Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Kňazi v Kežmarku pripravili pre veriacich špeciálny trojkráľový darček

Vo vianočnom období je zvykom požehnávať naše príbytky. Kvôli súčasným protipandemickým opatreniam však v mnohých farnostiach nie je možné, aby toto požehnanie vykonal kňaz. Vo farnosti Kežmarok tamojší kňazi ponúkli veriacim domácu pobožnosť požehnania príbytku, ktorú pripravili Pápežské misijné diela.
08.01.2022 - 08:30

Pripomenú si 71. výročie súdneho procesu Ján Vojtaššák a spol.

Pri príležitosti 71. výročia súdneho procesu proti tzv. vlastizradným biskupom Jánovi Vojtaššákovi, Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Michalovi Buzalkovi bude možné sledovať priamy prenos svätej omše z Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave 11. januára o 17:00. Hlavným celebrantom bude Jozef Paluba, vikár Ministerstva vnútra SR.
08.01.2022 - 08:10

Maltézska pomoc Slovensko nezabudla cez sviatky na ľudí v núdzi

V zmysle Rádového viac ako 900-ročného poslania pomoci ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich rasu, národnosť či vierovyznanie, Maltézska pomoc Slovensko v rámci svojich charitatívnych aktivít pravidelne pomáha opusteným seniorom, ľuďom bez domova a marginalizovaným skupinám, vrátane Rómov a ľudí so zdravotným znevýhodnením.
08.01.2022 - 07:50

Rada KBS pre rodinu ponúka námety na nedeľné príhovory kňazom

Námety vychádzajú zo siedmych prípravných katechéz, ktoré pripravila Rímska diecéza. Príhovor môže byť využitý ako motivácia pre stretnutia rodín pri preberaní katechéz, ale i pre farskú duchovnú prípravu na slávenie svetového stretnutia rodín, ktoré sa v tomto roku bude sláviť vo väčšej miere diecézach a farnostiach.
08.01.2022 - 07:30

Z Katedrály sv. Emeráma si veriaci odniesli vodu, kriedu a tymián

Na rozdiel od minulosti, kedy kňazi chodievali v období po Zjavení Pána na trojkráľovú koledu a požehnávali veriacim príbytky, v tomto roku, podobne ako minulý rok sa táto aktivita pre protipandemické opatrenia nemohla uskutočniť. Duchovná správa katedrály však zabezpečila pre veriacich stovky fľaštičiek s požehnanou vodou.
08.01.2022 - 07:05

KBS prináša preklad posolstva Svätého Otca na Svetový deň chorých

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36) Stojme pri trpiacich, kráčajme cestou lásky - je názov posolstva Svätého Otca Františka na 30. svetový deň chorých. Jeho slovenskú verziu prináša na internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska. K dispozícii je aj v pdf- verzii a pre elektronické čítačky.
08.01.2022 - 06:45

Na profile Saletínov Rozkvet pripravili akciu Raňajky s Bohom #2022

Impulzom, ktorý jej tvorcov priviedol k tejto myšlienke, je snaha pozvať ľudí k pravidelnému kontaktu so Svätým písmom. V dnešnom svete sme zo všetkých strán zaplavení množstvom správ, ktorých slová nás častokrát zneistia, vystrašia, oberú o pokoj, dokonca niekedy i oklamú. Boh nám už stovky rokov ponúka iné slová.
08.01.2022 - 06:25

List pápeža manželom k Roku rodiny Amoris laetitia je v slovenčine

„Drahí manželia a manželky celého sveta! Pri príležitosti Roku rodiny Amoris laetitia sa na vás obraciam, aby som vám v tejto veľmi zvláštnej dobe vyjadril svoju lásku a blízkosť. Vždy som sa modlil za rodiny, no počas pandémie, ktorá ťažko skúša všetkých a zvlášť tých najzraniteľnejších, sa modlím ešte viac,“ píše Svätý Otec.
08.01.2022 - 06:05

Pápež podnikateľom: Ako žiť evanjelium v konkurenčnom profesionálnom svete

V piatok 7. januára sa pápež František stretol s delegáciou podnikateľov z Francúzska, ktorí sú v Ríme na púti zameranej na tému „spoločné dobro“. Vyzdvihol ich úsilie byť vo svojej profesii v službe všetkých, a nie iba súkromných alebo skupinových záujmov.
07.01.2022 - 15:48

Vladyka Cyril, archimandrita Jaroslav i protoihumen Metod slávia Vianoce na Ukrajine

Košický arcibiskup Cyril Vasiľ spolu s archimandritom Jaroslavom Lajčiakom v týchto dňoch na pozvanie studitov sláviia sviatky Narodenia Pána podľa juliánskeho kalendára v Univskej lavre na Ukrajine.
07.01.2022 - 13:40

Salezián na Ukrajine: Sviatky na východe spájajú pod strechou Otcovho domu

„Cez Vianoce sa dýcha iný vzduch,“ povedal katolícky kňaz Maksym, SDB z Kyjeva. Vianoce na východe sú podľa neho sviatkom veľkej jednoty, keď sa všetci spoločne stretnú pod strechou Otcovho domu.
07.01.2022 - 13:30

Belgickí biskupi vyzývajú v súvislosti s covidom k solidarite

Už niekoľká vlna koronavíru, ktorú sa vakcíne nepodarilo definitívne odstrániť, zastavenie ekonomiky v niektorých odvetviach, ako je cestovný ruch a kultúra, migračná kríza, ktorá spôsobuje preplnenosť prijímacích stredísk, rastúca izolácia ľudí: všetky tieto skúšky, ktorými Belgicko rovnako ako veľká časť Európy prechádza, prinútila tamojších biskupov k napísaniu posolstva, v ktorom vyzývajú k solidarite.
07.01.2022 - 13:07

Sviatky Bohozjavenia v košickej katedrále

Tohtoročné sviatky Teofánie – Bohozjavenia začal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, v stredu ráno modlitbou Kráľovských hodiniek v košickej katedrále. Popoludní spoločne s veriacimi a kňazmi katedrály i Eparchiálneho úradu slávil večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého.
07.01.2022 - 09:53

Pápež kondoloval do Toleda k úmrtiu 96-ročného kardinála Álvareza

V madridskej nemocnici zomrel v stredu 5. januára vo veku 96 rokov kardinál Francisco Álvarez Martínez, emeritný arcibiskup Toleda. Arcidiecéze Toledo zaslal sústrastný telegram pápež František.
07.01.2022 - 08:48

Anjel Pána na slávnosť Troch kráľov: Ako je to s mojou pokorou?

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára pozval pápež František k zamysleniu sa na otázkou: „Ako je to s mojou pokorou?“ Za biblický vzor tejto cnosti dal mudrcov, schopných opravdivo sa pokloniť Bohu, ktorého našli ako chudobné dieťa pri svojej matke.
06.01.2022 - 16:05

Homília na slávnosť Zjavenia Pána: Zdravý nepokoj túžby

Prinášame plné znenie homílie pápeža Františka na slávnosť Zjavenia Pána vo štvrtok 6. januára. Srdce kresťana nesmie byť zaparkované, ale musí sa hýbať zdravým nepokojom túžby. Učme sa od Mudrcov, že táto túžba sa živí a očisťuje v Božej prítomnosti, v klaňaní sa mu. Pestujme preto adoráciu, opakovane vyzval v homílii Svätý Otec.
06.01.2022 - 16:00

Vyšlo pápežovo posolstvo ku Dňu misií: „Budete mi svedkami“

„Budete mi svedkami“ (Sk 1,8) – to je názov Posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2022, ktorý Cirkev slávi vždy v predposlednú októbrovú nedeľu. Svätý Otec text podpísal i zverejnil vo štvrtok 6. januára, symbolicky na slávnosť Zjavenia Pána.
06.01.2022 - 15:54

Trojkráľová hviezda misijných diel pomáha Misijnému dielu detí

Trojkráľová hviezda, ktorú pripravili Pápežské misijné diela na Slovensku, je domáca pobožnosť požehnania príbytku. V mesiaci december bolo celkovo rozposlaných 70 000 modlitieb, ikon  betlehema, nálepiek s nápisom 20*C+M+B+22 a letákov s informáciou o možnosti podpore Misijného diela detí.
06.01.2022 - 07:05

Viaceré talianske diecézy upúšťajú od praxe krstných a birmovných rodičov

Vo viacerých diecézach Talianska biskupi rušia funkciu krstných a birmovných rodičov pri vysluhovaní príslušných sviatostí. Od nového roka sa k nim pripája aj sicílska diecéza Mazara del Vallo. Jej biskup Mons. Domenico Mogavero v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetľuje: „ Ide už len o formálnu rolu obratú o zmysel. Všetko je to už len vonkajšková záležitosť“.
05.01.2022 - 17:16

Misionárka v Južnom Sudáne hovorí o „vianočnom zázraku“ v diecéze Malakal

V najmladšej krajine sveta, v Južnom Sudáne – ktorý je nezávislý od roku 2011 – a ktorý v budúcnosti plánuje navštíviť Svätý Otec, cesta k pokoju napreduje, avšak ani zďaleka nie je na konci. O situácii v krajine hovorí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas rehoľná sestra Elena Balattiová z Misijnej kongregácie komboniánok, ktorá v juhosudánskej diecéze Malakal pracuje v oblasti podporovania spravodlivosti a pokoja.
05.01.2022 - 15:10

Katechéza pápeža Františka o osobitnom otcovstve sv. Jozefa

Pri generálnej audiencii v stredu 5. januára Svätý Otec hovoril v katechéze o mimoriadnom charaktere otcovstva sv. Jozefa, ktorý nebol Ježišovým biologickým otcom. Na príhovor sv. Jozefa pápež prosil za všetky siroty i za rodičov túžiacich po dieťati.
05.01.2022 - 15:05

Vo veku 96 rokov zomrel v Madride kardinál Francisco Álvarez Martínez

Vo veku 96 rokov zomrel kardinál Francisco Álvarez Martínez. Emeritný toledský arcibiskup zomrel v madridskej nemocnici po dlhej chorobe.
05.01.2022 - 13:11

Vyšiel prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku (1)

Prinášame prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku.
05.01.2022 - 09:51

Kardinál Dominik Duka: Výstupy synody môžu byť inšpiráciou pre koncil

Pražský kardinál Dominik Duka v novoročnom pastierskom liste zdôraznil, že výstupy prebiehajúcej synody sa môžu stať inšpiráciou pre budúci koncil. „Žiadne doktrinálne ani disciplinárne výstupy tu nebudú. Že sa však výstupy môžu stať inšpiráciou pre budúci koncil je jasné. A takto by sme sa mali zamýšľať nad najpálčivejšími výzvami,“ napísal.
05.01.2022 - 09:02

Vianoce nás vedú k skutočnej láske: stretnúť sa s tým, kto je odlišný

V utorok 4. januára pápež František nemal v pracovnom programe oficiálne stretnutia. Cez sociálnu sieť Twitter sa však počas dňa prihovoril až trikrát. V odkaze rozoslanom z adresy @Pontifex popoludní sa zamýšľa nad rozmerom tajomstva Vianoc, ktorým je ľudské bratstvo.
05.01.2022 - 06:39