Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

V januári pápež pozýva k modlitbe za nábožensky diskriminovaných

Pápež František v úvodnom mesiaci nového roka pozýva k modlitbe za všetkých nábožensky diskriminovaných a prenasledovaných. Nejde tu len o slobodu bohoslužby, ale o uznanie človeka za brata v jeho odlišnosti, zdôrazňuje Svätý Otec so slovami: „Rozhodnime sa pre cestu bratstva. Pretože buď sme bratmi, alebo všetci prehráme.“
05.01.2022 - 06:00

Mozambik, Cabo Delgado: Proti zneužívaniu náboženstva v konfliktoch

Náboženskí lídri mozambickej provincie Cabo Delgado 3. januára podpísali spoločné vyhlásenie zhrnuté v 15 bodoch, v ktorom rázne odmietajú teroristické a extrémistické činy i zneužívanie náboženstva na ospravedlnenie konfliktov a zaväzujú sa kráčať bok po boku v záujme mieru a bratstva.
04.01.2022 - 14:13

Pápež k 30. svetovému dňu chorých: Stojme pri trpiacich, kráčajme cestou lásky

„«Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36). Stojme pri trpiacich, kráčajme cestou lásky.“ To je motto posolstva pápeža Františka k 30. svetovému dňu chorých, ktorý Cirkev slávi 11. februára – v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej.
04.01.2022 - 13:08

Situácia Sýrie volá o pozornosť a pomoc

„Myslime na sýrsky národ, ktorý zažíva už vyše desaťročie vojnu s množstvom obetí a nesčíselnými utečencami.“ Túto výzvu z vianočného posolstva pápeža Františka Urbi et Orbi si premeníme na drobné cez svedectvá tamojších cirkevných predstaviteľov, ktoré s reportérskym mikrofónom zachytil v posledných týždňoch francúzsky redaktor Vatikánskeho rozhlasu Jean Charles Putzolu.
04.01.2022 - 09:36

Boh nám vyšiel v ústrety - tvít pápeža Františka

Svätý Otec František v pondelok 3. januára cez sociálnu sieť Twitter pozýva pokračovať v reflexii nad narodením Ježiša, ktoré zmenilo dejiny ľudstva.
03.01.2022 - 14:50

Vyhlásenie Mons. J. Babjaka SJ k napadnutiu gréckokatolíckeho kňaza v Bardejove

Prinášame v plnom znení Vyhlásenie Mons. Jána Babjaka SJ k napadnutiu gréckokatolíckeho kňaza v Bardejove. Incident sa stal 1. januára v gréckokatolíckom Chráme bl. hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka na sídlisku Vinbarg v Bardejove. Počas slávenia svätej liturgie predstúpil pred kňaza muž, ktorý mal oblečenú bundu s urážlivým textom voči Bohu.
03.01.2022 - 12:05

Slávnosť Zjavenia Pána a nedeľa Krstu Pána – uzatvárajú Vianočné obdobie

Zjavenie Pána je zjavením Ježiša Krista ako Mesiáša Izraela, Božieho Syna a Spasiteľa sveta. Spolu s Ježišovým krstom v Jordáne a so svadbou v Káne sa slávi poklona Ježišovi zo strany „mudrcov“, ktorí prišli z Východu. V týchto mudrcoch, ktorí sú predstaviteľmi okolitých pohanských náboženstiev, evanjelium vidí prvotiny národov.
03.01.2022 - 11:44

Spolok sv. Vojtecha ponúka zber starých misálov a liturgických kníh

Keďže je od 1. januára 2022 záväzné používanie nového Rímskeho misála, ponúka  Spolok svätého Vojtecha termíne od 3. do 31. januára 2022 vo svojich predajniach odovzdanie starých Rímskych misálov a iných liturgických kníh. Knihy budú v súlade s predpismi ekologicky zlikvidované. Pri tejto príležitosti prinášame zoznam predajní.
03.01.2022 - 11:30

Pred 44 rokmi bola Trnavská administratúra povýšená na arcidiecézu

Pred 44 rokmi bola Trnavská apoštolská administratúra povýšená na arcidiecézu a zároveň bola zriadená samostatná Slovenská cirkevná provincia s jej arcibiskupským metropolitným sídlom v Trnave. Tieto kroky pre život a históriu Katolíckej cirkvi na Slovensku urobil pápež Pavol VI., keď 30. decembra 1977 promulgoval dekréty.
03.01.2022 - 09:45

Biskup Judák: Buďte všetci požehnaní a staňte sa požehnaním pre druhých

Na Nitrianskom hrade si na slávnosť Panny Márie Bohorodičky uctili Božiu Matku Máriu, pripomenuli 55. svetový deň pokoja a 29. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pontifikálnu svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom a ďalšími kňazmi.
03.01.2022 - 09:29

Pastiersky list vladyku Cyrila pri príležitosti Nového roku 2022

Prinášame vám pastiersky list vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa pri príležitosti Nového roku 2022. List prinášame v plnom znení.
03.01.2022 - 09:16

K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov sú už k dispozícii materiály

Pre najbližší Týždeň zvolili kresťania z Blízkeho východu tému hviezdy, ktorá vyšla na východe, z viacerých dôvodov. Hoci mnohí západní kresťania slávia Vianoce, starovekejším sviatkom a stále hlavnou slávnosťou mnohých východných kresťanov je Epifánia – Zjavenie, keď sa Božia spása zjavila národom v Betleheme a pri Jordáne.
03.01.2022 - 09:05

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (1)

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (1)
03.01.2022 - 08:00

Vianoční anjeli pre pacientov v Hospici v Nitre od Maltézskej pomoci

V spolupráci s Diecéznou charitou, Mestom Nitra a Nitrianskym biskupstvom pod záštitou Mons. Viliama Judáka rozbehli už druhý ročník  virtuálneho Maltézskeho punču na podporu Hospicu u Bernadetky, a s pomocou sponzorov pre klientov, ktorí trávia snáď posledné Vianoce v pozemskom živote pripútaný  na hospicové lôžka.
02.01.2022 - 18:05

Maltézska pomoc Slovensko obdarovala ženy vo väznici v Nitre

Keďže kvôli pandemickým opatreniam znovu nebolo možné v tomto roku slúžiť tradičnú svätú omšu na Štedrý deň hromadne, odovzdali dobrovoľníci MPS v Nitre pre odsúdené ženy vopred 350 vianočných balíčkov, ktoré im následne na Štedrý deň rozdal väzenský kaplán Peter Hasara.
02.01.2022 - 16:10

Pápež: Oficiálne pozvime Boha do tmavých oblastí nášho života

V plnom znení prinášame slová pápeža Františka pred poludňajšou modlitbou v Druhú vianočnú nedeľu 2. januára. Veriacim na Námestí sv. Petra sa Svätý Otec ako zvyčajne prihovoril z okna Apoštolského paláca najprv biblickým podnetom. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a prosbe za duše zosnulých im udelil požehnanie a pozdravil jednotlivé skupiny pútnikov.
02.01.2022 - 14:49

Anjel Pána na Nový rok - 55. svetový deň pokoja

„Drahí bratia a sestry, na začiatku nového roka želám všetkým pokoj, ktorý je súhrnom všetkého dobra. Pokoj!“ Týmito slovami sa prihovoril Svätý Otec 1. januára na poludnie veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra. V deň, keď sa slávi 55. svetový deň pokoja, bolo medzi nimi vidno pútače s názvami krajín a oblastí trpiacich vojnou a násilím.
02.01.2022 - 05:45

Pod Chopkom - na Priehybe slávili na úvod nového roka svätú omšu

„Nový rok sme aj v lyžiarskom stredisku v Jasnej chceli spoločne začať slávením najvznešenejšej obety - svätou omšou. Plánovaná bola napoludnie pri vrcholovej stanici lanovky na Chopku, ale pre nevyhovujúce poveternostné podmienky bola presunutá pod Chopok - na Priehybu," hovorí TK KBS Ján Dubecký.
01.01.2022 - 19:05

Do platnosti vstúpil nový preklad misála, vznikol o tom aj dokument

Od 1. januára 2022 na základe rozhodnutia KBS vstúpil do platnosti nový preklad slovenského Rímskeho misála, čo je názov pre knihu, ktorá sa používa pri bohoslužbách. Obsahuje texty a rubriky na slávenie svätej omše v rímskom obrade západnej Cirkvi. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke Liturgickej komisie KBS.
01.01.2022 - 17:05

Novoročná homília pápeža Františka: Mária spája, je matkou katolicity

Prinášame homíliu Svätého Otca Františka z eucharistickej slávnosti Panny Márie Bohorodičky, ktorej predsedal v sobotu 1. januára 2022 o 10. hodine pri hlavnom oltári Baziliky sv. Petra v spoločenstve veriacich a s koncelebráciou okolo 200 kňazov, biskupov a kardinálov. Tento deň sa v Cirkvi už tradične slávi ako Svetový deň pokoja.
01.01.2022 - 15:19

Predseda KBS: Zastaňme sa biednych, hoci za to utŕžime výsmech

„Dovoľte mi zaželať vám, aby ste sa v novom roku odvážne posunuli vpred na ceste života, aby ste nestagnovali, ale aby ste žili prorocky vo svetle evanjelia. V tom povolaní, ktoré zastávate a v tej situácii, v ktorej sa práve nachádzate: v tom najskrytejšom aj v tom najviditeľnejšom," uviedol bratislavský arcibiskup metropolita.
01.01.2022 - 11:15

Homília Svätého Otca pri ďakovnej pobožnosti na záver roka

Matka Božia nás vedie k realite, k pravde Vianoc. O tom hovoril Svätý Otec v homílii pri ďakovnej pobožnosti na konci kalendárneho roka, pričom poukázal aj na poslanie mesta Rím pestovať bratskosť a pohostinnosť. Hoci pápež František liturgicky nepredsedal, zúčastnil sa na celom slávení zakončenom eucharistickou poklonou so spevom Te Deum a požehnaním. Jeho homíliu prinášame v plnom znení.
01.01.2022 - 10:15

Želanie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského k Novému roku 2022

V súvislosti s Novým rokom predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavovi Zvolenskému vždy prichádza na myseľ citát z 90. žalmu. “Nauč nás Pane rátať naše dni”.
01.01.2022 - 08:36

Slávime 55. svetový deň pokoja, posolstvo k nemu je na stránke KBS

Medzigeneračný dialóg, vzdelávanie a práca: nástroje na budovanie trvalého pokoja - je názov posolstva Svätého Otca Františka na 55. svetový deň pokoja, ktorý slávime v prvý deň nového roka (1. januára 2022). V slovenskom preklade ho prinášame na stránke www.kbs.sk (v časti Dokumenty / Dokumenty pápežov / Pápež František).
01.01.2022 - 07:15

Pápež: Čas nám má slúžiť na osušenie sĺz druhých

V záverečný deň kalendárneho roka 2021 pápež František oslovil veriacich cez sociálne siete nasledovným odkazom.
31.12.2021 - 15:26