite saleziánov na Mamateyovej ulici, poprosil veriacich, či by niekto nevedel o chate, kde by mohli robiť duchovné obnovy pre mladých ľudí. Po nejakom čase sa ohlásil istý pán a ponúkol pre tieto účely dom pri jazere.
20.07.2022 - 06:44

Nové Katolícke noviny o období staroby, ktorá nie je zbytočným časom

Naopak, je obdobím, v ktorom seniori môžu prinášať ovocie. Píše o tom v špeciálnom posolstve pápež František. Podľa Svätého Otca nie je náhoda, že sa do Európy vrátila vojna práve v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. S tým súvisí úloha, s ktorou sa na starých rodičov obracia.
20.07.2022 - 06:30

Pápež pozýva vrátiť sa k Božej láske a prijímaniu blížneho

V utorok 19. júla pápež František na sieti Twitter vyzval veriacich vrátiť sa k podstate kresťanstva.
19.07.2022 - 16:43

Biskup Rábek myslí v modlitbách na hasičov, ktorí zomreli pri nehode

„Biskup Rábek uisťuje o spomienke vo svojich modlitbách za spásu nesmrteľných duší zosnulých a zároveň vyprosuje Božie požehnanie a dar útechy všetkým pozostalým, osobitne z radov príbuzných, priateľov a kolegov zosnulých hasičov,” uviedol pre TK KBS Peter Solej, tajomník biskupa - ordinára.
19.07.2022 - 12:30

Pápež celoafrickému katolíckemu kongresu v Nairobi: Pretavte sny do reality

„Nech z tohto kongresu vzídu cesty, ktoré Cirkev potrebuje: cesty misijnej a ekologickej konverzie, cesty pokoja, zmierenia a premeny celého sveta“. Takto povzbudil pápež František vo videoposolstve účastníkov Druhého celoafrického katolíckeho kongresu o teológii, spoločnosti a pastoračnom živote, ktorého dejiskom je Katolícka univerzita východnej Afriky v Nairobi.
19.07.2022 - 12:27

Vatikán zavedie jednotnú investičnú politiku v duchu sociálne náuky Cirkvi

V rámci Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán zavedú od 1. septembra 2022 jednotnú politiku ohľadom finančných investícií. Jej realizáciu zabezpečí novozriadený Investičný výbor prostredníctvom Správy majetku apoštolskej stolice (APSA).
19.07.2022 - 11:24

Kajúca púť – editoriál Andreu Tornielliho

Osobitosť nadchádzajúcej cesty pápeža Františka do Kanady: konkrétne gesto blízkosti voči pôvodným obyvateľom.
19.07.2022 - 11:16

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča si z Prahy priniesol striebro

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného sa v uplynulých dňoch zúčastnil na medzinárodnom súťažnom festivale „MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL“ u našich českých susedov a domov si doniesol striebro, ktorým potvrdil nielen svoje kvality, ktoré nadobudol počas viac než tridsaťročného pôsobenia, ale výborne reprezentoval aj mesto Vranov nad Topľou a našu krajinu.
19.07.2022 - 11:06

Vladyka Peter Rusnák posvätil obnovený chrám v Malom Lipníku

Vladyka Peter Rusnák posvätil obnovený chrám v Malom Lipníku. V nedeľu 17. júla na sviatok blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, navštívil vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie farnosť Malý Lipník. Interiér miestneho chrámu, ktorý je zasvätený sv. nezištníkom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi totiž prešiel viacročnou komplexnou rekonštrukciou.
19.07.2022 - 10:22

Saleziáni don Bosca so SAVIO o.z. spúšťajú prihlasovanie na ročnú misiu

Aj tento rok saleziáni don Bosca v spolupráci so SAVIO o.z. spúšťajú prihlasovanie na ročnú misiu. Saleziánske misijné dobrovoľníctvo ponúka mladým ľuďom možnosť darovať rok svojho života v službe chudobným deťom a mladým, spoznať seba samého, svoje hranice, ale aj silné stránky.
19.07.2022 - 08:10

Hospodár: Pripomenutie vedenia dialógu a počúvania je vzácnym darom tejto synody

V týchto dňoch končí prvá fáza Synody o synodalite v Košickej eparchii. Jej ovocím je dokument s názvom Záverečná syntéza. Syntézu na základe textov za jednotlivé oblasti synodálneho procesu v Košickej eparchii redakčne spracoval Michal Hospodár, eparchiálny koordinátor. V rozhovore pre TK KBS okrem iného hovorí, že ho prekvapil slabý záujem o aktívne zapojenie sa do synodálneho procesu, na druhej strane je však povzbudený mnohými laikmi, ktorí systematicky pristupovali ku konzultáciám.
19.07.2022 - 08:07

Posviacka zvona a postriženije vo Veľkých Kapušanoch

V nedeľu otcov prvých šiestich všeobecných snemov 17. júla, bola eparchiálna odpustová slávnosť Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie v Chráme blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch.
19.07.2022 - 07:52

V Kluknave chystajú odpustovú púť pri kostolíku zasvätenom sv. Anne

Od 20. júla do 26. júla 2022 sa vo farnosti Kluknava už tradične koná púť a odpustová slávnosť pri kostolíku zasvätenom sv. Anne na rozhraní Spiša a Šariša. Stáročná tradícia putovania na toto miesto robí z neho posvätný priestor bohatý na duchovné dary. Nedeľnú svätú omšu bude celebrovať rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. 
19.07.2022 - 07:43

Gaboltov hostil cez víkend arcidiecéznu púť ku Škapuliarskej Panne Márii

Hlavné pútnické miesto košickej arcidiecézy Gaboltov hostilo tento víkend arcidiecéznu púť ku Škapuliarskej Panne Márii. Na sviatok Prebahoslavenej Panny Márie Karmelskej otvoril púť gaboltovský farár, redemptorista Tomáš Regeš. Nasledovala hodina Božieho milosrdenstva a modlitba posvätného ruženca vo forme večeradla.
19.07.2022 - 07:22

V Červenom Kláštore pripravili duchovné aktivity s pátrom Rafaelom

Záujemcovia môžu osobne zažiť  spoločnú nočnú a rannú modlitbu liturgie hodín – breviára v latinskom jazyku, svätú omšu, výkladové sprievodné prehliadky starobylého kláštora rehole Kartuziánov, alebo aj večerné modlitby posvätného ruženca či kamaldulskú korunku.
19.07.2022 - 06:52

Na Skalke pri Trenčíne si pútou opäť uctili patrónov Nitrianskej diecézy

Pri príležitosti sviatku sv. Andreja-Svorada a Beňadika, patrónov Nitrianskej diecézy, sa v dňoch 16. a 17. júla 2022 v Skalke nad Váhom uskutočnila tradičná púť. Súčasťou programu púte bola aj vernisáž diel Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars 2022, celonočné eucharistické bdenie, moderovaná adorácia.
19.07.2022 - 06:38

V Topoľčiankach oslávili počas tradičnej púte Pannu Máriu Karmelskú

V sobotu púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po jej skončení sa uskutočnila sviečková procesia do zámku s modlitbou litánií a slávnostným eucharistickým požehnaním z balkóna zámku. V nedeľu program pokračoval opäť svätými omšami pre slovenských a maďarských pútnikov.
19.07.2022 - 06:17

K 2. svetovému dňu starých rodičov a seniorov sa dajú získať odpustky

Pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov dáva Cirkev možnosť získať úplné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu.
19.07.2022 - 06:10

Mediálna výchova rozlišovať dobro od zla - pápež kongresu SIGNIS

„Pokoj v digitálnom svete“ - to je téma svetového kongresu SIGNIS 2022, ku ktorej zaslal pápež František posolstvo s podnetmi na uvažovanie pre odborníkov v oblasti komunikácie. Poukazuje na prínos digitálnych médií i na nebezpečenstvo ich „toxicity“ a povzbudzuje katolíckych komunikátorov angažovať sa pre dobro spoločnosti prostredníctvom „mediálnej výchovy, zosieťovania katolíckych médií a boja proti lžiam a dezinformáciám“.
18.07.2022 - 13:55

KBS prináša plné znenia syntéz z diecéznej fázy synodálneho procesu

Pápež František pred rokom vyzval Cirkev, aby sa zapojila do príprav celosvetovej Synody 2021 - 2023. Aktívne sa do nej zapojili aj slovenské diecézy, ktoré spracovali syntézy diecéznej fázy synodálneho procesu. Prvé z nich prišli na Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorý ich v plnom znení postupne zverejňuje na stránke synoda.sk (časť Syntéza).
18.07.2022 - 13:00

Po pandemických rokoch silne zaznievala túžba po hlbšom prežívaní spoločenstva

O synodálnom procese v Banskobystrickej diecéze, o niektorých záverech, poskytol pre TK KBS rozhovor diecézny koordinátor synody Martin Ďuračka. V ňom okrem iného prezradil, čo ho najviac prekvapilo.
18.07.2022 - 11:52

Sv. Andreja - Svorada a Beňadika si uctili v ruinách Zoborského kláštora

V procesii počas celej doby sprevádzanej spevom a modlitbami svätého ruženca a Litánií k sv. Svoradovi a Beňadikovi až na Zoborský kláštor putoval aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s kňazmi a bohoslovcami Kňazského seminára sv. Gorazda. Biskup Judák bol aj hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom počas svätej omše.
18.07.2022 - 11:46