Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

V Nitre oslávili výročie vysviacky biskupov a odhalili pamätnú tabuľu

V nedeľu 14. februára 2021 sa v piaristickom Kostole sv. Ladislava v Nitre slávila spomienková slávnostná svätá omša pri príležitosti 100. výročia vysviacky prvých slovenských biskupov Karola Kmeťka, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka, ktorá sa v tomto chráme udiala 13. februára 1921. Hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Viliam Judák.
15.02.2021 - 13:40

Tymian pozýva slovenských miništrantov do pôstnej aktivity Pamin

Spoločenstvo Tymian pozýva slovenských miništrantov do pôstnej aktivity Pamin! (Pôst – almužna – modlitba miništrantov). Počas štyridsiatich dní pozvú známe osobnosti mladých ľudí prežívať nejakú určitú dobrodružnú aktivitu. Prvá výzva zaznie na /opolcovú stredu, ďalšie v pôstne nedele podvečer.
15.02.2021 - 13:37

Pápež František ocenil postoj Kolumbie k venezuelským migrantom

„Vďaka Kolumbii. Ďakujem!“ takto v nedeľu 14. februára pri Anjel Pána vyslovil Svätý Otec svoje poďakovanie Kolumbii za zavedenie štatútu, ktorý podporuje prijímanie, ochranu a integráciu ľudí nútených opustiť Venezuelu.
15.02.2021 - 13:14

V rodine Filičkovcov sa budú spolu cez pôst modliť modlitbu Efréma Sýrskeho

Michal Filičko s manželkou Janou sú gréckokatolíci, a preto sa snažia v rodine naplno prežívať štyri pôstne obdobia. Petropavlovský, Uspenský, Filipovku a Veľký pôst tzv. Svätú štyridsiatnicu. Ako povedali v rozhovore pre Tlačovú kanceláriu KBS Michal s Janou, ktorí sú členmi spoločenstva Skala, na pôst pred Veľkou nocou sa pripravujú najviac.
15.02.2021 - 13:07

Do 8. apríla sa dá prihlásiť na stredné katolícke školy v Žilinskej diecéze

Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov približne 50 dní na to, aby si vybrali strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života (do 8. apríla). Na území Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov. DKÚ v Žiline informuje o možnostiach štúdia.
15.02.2021 - 12:05

Slávnosť patrónov Európy v srdci Ríma s pozdravom Svätého Otca

V nedeľu 14. februára sa v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme slávila - v úzkom kruhu za prísnych hygienických predpisov - slávnostná svätá omša pri príležitosti titulu miestneho Kostola sv. Cyrila a Metoda. Duchovný odkaz solúnskych bratov pripomenul aj Svätý Otec František.
15.02.2021 - 12:01

Fórum kresťanských inštitúcii spustilo občiansku kampaň #prihlasimeSA

Na Slovensku sa začalo sčítanie obyvateľov. Fórum kresťanských inštitúcii (FKI) pri tejto príležitosti pozýva do občianskej kampane s názvom #prihlasimeSA. Ako uvádza v newslettri, jej cieľom „je prispieť k pravdivému a férovému sčítaniu obyvateľov," píše. Ku kampani pozýva všetkých, zapojiť sa môžu spôsobmi, ktoré prinášame.
15.02.2021 - 11:30

Už cez víkend bude online ženská konferencia Nespútaná - Esencia

Ženská konferencia Nespútaná - Esencia, ktorú plánoval vlani v septembri projekt Godzone, sa uskutoční 19. a 20. februára 2021. Pre pandemickú situáciu bude v online priestore, a preto sa na nej môžu zúčastniť ženy z ktoréhokoľvek kúta sveta. Záujemkyne sa môžu prihlásiť na stránke nesputana.godzone.sk.
15.02.2021 - 11:24

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

V prvý deň Svätej Štyridsiatnice je dobré si pripomenúť pôstnu disciplínu. Vyplýva z Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65. V októbri 2009 bola schválená Radou hierarchov.
15.02.2021 - 11:15

Pred 70 rokmi komunisti popravili Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja

Pred 70 rokmi komunisti popravili Bernarda Jaška z Ružomberka-Černovej a Pavla Kalinaja z Bijacoviec (okr. Levoča) ako exemplárny príklad potrestania akéhokoľvek nesúhlasu s praktikami vtedajšieho Zboru národnej bezpečnosti. Vykonanie trestu smrti obesením sa uskutočnilo na nádvorí Krajskej súdnej väznice v Bratislave.
15.02.2021 - 10:59

Farnosť Kežmarok má novinky - pôstny kalendár a prednášky o oltári

Pre farnosť Kežmarok pripravili tamojší kňazi farebný Pôstny kalendár 2021. Sú v ňom uvedené konkrétne predsavzatia na každý deň pôstneho obdobia. Veriaci v ňom nájdu výzvy k modlitbe, sebazapreniu a dobrým skutkom. Ďalšou farskou aktivitou je cyklus prednášok o histórii a umeleckej hodnote hlavného oltára.
15.02.2021 - 10:48

Skautský zbor Košice I. svätých Cyrila a Metoda oslavoval 10 rokov

Skautský zbor Košice I. svätých Cyrila a Metoda 11. februára oslavoval 10 rokov od svojho oficiálneho založenia. Zbor však začal vznikať už v roku 2009. Keďže kvôli súčasnej pandemickej situácii nebolo možné zorganizovať jubilejnú skautskú akciu v prírode, členovia zboru sa rozhodli zrealizovať akciu v online priestore.
15.02.2021 - 10:37

Čaká nás Pôstne obdobie - forma pokánia pred slávením Veľkej noci

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na stredu 17. februára.
15.02.2021 - 10:00

Oslavy svätého Konštantína - Cyrila tento rok v Ríme neboli

V Byzantskom kalendári je 14. február venovaný sv. Konštantínovi – Cyrilovi a spomienke na jeho odchod do večnosti vo večnom meste Ríme, v roku 869. Jeho pozostatky boli uložené v pápežskej bazilike svätého Klimenta. V časoch napoleónskych vojen sa stratili a viac ako 100 rokov sa o mieste ich uchovávania nič nevedelo.
15.02.2021 - 09:38

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (7)

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (7)
15.02.2021 - 07:00

Anjel Pána na 6. cezročnú nedeľu: Boží štýl blízkosti, súcitu a nehy

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 14. februára dal Svätý Otec do pozornosti Boží štýl blízkosti, súcitu a nehy voči človeku vylúčenému na okraj, a to aj za cenu prestúpenia zaužívaných pravidiel, ako to ukazuje Ježiš uzdravením malomocného v 1. kapitole Markovho evanjelia. V tejto súvislosti dal zatlieskať všetkým spovedníkom, ktorí vyjadrujú tento Boží štýl.
14.02.2021 - 18:37

Biskupi napísali list k výročiu vysviacky biskupov a sčítaniu obyvateľstva

Prinášame plné znenie pastierskeho listu Konferencie biskupov Slovenska, k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva.
14.02.2021 - 18:00

V pondelok sa v Gréckokatolíckej cirkvi začína Veľký pôst, Štyridsiatnica

V pondelok, 15. februára 2021 sa podľa Gregoriánskeho kalendára začína v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Veľký pôst, teda Štyridsiatnica (podľa Juliánskeho kalendára tohto roku o štyri týždne neskôr). Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie prípravy, zamerané na Veľkú noc, ktorá sa v Gréckokatolíckej cirkvi nazýva Pascha.
14.02.2021 - 10:33

Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Vojtaššáka

V sobotu 13. februára si Spišská diecéza pripomenula 100 rokov od biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu v katedrále sv. Martina v Spišskej Kappitule celebroval arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, administrátor sede plena Košickej eparchie. Koncelebrovali viacerí biskupi a kňazi.
13.02.2021 - 19:05

Spolok sv. Vojtecha ponúka na pôstne obdobie viaceré knižné novinky

Na začiatku Pôstneho obdobia prináša najväčšie katolícke vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha (SSV) na knižný trh Krížovú cestu od francúzskeho básnika Paula Claudela. Okrem tejto novinky vydal SSV ďalšiu publikáciu obľúbeného autora Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, s názvom Putovanie k zázraku Veľkej noci.
13.02.2021 - 18:24

Krásna vlastnosť rádia je prinášať slovo na najodľahlejšie miesta

„Rádio má túto krásnu vlastnosť: prináša slovo aj na tie najodľahlejšie miesta.“ To je dnešný odkaz pápeža Františka cez sociálnu sieť Twitter. Už desať rokov je 13. február Svetovým dňom rozhlasu, ktorý zaviedla Organizácia spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru UNESCO.
13.02.2021 - 18:01

Biskupi napísali list k výročiu vysviacky biskupov a sčítaniu obyvateľstva

Prinášame plné znenie pastierskeho listu Konferencie biskupov Slovenska, k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva.
13.02.2021 - 15:00

Venujme pozornosť starobe, má v sebe česť, zmysel a dokonca i silu

Pápežská akadémia pre život prezentovala nový dokument „Staroba: naša budúcnosť. Podmienky seniorov po pandémii.“ Poukazuje v ňom na nevyhnutnosť poučiť sa z tragických udalostí, ktoré sa udiali počas pandémie v mnohých domovoch dôchodcov, vyzýva venovať novú pozornosť seniorom a ich podmienkam života.
13.02.2021 - 12:00

Pred 100 rokmi noviny informovali o vysviacke slovenských biskupov

„Nitra, milá Nitra, ty slovenská mati, keď pozriem na Teba musím zaplakati. Osirotene slovenské biskupstvá konečne dostali svojich arcipastierov. Slovenský národný sviatok v Nitre. Inštalácia slovenských biskupov v Nitre. Národ slovenský dostal svojich pastierov." Takto informovali slovenské titulky denníkov o udalosti storočia.
13.02.2021 - 10:05

Rádio LUMEN pripravilo na Popolcovú stredu rozhlasovú duchovnú obnovu

Na Popolcovú stredu, 17. februára, pripravilo Rádio LUMEN rozhlasovú duchovnú obnovu s názvom: Vykroč do pôstu s Kristom. Ježiš pre nás postavil jeden most z dvoch dosiek a z troch klincov.
13.02.2021 - 07:36