Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Bojná privítala už po pätnástykrát festival zborov "Bojnianske zvony"

Myšlienka sv. Augustína "Kto spieva na Božiu slávu, dvakrát sa modlí", inšpirovala mladých spevákov z Bojnej, založiť festival chrámových zborov pod názvom Bojnianske zvony. Festival sa koná raz za rok vo farskom kostole v Bojnej a túto nedeľu sa uskutočnil už pätnástykrát.
08.10.2018 - 16:05

Rožňavský biskup pozval na stretnutie učiteľov náboženskej výchovy

Katechéti a učitelia náboženskej výchovy sa denne venujú žiakom a študentom v základných a stredných školách. Na spoločné diecézne stretnutie ich pozval Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Celodiecézne stretnutie katechétov a učiteľov náboženskej výchovy sa konalo v Rožňave.
08.10.2018 - 15:21

V Misijnom dome v Nitre na Kalvárii chystajú manželské rekolekcie

Hnutie kresťanských rodín pre manželov pozýva na originálne manželské rekolekcie. Budú sa konať v dňoch 23. - 25. novembra 2018 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii. Bližšie informácie poskytne Martin Tobolka (0903 265 637). Originálne manželské rekolekcie sú schválené Konferenciou biskupov Slovenska.
08.10.2018 - 14:28

Svätý otec: V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi je celé Evanjelium

Pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty v pondelok 8. októbra pápež František vyzval veriacich, laikov i duchovných pastierov, zamýšľať sa nad tým, čo to znamená byť vždy otvorenými na Božie prekvapenia a byť nablízku človeku v núdzi. Byť „skutočnými kresťanmi“ znamená nemať strach.
08.10.2018 - 14:05

V nitrianskom kňazskom seminári pribudla nová adoračná kaplnka

Na prvý piatok v mesiaci október pribudla v nitrianskom kňazskom seminári nová adoračná kaplnka. Pri rannej svätej omši ju slávnostne požehnal Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Nová kaplnka je zasvätená blahoslavenému Titusovi Zemanovi, patrónovi povolaní.
08.10.2018 - 13:46

Pozvánka na benefičný koncert Nechcem stáť bokom v Nových Sadoch

Obecný úrad, Farský úrad Nové Sady a vokálna skupina VOISING (predtým Close Harmony Friends) spoločne organizujú benefičný koncert pod názvom „Nechcem stáť bokom". Uskutoční sa v nedeľu, 14. októbra 2018 od 17:00 vo Farskom kostole svätého Štefana v Nových Sadoch.
08.10.2018 - 13:24

Nobelovu cenu za mier získali konžský gynekológ a iracká jezídka

Nórsky výbor pre Nobelovu cenu v sobotu 13. októbra v Osle rozhodol o laureátoch Nobelovej ceny za mier. Odnášajú si ju konžský gynekológ Denis Mukwege a iracká jezídka Nadia Muradová. Ocenení boli za „úsilie smerujúce k tomu, aby sa sexuálne násilie prestalo používať ako zbraň vo vojnách a ozbrojených konfliktoch“.
08.10.2018 - 13:00

V Paname sa pripravujú na prijatie pútnikov počas Dní v diecézach

Je to prípravná skúsenosť, ktorú budú mať pútnici pred Svetovými dňami mládeže v Paname. Rozličné duchovné správy oboch štátov sa chystajú uvítať približne 125 000 pútnikov, ktorí budú prežívať toto bratské stretnutie, výmenu kultúry, rovnako ako aj sociálnych služieb, športu a spirituality.
08.10.2018 - 12:40

Za plody zeme poďakovali aj v Kostole svätého Vavrinca v Borovciach

V nedeľu 7. októbra slávili v Kostole sv. Vavrinca v Borovciach svätú omšu na poďakovanie Bohu. Spoločne s viacerými kňazmi, farníkmi i rodákmi z Plaveckého Petra veriaci ďakovali za dar života a služby kňaza Štefana Poláka, ktorého 31. výročie smrti si v týchto dňoch pripomíname.
08.10.2018 - 12:23

FKI spolu s partnermi pozýva workshop na podporu rozvoja vidieka

Fórum kresťanských inštitúcií spolu s Nadáciou Antona Tunegu a Hanns Seidel Stiftung organizujú workshop na podporu rozvoja vidieka v duchu kresťanských hodnôt. Seminár je určený pre aktívnych kresťanov, ktorí sa majú záujem angažovať pri rozvoji vidieka na Slovensku v duchu kresťanských princípov.
08.10.2018 - 12:05

Aj Slováci sú pozvaní na celoštátny katechetický kongres v Čechách

Vystúpia na ňom napríklad P. Kamil Obr (na tému: Katechéza ako jeden z hlavných nástrojov pastoračnej premeny farnosti), P. Jakub Sadílek OFM (Mestské misie), Karel Starý (Ako zapracovať tému misií do výuky náboženstva a do farskej katechézy) či Ludmila Muchová (Dialóg s neveriacimi ľuďmi vedený na pôde výchovy a vzdelávania).
08.10.2018 - 11:49

Pápežské misijné diela na Slovensku vydali nové číslo Svetových misií

Najnovšie číslo časopisu Svetové misie, ktorý vydávajú Pápežské misijné diela na Slovensku pre svojich členov, prináša posolstvo pápeža Františka na Svetový deň misií. Zameriava sa v ňom na mladých a ich misiu v dnešnom digitálnom svete. PMD v jesennom čísle Svetových misií uvádzajú prehľad podporených projektov a ďakujú darcom za podporu.
08.10.2018 - 11:35

Po sv. Michalovi oslávili vo farnosti v Hlohovci aj sv. Františka z Assisi

Po slávení svätého Michala slávili vo farnosti v Hlohovci ďalšiu veľkú osobnosť, a to svätého Františka z Assisi. Slávenie začalo slávnostnou vigíliou 3. októbra. Jej hlavným celebrantom bol páter Augustín Hlavina OFM, koncelebrovali bratia z Beckova, páter Egid Golha OFM a páter Felix Mária Žiška OFM a Stanislav Dulák.
08.10.2018 - 11:15

Pozvánka na prednášku "Veľké Oratórium v príprave na svätorečenie"

Oratórium svätého Filipa Nériho a Farnosť Svätej rodiny v Bratislave - Petržalke pozývajú na prednášku "Veľké Oratórium v príprave na svätorečenie (14. októbra 2018 v Ríme)".
08.10.2018 - 10:59

Pozvánka na odbornú konferenciu Ústavu pamäti národa Deň samizdatu

V piatok 12. októbra 2018 sa od 10:00 do 19:00 h v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutoční konferencia Deň samizdatu. Necenzurovaná tlač pred Novembrom 1989. Pozýva na ňu Ústav pamäti národa. Podujatie sa koná ako vedecká konferencia a stretnutie vydavateľov, redaktorov a tlačiarov.
08.10.2018 - 10:41

V Klokočove bola počas fatimskej soboty púť kresťanských pedagógov

V rámci fatimskej soboty sa 6. októbra v Klokočove konala púť kresťanských pedagógov, metodicko - formačné stretnutie určené pre riaditeľov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie.
08.10.2018 - 10:21

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne oslávil 25. výročie

Na spomienku sv. Františka z Assisi 4. októbra oslávil Kňazský seminár svätého Františka Xaverského v Badíne svoje 25. výročie. Slávnostnú svätú omšu celebroval spolu s predstavenými a pozvanými vyučujúcimi seminára jeho bývalý rektor, žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.
08.10.2018 - 10:05

Národná svätyňa v Šaštíne privíta tento mesiac tradičnú púť abstinentov

V sobotu 20. októbra 2018 sa uskutoční v Šaštíne každoročná púť abstinetov. Začne sa o 14:00 h adoráciou so spevmi spevokolu Káčko. O 15:00 h bude v programe svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude provinciál kapucínov P. Norbert Pšenčík. Kazateľom bude piarista P. Matej Kyška z Červeníka.
08.10.2018 - 09:46

V Trnave pripomenú biskupa Hnilicu, svätú omšu bude vysielať Rádio LUMEN

Všetci záujemcovia sú pozvaní na spomienkovú svätú omšu za biskupa Pavla M. Hnilicu, SJ. Uskutoční sa už dnes, v pondelok 8. októbra 2018, pri príležitosti 12. výročia jeho odchodu do domu Nebeského Otca v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
08.10.2018 - 09:40

Františkáni pozývajú na medzináboženské stretnutie a verejnú diskusiu

Františkáni pozývajú na medzináboženské stretnutie a verejnú diskusiu na ktorú sú pozvaní rabín Misha Kapustin, imám Mohamad S. Hasna a kňaz br. Felix Mária OFM.
08.10.2018 - 09:25

Úplné odpustky s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva pre Litvu

Tento list potvrdzuje, že Svätý Otec František vyhovel žiadosti arcibiskupa Vilniusu a Litovskej biskupskej konferencie z mája 2017 a rozhodol o udelení úplných odpustkov pre všetkých veriacich, ktorí sa na území Litvy po splnení obvyklých podmienok pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva.
08.10.2018 - 09:10

Vyšlo nové číslo pouličného časopisu Cesta, venuje sa téme "Zdravie"

V týchto dňoch vyšlo nové číslo pouličného časopisu Gréckokatolíckej charity v Prešove Cesta. Je to katolícky časopis, ktorý sa venuje súčasným pálčivým problémom a prináša aj množstvo duchovných tém. Nájdete tu rozhovory so zaujímavými osobnosťami Katolíckej cirkvi, ale aj s odborníkmi.
08.10.2018 - 08:49

Edícia Viera do vrecka prináša novú tému: Duchovné povolanie

V mesiaci október vydalo Vydavateľstvo DON BOSCO, v rámci obľúbenej edície Viera do vrecka, mimoriadne aktuálnu, zaujímavú a hodnotnú brožúrku s témou: Duchovné povolanie, pozor, krehké! Brožúra vyšla pri príležitosti konania biskupskej synody o mladých. Autorom je Štefan Turanský salezián kňaz.
08.10.2018 - 08:31

V Ríme vyvrcholila púť archieparchie, pútnikov prijal i pápež František

Večné mesto žilo v uplynulých dňoch prítomnosťou veriacich zo Slovenska, ktorí pricestovali v hojnom počte na ďakovnú púť Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Okolo 1 300 účastníkov prišlo poďakovať za 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie pápežom Piom VII. a ďalšie významné výročia.
08.10.2018 - 08:10

Obišovce hostili celodiecéznu púť, prišlo na ňu okolo 14 000 veriacich

Hlavnou témou dvojdňového víkendového programu pre všetky vekové kategórie bola túžba poďakovať za dar blahoslavenej Anny Kolesárovej. Vyvrcholením bola nedeľná slávnostná svätá omša, ktorú slávil emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, kardinál Jozef Tomko. Prinášame aj plné znenie jeho homílie.
08.10.2018 - 07:48