Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Misionár v Rwande vystúpi v utorkových dišputách pod hradom v Nitre

Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre organizuje v utorok 4. júna 2019 o 18.00 Dišputy pod hradom. Do kresla pre hosťa si v konferenčnej miestnosti sadne misionár z Rwandy Vlastimil Chovanec. Cyklus dišpút pod hradom sa začal minulý rok v jeseni. Organizátori si pozývajú osobnosti, ktoré sú odborníkmi vo vybranej téme.
03.06.2019 - 11:00

Bohoslovci v Nitre pripravujú pre miništrantov aj tento rok letné tábory

Aj tento rok bohoslovci z Kňazského seminára svätého Gorazda v Nite chystajú miništrantské tábory. K dispozícii budú dva termíny – jeden pre starších (30. júna - 5. júla 2019) a druhý pre mladších miništrantov (14. - 19. júla 2019). Prihlasovací formulár je možné nájsť TU.
03.06.2019 - 10:42

V Spišskej diecéze vítajú medzi sebou blahoslavenú Annu Kolesárovú

Už tretí mesiac putujú po Spišskej diecéze relikvie slovenskej mučeníčky čistoty bl. Anky Kolesárovej. Relikviár, ktorý Diecéznemu centru pre mládež vo Važci daroval spišský biskup Štefan Sečka, navštevuje niektoré školy v diecéze a teší sa záujmu mladých i učiteľov. Relikviár doteraz navštívil školy v šiestich mestách.
03.06.2019 - 10:25

Pred 25 rokmi zomrel lekár, konvertita a duchovný spisovateľ Strauss

Narodil sa v Liptovskom Sv. Mikuláši. Absolvoval mikulášske gymnázium, v rokoch 1931 – 1937 štúdium medicíny vo Viedni a v Prahe. V roku 1939 bol na vlastnú žiadosť preložený z nemocnice v Plzni do Ružomberka. Pod vplyvom priateľstva s Munkovcami konvertoval v roku 1942 na katolícke náboženstvo.
03.06.2019 - 10:00

Subkomisia pre bioetiku prináša program konferencie v Banskej Bystrici

Subkomisia pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pozýva na ďalší ročník bioetickej konferencie, ktorá sa uskutoční v piatok 7. júna 2019 vo veľkej sále Benického domu na Námestí SNP 16 v Banskej Bystrici. Tentoraz bude na tému "Etické otázky zdravotnej starostlivosti v osobitných situáciach".
03.06.2019 - 09:40

V Bratislave debatovali o tom, ako prináša Božie slovo mladým ľuďom

Ako prinášať Božie slovo dnešnej mladej generácii, ktorá veľa času trávi na internete a na sociálnych sieťach? Nad tým sa zamýšľali dvaja mladí aktívni kresťania v katolíckom Dome Quo Vadis v Bratislave, ktorí sa snažia evanjelizovať mladých ľudí aj prostredníctvom moderných technológií.
03.06.2019 - 09:27

V Bratislavskej arcidiecéze sa konala opäť súťaž "Biblia pre všetkých"

Diecézne kolo, do ktorého postúpilo 14 družstiev, začalo svätou omšou, ktorú celebroval biblista Mons. Jozef Jančovič. Víťazom diecézneho kola sa stali súťažiaci z farnosti Pezinok, druhé miesto obsadili súťažiaci z farnosti Senec a tretie z farnosti Kaplna. Do súťaže sa zapojilo 17 farností z 8 dekanátov Bratislavskej arcidiecézy.
03.06.2019 - 09:04

V Matejovej veži Dómu v Košiciach je výstava o mučených kňazoch

V nezvyčajnom výstavnom priestore Matejovej veže Dómu svätej Alžbety v Košiciach sa budú môcť návštevníci zoznámiť s osobnosťami košickej arcidiecézy, ktorých postihol neľahký osud. Priblíži ich výstava Košický veraikon – prenasledovaní kňazi Košickej arcidiecézy. Výstavu otvorili na slávnostnej svätej omši.
03.06.2019 - 08:46

Pápež František misijným dielam: Pokračujte vo svojej horlivej aktivite

"Pokračujte vo svojej horlivej aktivite, ktorá si uvedomuje nenahraditeľnú univerzálnu povinnosť Cirkvi ohlasovať Ježiša Krista všetkým a svedčiť o tom s apoštolskou horlivosťou až do konca sveta. Nech vás Duch Svätý podporí. Z mojej strany vás sprevádzam láskou a mojím požehnaním," odkazál Svätý Otec Pápežským misijným dielam.
03.06.2019 - 08:28

Výber z programu v Televízii LUX, Rádiu LUMEN a Rádiu Mária (23)

Výber z programu vo vysielaní katolíckej televízie LUX, katolíckej stanice Rádia LUMEN a Rádiu Mária (23).
03.06.2019 - 08:00

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (23)

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (23)
03.06.2019 - 07:30

Svätý Otec blahorečil sedem biskupov a požiadal o odpustenie Rómov

Za stotisícovej účasti veriacich pápež František v meste Blaž v rumunskej Transylvánii predsedal v nedeľu 2. júna východnej liturgii v byzantskom obrade, pri ktorej vyhlásil za blahoslavených siedmich gréckokatolíckych biskupov umučených v dobe komunizmu.
02.06.2019 - 21:00

Druhý deň apoštolskej návštevy Svätého Otca Františka v Rumunsku

Pútnická svätá omša v mariánskej svätyni za účasti veriacich rumunskej i maďarskej národnosti v Šumuleu Čiuk a stretnutie s mladými ľuďmi a rodinami v Jaši boli hlavnými momentmi druhého dňa apoštolskej návštevy Svätého Otca v Rumunsku v sobotu 1. júna.
01.06.2019 - 21:05

Homília Svätého Otca v rumunskej mariánskej Svätyni Šumeleu Čiuk

Prinášame plné znenie homílie pápeža Františka, ktorú predniesol pri svätej omši v mariánskej Svätyni Šumeleu Čiuk v Rumunsku 1. júna 2019.
01.06.2019 - 12:10

Homília Svätého Otca v katolíckej Katedrále sv. Jozefa v Bukurešti

V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka zo svätej omše v piatok 31. mája 2019, ktoré sa konalo v Katedrále sv. Jozefa v Bukurešti na sviatok Navštívenia Panny Márie.
31.05.2019 - 19:00

Pozdrav pápeža pri modlitbe „Otče náš“ v pravoslávnej katedrále

Prinášame plné znenie pozdravu Svätého Otca Františka pri modlitbe „Otče náš“ v novej pravoslávnej Katedrále Spásy ľudu v Bukurešti, ktorý predniesol 31. mája 2019.
31.05.2019 - 18:40

Príhovor pápeža v Rumunsku pri stretnutí s pravoslávnym patriarchom

Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pri stretnutí s patriarchom Danielom a Stálou synodou Rumunskej pravoslávnej cirkvi v piatok 31. mája 2019 v Bukurešti na pôde pravoslávneho patriarchátu.
31.05.2019 - 18:25

Svätý Otec František rumunským autoritám: Boh žehnaj Rumunsko

Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca pri stretnutí s predstaviteľmi verejného života a diplomatickým zborom, ktorý predniesol v prezidentskom paláci v Bukurešti 31. mája 2019.
31.05.2019 - 14:15

Pápež František je v Rumunsku na svojej 30. apoštolskej ceste (1)

Pápež František začal svoju 30. apoštolskú cestu do Rumunska. Na svoju trojdňovú návštevu, ktorá potrvá do nedele 2. júna 2019, prichádza 20 rokov po sv. Jánovi Pavlovi II. Prvý deň strávil v hlavnom meste – okrem stretnutí s autoritami krajiny a svätej omše s katolíckou komunitou navštívil aj pravoslávny patriarchát a katedrálu.
31.05.2019 - 12:20

Na cirkevnej škole v Námestove zorganizovali športový deň rodín

Pre zdravé medziľudské vzťahy je nevyhnutná vzájomná komunikácia a spoločné trávenie voľného času. Práve ten využili v cirkevnej škole v Námestove na športový deň rodín. Odhodlanie, súťaživosť a chuť zvíťaziť nechýbali 132 žiakom, rodičom a učiteľom. V behu okolo školy všetci spolu zabehli takmer 40 kilometrov.
31.05.2019 - 10:40

Birmovanci z Popradu pripravili muzikál s názvom "Stratila sa láska"

Pod Tatrami sa v uplynulých dňoch stratila láska. Nejde o žiadne obrazné pomenovanie, ale o muzikál, ktorý si pripravili birmovanci z Popradu. Približne hodinové dejstvo rozoberá únos lásky, na ktorom sa podieľali ľudské hriechy. Jej neprítomnosť si pomerne rýchlo všimli mladí školáci, ktorí ju začali hľadať.
31.05.2019 - 10:20

Prípravy európskeho stretnutia Taizé vo Vroclavi sú v plnom prúde

Stovky mladých ľudí neustále prichádzajú do francúzskeho mestečka Taizé. V ekumenickom spoločenstve majú možnosť rozjímania, modlitby a dôverných rozhovorov, aby načerpali novú duchovnú silu. Prípravy na 42. Európske stretnutie Taizé vo Vroclavi sú už v plnom prúde.
31.05.2019 - 10:00

Kňaz zostavil knihu rozhovorov s pápežom o Márii a modlitbe k nej

O nebeskej Matke a modlitbe k nej hovorí nová kniha rozhovorov s pápežom Františkom, ktorú zostavil Marco Pozza. Pozostáva z dvoch častí. Prvou je rozhovor so Svätým Otcom o modlitbe Zdravas Mária. Druhá časť knihy rozpráva skúsenosti spoluautora, ktorý pôsobí ako väzenský kaplán v Padove.
31.05.2019 - 09:47

V Bratislave - Trnávke oslávia výročie posviacky kostola Saleziánov

V nedeľu 2. júna 2019 od 11:00 do 15:00 sa na nádvorí oratória v priestoroch Saleziánskeho diela na Okružnej 13 v Bratislave - Trnávke uskutoční oslava 80. výročia posviacky farského kostola u Saleziánov na Trnávke. Slávnostnú svätú omšu bude pri tejto príležitosti celebrovať don Jozef Ižold, SDB.
31.05.2019 - 09:22

Brány svätyne a farského kostola otvoria na počas novény na 24 hodín

Brána diecéznej svätyne a farského kostola sv. Vojtecha bude otvorená 24 hodín denne pre každého, kto sa chce zastaviť v kolotoči života a načerpať silu a pokoj od Eucharistického Krista. Spoločný modlitbový program, vrátane svätej omše bude od 17:00 do 21:00 (svätá omša bude po 19:00).
31.05.2019 - 09:04