Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Text básne Milana Rúfusa sprevádzal i Deň rodiny v Nižnej na Orave

Text básne Milana Rúfusa: „Aby deti otcov mali, aby mali mamy“ sprevádzal Deň rodiny v Nižnej na Orave. Motto pripomenulo, že pre každého človeka je rodina nádejou do budúcnosti, ale i trvalá hodnota, ktorá dokáže nájsť odpovede na výzvy dnešnej spoločnosti.
01.07.2019 - 13:40

Výstava v Nitre predstaví pôsobenie Cyrila a Metoda na našom území

Históriu kresťanstva na našom území a misiu vierozvestcov predstaví Ponitrianske múzeum v Nitre prostredníctvom novej expozície, ktorá bude sprístupnená od 4. júla do 1. septembra. Výstavu s názvom Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky Jozefa Gála budú tvoriť poštové známky a filatelistické dokumenty.
01.07.2019 - 13:28

Zúčastnite sa s nami 1. spoločnej Svätojakubskej púte na Slovensku

Celosvetovo známa a vyhľadávaná púť je vyznačená aj u nás a vedie naprieč Slovenskom z Košíc až po Bratislavu, a odtiaľ až do Santiaga de Compostela v Španielsku. Spišská katolícka charita sa rozhodla, že časť trasy tento rok ako priekopník „prebudí“. Pútnici budú vyrážať v utorok 2. júla 2019 po svätej omši v Dóme svätej Alžbety.
01.07.2019 - 13:03

V Skalici slávili omšu pri kostolíku sv. Petra a Pavla vo vinohradoch

V sobotu 29. júna 2019 na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, sa slávila v Skalici slávnostná svätá omša pri kostolíku sv. Petra a Pavla vo vinohradoch, v časti Zlodejovce. Jej celebrantom bol skalický rodák pôsobiaci v kostolíku sestier Notre Dame v Bratislave Peter Šantavý, ktorý bol aj kazateľom.
01.07.2019 - 12:47

Pápež František daroval patriarchovi Bartolomejovi relikvie sv. Petra

Svätý Otec František urobil mimoriadne ekumenické gesto. V deň slávnosti sv. Petra a Pavla 29. júna podaroval konštantínopolskému patriarchovi Bartolomejovi vzácny relikviár svätého apoštola Petra, uchovávaný vo Vatikáne. Pápež odovzdal bronzovú skrinku s čiastočkami kostí arcibiskupovi Jóbovi z Telmessosu.
01.07.2019 - 12:26

Tajomníkom Rady pre mládež a univerzity KBS sa stal Matúš Reiner

Rada pre mládež a univerzity KBS má od júla nového tajomníka, stal sa ním kňaz Spišskej diecézy Matúš Reiner. Vo funkcii vymenil kňaza Ondreja Chrvalu, ktorý sa stal správcom farnosti v Abraháme v Trnavskej arcidiecéze. O voľbe nového tajomníka rozhodol predseda Rady Mons. Tomáš Galis a následne ho schválilo plénum KBS.
01.07.2019 - 12:00

V Bazilike Sedembolestnej v Šaštíne sa uskutočnila púť motorkárov

V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sa cez víkend uskutočnil 11. ročník púte motorkárov. V programe tak nechýbala svätá omša spojená s požehnaním motoriek. 
Po svätej omši sa pred bazilikou pútnici spolu s biskupom pomodlili modlitbu motorkára a po nej pán biskup motorky požehnal.
01.07.2019 - 11:50

Pri 6. výročí návštevy Lampedusy bude pápež sláviť omšu za migrantov

Svätý Otec bude v pondelok 8. júla sláviť osobitnú omšu za migrantov pri príležitosti 6. výročia svojej návštevy ostrova Lampedusa. Na slávení, ktoré bude o 11. hodine v Bazilike sv. Petra pri Oltári katedry, sa zúčastní okolo 250 migrantov a utečencov, ako aj tých, čo pracujú na záchrane ich životov.
01.07.2019 - 11:39

O význame modlitby v živote veriaceho bude hovoriť biskup Haľko

Od pondelka do piatka 1. až 5. júla 2019 bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sláviť v Kostole sv. Ladislava sväté omše o 17:30 h, počas ktorých bude mať príhovory o význame a dôležitosti modlitby v živote veriaceho človeka. Prinášame pozvanie a ich rozpis.
01.07.2019 - 11:30

Veriaci z mestskej časti Svätý Peter v Hlohovci oslávili svojho patróna

V nedeľu 30. júna sa konala slávnostná svätá omša na štadióne v mestskej časti Svätý Peter patriaca do farnosti Hlohovec. Hlavným celebrantom bol páter Damián Debnár OFM, ktorý meral cestu až z Prešova, aby sa stretol z jeho "farníkmi" z Petra, pretože vo farnosti Hlohovec pôsobil skoro desať rokov.
01.07.2019 - 11:25

V Skalici sa konala tradičná oslava sviatku Božského Srdca Ježišovho

Sochy niesli a sprevádzali dievčatá a chlapci oblečení vo sviatočných krojoch za spevu piesní k Božskému Srdcu a najsv. Sviatosti oltánej v sprievode dychovej hudby. Procesia prišla na skalické námestie, pred farský kostol sv. Michala, kde bola slúžená slávnostná svätá omša, ktorú celebroval dekan Roman Stachovič.
01.07.2019 - 11:13

Relikvie troch svätcov inštalovali vo farnosti Diviaky nad Nitricou

Vo farskom kostole Všetkých svätých vo farnosti Diviaky nad Nitricou v Nitrianskej diecéze sa v nedeľu uskutočnila slávnostná inštalácia relikviára s relikviami sv. Petra, apoštola, sv. Dominika Guzmána, zakladateľa Rehoľe kazateľov - dominikáni, a sv. Pátra Pia, kapucínskeho kňaza a mystika so stigmami. 
01.07.2019 - 11:05

Diecézna svätyňa v Hronskom Beňadiku bola vyhlásená za Baziliku minor

Súčasťou programu diecéznej kňazskej rekolekcie, ktorá sa 28. júna 2019 uskutočnila pod vedením nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka v Hronskom Beňadiku, bola aj slávnostná svätá omša zo slávnosti Božského Srdca Ježišovho vo farskom chráme - diecéznej svätyni.
01.07.2019 - 10:59

Pápež František sa stretol s tisíckami šíriteľov úcty k Božskému Srdcu

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v piatok 28. júna sa pápež František stretol s tisíckam šíriteľov úcty k Božskému Srdcu pri príležitosti 175. výročia založenia Apoštolátu modlitby. V Aule Pavla VI. prijal 6000 zástupcov tejto Modlitbovej siete pápeža z rôznych kontinentov.
01.07.2019 - 10:53

Vatikán usmernil čínskych kňazov v súvislosti registrácie pred štátom

Svätá stolica vydala usmernenia ohľadom registrácie členov kléru pred občianskymi úradmi Čínskej ľudovej republiky. Dokument reaguje na situáciu po nedávnom usporiadaní vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a čínskymi úradmi formou predbežnej dohody, keď sa členovia katolíckych komunít niekedy ocitajú v zložitej situácii.
01.07.2019 - 10:36

Centrum Atheneum organizuje „24 hodín v Zemianskom Lieskovom"

Kňazské Centrum „Atheneum" organizuje „24 hodín v Zemianskom Lieskovom". Je to kňazské stretnutie, ktoré sa bude zaoberať témou: „Celibát a emocionálnosť v kňazskom živote". Bližšie informácie je možné získať do 15. septembra 2019 na adresách: santiagofuertes@gmail.com alebo oscarbeorlegui@gmail.com.
01.07.2019 - 10:16

Maltézsky rád na Slovensku oslávil svojho patróna a rozšíril svoje rady

V Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave – Podhradí, ktorý bol zverený do správy Maltézskeho Rádu na Slovensku, sa uskutočnila liturgická slávnosť pri príležitosti slávnosti narodenia sv. Jána Krstiteľa, ktorý je súčasne jedným z patrónov Rádu. Slávnostnú svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
01.07.2019 - 10:05

Zamyslenie slovenského kard. Jozefa Tomka: Hodnota voľného času

Voľný čas s Bohom prináša vnútorný pokoj, biblický šalóm a slobodu srdca. Také prázdniny nám prinesú ozajstný, dlhodobý odpočinok, voľný čas a nové duchovné sily do práce. Prajem vám také pokoja plné prázdniny, ozajstný Shalom! Píše v zamyslení slovenský kardinál Jozef Tomko.
01.07.2019 - 09:41

Svätý Otec pri modlitbe Anjel Pána: Nasledovanie Ježiša nie je kariéra

Putujúca, pohotová a odhodlaná – o týchto troch charakteristikách Cirkvi, ktoré sú zároveň požiadavkami Ježiša na toho, kto ho chce nasledovať ako učeník, hovoril Svätý Otec František v nedeľu 30. júna pri modlitbe Anjel Pána. Hlavným cieľom rozhodnutia sa človeka povedať „áno“ na Ježišovo povolanie, uviedol pápež František.
01.07.2019 - 09:21

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (27)

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (27)
01.07.2019 - 09:00

Mariánska svätyňa v Topoľčanoch už je duchovne prepojená s Rímom

Topoľčany sa stali svedkom významnej udalosti duchovného charakteru, ktorá sa odohrala počas liturgickej slávnosti v chráme Nanebovzatia Panny Márie. Tento chrám sa stal putom duchovného spojenia s pápežskou Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, a v mene Svätého Otca Františka mu boli udelené plnomocné odpustky.
29.06.2019 - 21:54

Biskup Sečka požehnal krížovú cestu na Mariánskej hore v Levoči

Veriaci Spiša prišli v sobotu 29. júna 2019 na Mariánsku horu osláviť sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Pontifikálnej svätej omši predsedal Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, ktorý na záver slávnosti požehnal novú krížovú cestu. Vedie od prístupovej cesty v lesíku poza gréckokatolícku kaplnku k hlavnému poľnému oltáru.
29.06.2019 - 20:05

Pápež pri hrobe sv. Petra odovzdal páliá 31 arcibiskupom metropolitom

Apoštoli sv. Peter a Pavol sú svedkovia Ježiša, svedkovia života a svedkovia odpustenia. To je ústredná myšlienka z homílie Svätého Otca pri slávnosti patrónov Rímskej cirkvi, ktorej predsedal vo Vatikánskej bazilike. Pri poludňajšom požehnaní pápež František pozdravil medzi inými skupinami aj Slovákov.
29.06.2019 - 17:03

Na levočskej mariánskej hore bola opäť štafetová modlitba za kňazov

Jubilejný desiaty ročník Svetového dňa modlitby za posvätenie kňazov bol pre Mariánsku horu v Levoči obzvlášť významný. Levočská mariánska svätyňa prevzala v piatok 28. Júna 2019 o 19:15 symbolickú štafetu od španielskej Malagy a o 20:00 odovzdala posolstvo celosvetovej modlitby maďarskému pútnickému centru Mariapócz.
29.06.2019 - 14:01

Leto v rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej bude opäť plné akcií

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom pozýva na letné podujatia v jej rodisku. Určené sú mladým, rodinám ale aj všetkým veriacim, ktorí chcú spoznať toto milostivé miesto. Letné prázdniny odštartuje Púť rodín už túto nedeľu 30. júna. Súčasťou programu bude aj požehnanie súsošia Svätej rodiny.
29.06.2019 - 12:03