Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Pred 100 rokmi noviny informovali o vysviacke slovenských biskupov

„Nitra, milá Nitra, ty slovenská mati, keď pozriem na Teba musím zaplakati. Osirotene slovenské biskupstvá konečne dostali svojich arcipastierov. Slovenský národný sviatok v Nitre. Inštalácia slovenských biskupov v Nitre. Národ slovenský dostal svojich pastierov." Takto informovali slovenské titulky denníkov o udalosti storočia.
13.02.2021 - 10:05

Rádio LUMEN pripravilo na Popolcovú stredu rozhlasovú duchovnú obnovu

Na Popolcovú stredu, 17. februára, pripravilo Rádio LUMEN rozhlasovú duchovnú obnovu s názvom: Vykroč do pôstu s Kristom. Ježiš pre nás postavil jeden most z dvoch dosiek a z troch klincov.
13.02.2021 - 07:36

Po smrti otca založil nadáciu, ktorá sa venuje cyklistom po nehodách

Nino Oliver musel prejsť po nešťastnej smrti svojho otca procesom odpustenia. Z peňazí z poistky založil nadáciu, ktorá sa venuje cyklistom, ktorí sa stali obeťami dopravných nehôd a tak podporuje odpustenie. "Nesmieme dovoliť, aby minulosť ovládala naše životy. Preto je také dôležité cvičiť sa v odpúšťaní," hovorí Nino Oliver.
12.02.2021 - 22:02

Európsky inštitút u pápeža: Kultúra stretnutia a univerzálne spoločné dobro

V piatok 12. februára prijal Svätý Otec František na audiencii delegáciu Európskeho inštitútu pre medzinárodné štúdiá v Štokholme, na čele s biskupom Štokholmu kardinálom Andersom Arboreliusom. V príhovore, ktorý im odovzdal v písomnej podobe, ich povzbudil k budovaniu kultúry stretnutia.
12.02.2021 - 17:52

Spoločenstvo Vatikánskeho rozhlasu slávilo spolu s kardinálom Parolinom

Pracovníci Vatikánskeho rozhlasu sa v piatok 12. februára spolu s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom poďakovali Bohu za 90 rokov plnenia misie na poli komunikácie. Za účasti prefekta dikastéria Paola Ruffiniho sa na rannej svätej omši vo Vatikánskej bazilike zúčastnila stovka zástupcov jednotlivých úsekov.
12.02.2021 - 17:45

Pôstne posolstvo pápeža a príklady prenasledovaných kresťanov

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20,18) – to je názov posolstva pápeža Františka na tohtoročné Pôstne obdobie, ktorého text bol zverejnený a prezentovaný na tlačovej konferencii vo Vatikáne v piatok 12. februára. Jeho podtitul znie: „Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky“.
12.02.2021 - 17:42

J. Babjak: Učitelia majú veľkú moc viesť mladú generáciu správnymi cestami

Učitelia majú podľa prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ v rukách veľkú moc viesť mladú generáciu správnymi cestami. “Pomáhajte im nerezignovať, nestrácať nádej a ideály, odvahu, vieru v moc dobra, dôveru v Cirkev a hlavne vieru v Boha a jeho lásku, vieru v jeho neustálu prítomnosť v našom živote, aj v ťažkých situáciách, akou je táto pandémia,” vyzval v liste pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl vladyka Babjak.
12.02.2021 - 17:19

Rada hierarchov gréckokatolíckej cirkvi dnes zasadala online

Rada hierarchov gréckokatolíckej cirkvi dnes zasadala online. Išlo o tridsiate zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktoré sa však z dôvodu pandemických opatrení uskutočnilo formou online stretnutia.
12.02.2021 - 16:45

Pápežská akadémia pre život sa rozšírila o štyroch riadnych členov

Pápež František vymenoval v piatok 12. februára štyroch nových riadnych členov Pápežskej akadémie pre život. Predseda akadémie Mons. Vincenzo Paglia a kancelár Mons. Renzo Pegoraro to v spoločnom vyhlásení označujú za dôležité posilnenie Akadémie. Vo štvorici nových akademikov je rehoľná sestra pôsobiaca v Salvádore, ďalšie tri osobnosti sú z Talianska.
12.02.2021 - 16:38

Svätý Otec zablahoželal k 600. výročiu založenia Kustódie Svätej zeme

Kustódia Svätej zeme slávi 600 rokov od svojho vzniku. Ustanovil ju pápež Martin V., ako františkánsku provinciu, ktorej členovia mali za úlohu chrániť kresťanské miesta. Pri príležitosti jubilea napísal pápež František kustódovi Svätej zeme pátrovi Francescovi Pattonovi OFM rukou písaný pozdrav s blahoprianím a udelením požehnania.
12.02.2021 - 15:50

Pápež František k 90-ke Vatikánskeho rozhlasu: Budujte pravdivú komunikáciu

Pri príležitosti 90. výročia slávnostného spustenia Vatikánskeho rozhlasu (12. februára 1931 pápežom Piom XI.) vyjadril jeho pracovníkom svoje blahoprianie Svätý Otec František. So slovami vďaky ich povzbudil k odvahe a kreativite budovať „komunikáciu schopnú ukazovať pravdivo, ako sa veci majú“ a uchovávať pamäť v „nostalgii za budúcnosťou“.
12.02.2021 - 15:44

Zasvätení v Nitrianskej diecéze sú v službe človeku aj počas pandémie

Rehoľní kňazi a bratia či rehoľné sestry z inštitútov zasväteného života alebo spoločností apoštolského života pôsobiaci na území Nitrianskej diecézy, neprestávajú so svojou službou človeku ani v čase pandémie. Ako počas prvej vlny na jar a v lete minulého roka, tak aj počas tej druhej, ktorá trvá od jesene až do teraz.
12.02.2021 - 13:55

Na Dni otvorených dverí UK sa predstaví aj jej teologická fakulta

Na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave sa do 30. apríla 2021 môžu hlásiť na štúdium katolíckej teológie jednak tí, čo cítia povolanie ku kňazstvu a jednak laickí študenti a študentky. Do Kňazského seminára v Nitre sa na štúdium teológie môžu hlásiť len záujemci o kňazstvo. Jej absolventi majú široké uplatnenie.
12.02.2021 - 13:40

Vychádza nový spevník responzóriových žalmov na Cezročné obdobie

Katedra hudby Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku a univerzitné vydavateľstvo VERBUM vydali spevník responzóriových žalmov na všedné dni (férie) Cezročného obdobia (I. cyklus). Jeho zostavovateľmi sú prof. Rastislav Adamko a Jozef Horvát. Dielo je zavŕšením niekoľkoročného procesu editovania a komponovania.
12.02.2021 - 13:36

Politickí väzni na neverejnej omši pripomenú Púčika, Tunegu a Tesára

Konfederácia politických väzňov Slovenska si na svätej omši pripomenie 70. výročie popravy Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára. Celebrantom svätej omše bude miestny farár vdp. Štefan Herényi, ktorého otec František Herényi a teta Gertrúda Herényiová boli odsúdení tomto súdnom procese.
12.02.2021 - 13:33

Honorárneho kanonika Leflera pochovali v rodisku, v Cíferi pri Trnave

V Cíferi sa v utorok konali pohrebné obrady jedného z prvých honorárnych kanonikov, menovaných po obnovení Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave v roku 2016. Bol kňazom, ktorý verne a aktívne vykonával kňazskú činnosť aj vo svojom vysokom veku, čím bol istotne vzorom pre svojich mladších spolubratov pri Pánovom oltári.
12.02.2021 - 13:31

KBS prináša posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie v slovenčine

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) - je názov témy posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021. V slovenskom oficiálnom preklade ho na svojej oficiálnej stránke www.kbs.sk prináša Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Posolstvo je k dispozícii je aj verzia pre elektronické čítačky a v pdf-verzii.
12.02.2021 - 12:05

Lukačovci: Manželstvo je pomyselný prístav, do ktorého sa radi vraciame

Do manželstva vstupovali pomerne mladí. Dnes to však vnímajú ako výhodu, keďže „boli neobyčajne tvárni a ochotní pristupovať na kompromisy,“ uviedli manželia Peter a Martina Lukačovci. „Aj vďaka tomu sa nám podarilo vybudovať takú zdravú závislosť na sebe navzájom a tým aj pomyselný prístav, do ktorého sa radi vraciame,“ hovoria.
12.02.2021 - 11:04

Ján a Zuzana o manželstve: Voda v prístave nie je vždy pokojná

Od 8. do 14. februára 2021 prebieha Národný týždeň manželstva (NTM). Jeho cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Týždeň sa nesie v znamení témy Bezpečne v manželstve. Na naše otázky odpovedali Ján Očovay s manželkou Zuzanou zo Zlatých Moraviec.
12.02.2021 - 10:12

Manželia Husovskí: Záchranným kolesom v manželstve je komunikácia v pokoji

Od 8. do 14. februára 2021 prebieha Národný týždeň manželstva. Jeho cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Na naše otázky odpovedali Marek Husovský, ktorý je tvorcom relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej, spolu s manželkou Annou.
12.02.2021 - 09:46

Budzákovci: Návod na dokonalé manželstvo neexistuje, Boh však pomáha

Návod na dokonalé manželstvo podľa Mareka a Gabriely Budzákových neexistuje. „Neexistujú ani osoby, ktoré by ho vytvorili,“ povedali TK KBS. „Každý z nás je iný a Boh nás obdaroval rôznymi darmi, aby sme sa navzájom obohacovali. Je úžasné spoznávať, že ten druhý má to, čo ja nemám a môžeme sa takto navzájom dopĺňať,“ uviedli.
12.02.2021 - 07:29

TK KBS - audio

::audio:: Prior Richard Jombík

12.02.2021 - 14:36

::audio:: JUDr. Michal Tinak

12.02.2021 - 14:36

::audio:: JUDr. Michal Tinák

12.02.2021 - 14:35

::audio:: Brat Richard Jombík

12.02.2021 - 14:35