Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Nitriansky biskup požehnal v Nitre - Zobore novú farskú budovu

Najmladšia farnosť v Nitre, ktorej patrónom je sv. Urban, patrón vinohradov a vinohradníkov, a ktorej územie sa rozprestiera na úpätí vrchu Zobor a rovnomennej mestskej časti, sa po 10 rokoch svojej existencie dočkala vlastnej farskej budovy.
03.07.2019 - 10:17

Deň rodiny oslavovali aj v Piešťanoch - neprekazil to ani dážď

Centrum pomoci pre rodinu sa už desiaty krát zapojilo do organizovania Dňa rodiny. Pripojilo sa k spoločnej snahe dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti a podporiť hlavné motto tohtoročných osláv Dňa rodiny: „V obci i meste rodina na prvom mieste“. Deň rodiny sa uskutočnil v Trnave po 10. krát v nedeľu 26. mája v areáli u jezuitov a v Piešťanoch prvý raz v nedeľu 23. júna v areáli Cirkevnej spojenej školy na ulici Pod Párovcami. Navštívilo ho približne 300 účastníkov.
03.07.2019 - 09:30

Pápež vo videu na tému migrantov: Autentický rozvoj je o začleňovaní

Pápež František podporil kampaň Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj v rámci príprav na Svetový deň migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 29. septembra. Vo svojom videoposolstve rozvíja tohtoročnú tému spomínaného dňa: „Nejde tu iba o migrantov“.
02.07.2019 - 18:05

V obci Branč bude slávnostná spomienka na slovanských vierozvestov

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa v obci Branč pri Nitre dňa 4. júla 2019 uskutoční slávnostná spomienka na slovanských vierozvestov pri súsoší venovanom ich pamiatke. Súčasťou programu bude svätá omša so začiatkom o 18:00. Program bude pokračovať o 19:00 spomienkovou slávnosťou ku cti sv. Cyrila a Metoda.
02.07.2019 - 12:47

Arcibiskup Babjak posvätil v Humennom pastoračné centrum s farou

V nedeľu 30. júna pri príležitosti odpustovej slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla posvätil gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ pastoračné centrum s farskou budovou na Sídlisku Pod Sokolejom v Humennom. Na slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta Humenné Miloš Meričko.
02.07.2019 - 12:28

Tento mesiac vyšlo nové číslo časopisu Spišského biskupstva Kapitula

V týchto dňoch vyšlo nové číslo internetového časopisu Spišského biskupstva "Kapitula". Prináša sériu noviniek, ale aj témy pre všetky vekové skupiny. Internetovú verziu časopisu je možné nájsť TU.
02.07.2019 - 11:55

Kňaz Anton Ižold oslávil 20. výročie kňazskej vysviacky v Hlohovci

Na sviatok Navštívenia Panny Márie v rámci rannej svätej omše zavítal na pozvanie dekana Jozefa Schwarza do farnosti Hlohovec Anton Ižold, aby spolu s veriacimi oslávil 20 rokov od jeho kňazskej vysviacky na mieste, kde ako kaplán začínal. I sám Anton Ižold vo svojej kázni spomínal na to, ako v Hlohovci začínal.
02.07.2019 - 11:32

Od úmrtia biskupa Štefana Moysesa uplynie už 150 rokov

Tento týždeň v piatok si pripomenieme 150 rokov od úmrtia bývalého banskobystrického diecézneho biskupa, zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Štefan Moyses sa narodil 24. októbra 1797 vo Veselom. Do funkcie banskobystrického biskupa ho inaugurovali 23. júla 1851.
02.07.2019 - 11:00

V Ruskovciach si pripomenuli výročie úmrtia Michala Čahoja, SDB

Už 25. výročie smrti svojho rodáka Michala Čahoja, SDB - koadjutora, ktorý zomrel 1. júla 1994 v Indii, kde je aj pochovaný, si pripomenuli v pondelok 1. júla 2019 veriaci v obci Ruskovce, ktorá sa nachádza vo farnosti Malá Hradná. Svätú omšu celebroval miestny farár Peter Knapec.
02.07.2019 - 10:29

Komisia pre mládež chystá počas odpustu v Levoči stan pre mladých

Počas odpustu na Mariánskej hore v dňoch 6. – 7. júla 2019 bude na tomto mieste opäť postavený stan pre mladých - Mklub. Aj tento rok v ňom bude priestor pre tých, ktorí sa budú môcť občerstviť teplým čajom a zároveň dozvedieť o možnostiach zapojenia sa do aktivít s mládežou v diecéze. Súčasťou tohto stanu býva program.
02.07.2019 - 10:01

Oslávili 19. výročie založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku

V pondelok 1. júla 2019 Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku oslávila 19 rokov. Pri tejto príležitosti sa za účasti zamestnancov uskutočnilo krátke spomienkové stretnutie pri bustách Mons. Františka Tondru a Mons. Rudolfa Baláža pred budovou rektorátu KU. Počas stretnutia odznel príhovor rektora KU v Ružomberku.
02.07.2019 - 09:30

Levočská Matka opäť privíta mladých putujúcich z Muráňa do Levoče

Už po 28-krát uskutoční pešia púť mládeže z Muráňa do Levoče, ktorú organizuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Myšlienka urobiť takúto pešiu púť skrsla v hlavách troch kňazov, ktorí putovali pešo na Svetové dni mládeže v Čenstochovej v roku 1991. Púť sa začne večer svätou omšou v Muráni.
02.07.2019 - 09:02

Úmrtie: Zomrel kňaz Jozef Čeman, pohreb bude v sobotu vo Vrícku

V pondelok 1. júla 2019 zomrel kňaz Banskobystrickej diecézy Jozef Čeman. So zosnulým sa rozlúčia v sobotu 6. júla 2019 o 10:00 v Kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku a následne ho uložia na miestnom cintoríne. Zádušnej svätej omši a následným pohrebným obradom bude predsedať banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.
02.07.2019 - 08:32

Cyrilometodskej svätej omši v Nitre bude predsedať biskup Rábek

Nitrianske biskupstvo pozýva veriacich na národnú Cyrilo-metodskú púť. Uskutoční sa 5. júla 2019 od 10:00 na Svätoplukovom námestí v Nitre. Svätej omši, za prítomnosti slovenských katolíckych biskupov, bude ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených síl SR František Rábek. Prinášame pozvanie nitrianskeho biskupa Viliama Judáka.
02.07.2019 - 08:00

V Juskovej Voli sa konal ďalší ročník open air festivalu "Bárkafest"

Počas víkendu 28. - 30. júna sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil ďalší ročník Bárkafestu. Hlavná myšlienka „Pošli mňa“ sa dotýkala viac ako 300 účastníkov, ktorí odpovedali na pozvanie a prišli na Bárkafest. Nedeľné dopoludnie patrilo Spoločenstvu Pavol z Levoče.
01.07.2019 - 16:20

V Devíne bude na slávnosť vierozvestcov stretnutie Pramene života

V Kostole Svätého Kríža v Bratislave-Devíne sa na slávnosť svätých Cyrila a Metoda (5. júla 2019) uskutoční duchovné stretnutie Pramene života. Program sa začne slávnostnou svätou omšou o 9:30. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Juraj Sedláček, rektor UPC v Trenčíne.
01.07.2019 - 15:57

V trnavskej katedrále otvorili výstavu veľkoformátových fotografií

V sobotu 29. júna, na slávnosť sv. Petra a Pavla, sa konala v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostná vernisáž Výstavy veľkoformátových fotografií, ktorú v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou a ďalšími partnermi pripravil spolok Človek a viera. Výstava potrvá do piatku 19. júla 2019.
01.07.2019 - 15:33

Vo Vatikáne vydali nótu o nedotknuteľnosti spovedného tajomstva

Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva a neprípustnosť jeho spochybnenia akýmikoľvek politickými alebo legislatívnymi snahami zdôrazňuje a zároveň prehľadne vysvetľuje dokument Apoštolskej penitenciárie schválený pápežom Františkom, publikovaný v dnešný deň s dátumom 29. júna.
01.07.2019 - 15:14

Spevokol Andrej v Ružomberku oslávil 125. výročie svojho založenia

Stodvadsaťpäť rokov kostol slávou znel, prebúdzal čerstvé sily, ako keď prídu víly a klepú na prah dvier. Spev bránu srdca otvára, zjemňuje temné svety. pochodeň v srdci znie Ti, omladne postava. Týmito slovami začal slávnostný koncert pri príležitosti 125. výročia spevokolu Andrej v Ružomberku.
01.07.2019 - 15:01

Vyšla kniha rozhovorov s biskupom Kočišom „V nádeji vzkriesenia“

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove predstavili v piatok 28. júna novú knihu „V nádeji vzkriesenia. Rozhovory s vladykom Jánom Eugenom Kočišom o (ne)obyčajnom živote“, ktorej autorom je protosynkel (generálny vikár) Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík.
01.07.2019 - 14:50

Na Cyrilometodské dni do Terchovej pricestuje aj arcibiskup ochridský

Obec Terchová, Biskupský úrad v Žiline, Miestne kultúrne stredisko v Terchovej, Farský úrad v Terchovej, Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Centrum pre rodinu a mládež, n. o. pozývajú na jubilejný XXX. ročník Cyrilometodských dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch 2. - 5. júla 2019 v Terchovej.
01.07.2019 - 14:45

V Kopčanoch na Záhorí oslávia opäť svätých solúnskych vierozvestcov

V nedeľu 7. júla 2019 oslávia svätých solúnskych vierozvestcov. Program "Cyrilometodská ratolesť" sa začne o 15:00 Korunkou Božieho milosdenstva. O 15:30 je v programe slávnostná svätá omša, ktorú bude v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch celebrovať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.
01.07.2019 - 14:38

Svätorečenie kard. Newmana a štyroch rehoľníčok bude 13. októbra

Svätý Otec František predsedal zasadnutiu riadneho verejného kardinálskeho konzistória vo veci kanonizácie piatich blahoslavených. Výsledkom zasadnutia je oficiálne schválenie svätorečenia všetkých piatich osobností a stanovenie jeho termínu na nedeľu 13. októbra 2019.
01.07.2019 - 14:28

Denné sväté omše za život budú sláviť tentoraz v Nitrianskej diecéze

Iniciatíva denných svätých omší (alebo denných svätých liturgií) za život a rodinu pokračuje tento mesiac v Nitrianskej diecéze. Štafetu preberá po Banskobystrickej diecéze. Iniciatíva denných svätých omší je pokračovaním projektu, v rámci ktorého sa slávili v celej krajine bohoslužby na úmysel šírenia kultúry života.
01.07.2019 - 14:13

V Partizánskom sa konala prvá tryzna za hriechy voči nenarodeným 

V Partizánskom sa posledný júnový piatok konala prvá kajúcna tryzna za nenarodené deti. Mala charakter verejného odprosenia za hriechy voči nenarodeným deťom na mestskom cintoríne Šípok. Zhromaždili sa tam svetské i cirkevné autority, aby odprosovali za svoje hriechy i za hriechy predkov.
01.07.2019 - 14:00