Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Benedikt XVI. pred 11 rokmi reorganizoval diecézy na Slovensku

Práve dnes, vo štvrtok 14. februára 2019, uplynulo jedenásť rokov od reorganizácie niektorých slovenských rímskokatolíckych diecéz. Vyplýva to z rozhodnutia dnes už emeritného pápeža Benedikta XVI. (dekrétom Slovachiae sacrorum Antistites). Reorganizáciu oznámil slovenský kardinál Jozef Tomko.
14.02.2019 - 10:26

P. Zollner predstavil tému vatikánskeho samitu ochrane maloletých

Prvý deň sa bude hovoriť o pastoračnej a právnej zodpovednosti biskupa. Ďalší deň bude venovaný konkrétnym štruktúram, procedúram a metódam, použiteľných v týchto prípadoch. Témou posledného dňa bude transparentnosť, ako vnútorná, tak aj vo vzťahu k štátnym autoritám a celému Božiemu ľudu.
14.02.2019 - 10:08

Pápež pri generálnej audiencii pripomenul svätých Cyrila a Metoda

Pri generálnej audiencii v stredu 13. februára dopoludnia Svätý Otec František pokračoval už po šiesty raz v katechézach o Modlitbe Pána. Tentoraz vysvetlil, prečo sa v texte Otčenáša nenachádza slovko „ja“, ale naopak v ňom dominujú formy „ty“ a „my“. V závere audiencie pripomenul odkaz spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda.
14.02.2019 - 09:49

Svätý Otec navštívi v marci Maroko, prinášame jej harmonogram

Program pápeža Františka bude sústredený len v hlavnom meste Rabat, čím sa na podnet zo strany marockých úradov jeho návšteva uľahčí. Predbežný plán prv uvažoval aj s návštevou najväčšieho marockého mesta Casablanca. Svätý Otec odletí z rímskeho letiska Fiumicino v sobotu 30. marca 2019.
14.02.2019 - 09:21

Pápež František prijal prezidenta firmy Microsoft Brada Smitha

Ako informoval novinárov riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Alessandro Gisotti, prezident Microsoftu hovoril s pápežom na tému „umelej inteligencie v službe spoločného dobra a o niektorých aktivitách na prekonanie digitálneho rozdelenia, ktoré ešte pretrváva na globálnej úrovni“.
14.02.2019 - 09:05

V Bratislave otvoria štvrtý semester programu „Otvárame dvere“

Teologická fakulta Trnavskej univerzity (TU) v spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom otvára štvrtý semester vzdelávacieho programu „Otvárame dvere“. S prvou z plánovaných troch prednášok vystúpi 7. marca 2019 o 18:00 h Anton Ziolkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska.
14.02.2019 - 08:40

Uplynulo 98 rokov od vysvätenia prvých troch slovenských biskupov

V stredu 13. feruára 2019 sme si pripomenuli 98 rokov od chvíle, keď boli v Nitre vysvätení prví traja slovenskí biskupi. Karol Kmeťko, Marián Blaha a Ján Vojtaššák. Boli biskupmi pre Nitriansku, Banskobystrickú a Spišskú diecézu. Obrady biskupskej vysviacky prišiel do nitry vykonať prvý pápežský nuncius v Československu Clemente Micara.
14.02.2019 - 08:25

Anketa: Čo pre vás znamená báseň Proglas a odkaz svätého Cyrila?

Práve dnes, 14. februára 2019, slávili 1 150. výročie od smrti sv. Konštatína - Cyrila. Prinášame anketu, v ktorej na jeho odkaz spomínajú viaceré osobnosti spoločenského a náboženského života.
14.02.2019 - 08:10

Pred tisícstopäťdesiatymi rokmi sa svätý Cyril narodil pre nebo

Práve dnes, štrnásteho februára 2019 si pripomíname 1150 rokov od smrti svätého Cyrila, mnícha a slovanského vierozvestcu, ktorý náš nahý národ obliekol písmom. Plnenie Božej vôle u svätca, ktorého poznáme aj ako Konštantína Filozofa, vždy stálo na prvom mieste, dokonca i pred vlastným zdravím.
14.02.2019 - 07:49

V liturgickom kalendári spomíname na Valentína, biskupa a mučeníka

V liturgickom kalendári si dnes, vo štvrtok 14. februára 2019, pripomíname Valentína, biskupa a mučeníka. Najstaršia zmienka o sv. Valentínovi sa nachádza v oficiálnych dokumentoch Cirkvi z 5.-6. storočia, kde sa hovorí o dni jeho smrti. Z 8. storočia máme ďalší dokument, ktorý rozpráva o jeho umučení.
14.02.2019 - 07:30

Arcidiecéza začína sláviť rok modlitieb za nové kňazské povolania

Bratislavská arcidiecéza začína dnes, vo štvrtok 14. februára 2019, sláviť rok modlitieb za nové kňazské povolania. Potrvá do 14. februára 2020. Tematický rok ohlásil v pastierskom liste, ktorý sa čítal uplnulú nedeľu v kostoloch arcidiecézy, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
14.02.2019 - 07:10

Pozvánka na konferenciu "SLOVO – časopis Gréckokatolíckej cirkvi"

Redakcia časopisu Slovo a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove pozýva na vedeckú konferenciu "SLOVO – časopis Gréckokatolíckej cirkvi. Minulosť a vízie 28.02. – 01.03.2019". Pri tejto príležitosti prinášame pozvánku a program konferencie.
13.02.2019 - 16:00

V Žiline pripravili sympózium o jezuitovi Vendelínovi Javorkovi

V Diecéznom centre o Javorkovom duchovnom dozrievaní hovoril Ladislav Csontos SJ, o korešpondencii medzi Javorkom a Hlinkom Róbert Letz, Ivan Moďoroši zhodnotil prínos Javorku ako prvého rektora Rusica v Ríme a Milan Hudaček SJ priniesol informácie, ktoré na Javorku donášal agent ŠTB.
13.02.2019 - 15:43

Vladyka Milan Chautur navštívil veriacich spišskej farnosti Poráč

Spišskú farnosť Poráč navštívil 8. – 10. februára košický eparcha Milan Chautur CSsR. Cieľom návštevy bolo ešte v čase fašiang a na začiatku predpôstneho obdobia povzbudiť veriacich k radostnému prežívaniu života s Bohom, nielen v chráme prostredníctvom bohoslužieb, ale aj v Božej prírode aktívnym oddychom a športom.
13.02.2019 - 15:28

V pastoračnom centre v Nitre bude cyklus prednášok Ars amandi

Univerzitné pastoračné centrum v Nitre organizuje v letnom semestri ďalší ročník cyklu prednášok Ars Amandi – školu lásky nielen pre zaľúbených. Vysokoškolákom sa počas utorkových večerov postupne prihovoria niekoľkí hostia, ako napríklad Branislav Koppal, Ján Baránek, Mário Schwarz či Jozef Mikloško.
13.02.2019 - 15:05

Renate: Obchod s ľuďmi je druhým najväčším zločinom na svete

Renate je organizovaná sieť rehoľníčok a rehoľných kongregácií, ktoré spolupracujú na zastavení obchodovania s ľuďmi v Európe. Založili ju v roku2009 a pôsobí v 27 európskych krajinách. Hovoria, že na svete je zotročených 21 miliónov ľudí.
13.02.2019 - 14:47

Pripomenú posolstvo kňazov Ferka Skyčáka a Jána Čarnogurského

Klub priateľov Ferka Skyčáka, občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského, obec a farnosť Dlhá nad Oravou pozývajú na sympózium "Posolstvo kňazov Ferka Skyčáka a Jána Čarnogurského ako príspevok k duchovnej obnove Slovenska". Uskutoční sa v sobotu 16. februára 2019 v Agroturistickom areáli Húšť v Dlhej nad Oravou.
13.02.2019 - 14:29

V Rajci sa uskutočnilo špeciálne podujatie Trojdnie svätej Bakhity

Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi slávia veriaci na celom svete 8. februára. Začiatkom februára sa k nej pripojila aj Farnosť Rajec, ktorá pripravila Trojdnie svätej Bakhity. V programe nechýbali katechézy, spoločné sväté omše či adorácie.
13.02.2019 - 14:05

Blahoslavený kardinál John Henry Newman bude čoskoro svätorečený

Blahoslavený kardinál John Henry Newman bude čoskoro svätorečený. Dekrét o úradnom uznaní zázraku na jeho príhovor spolu s dekrétmi v ďalších kauzách schválil Svätý Otec František v utorok 12. februára pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kard. Angelom Becciu.
13.02.2019 - 13:46

Katechéza Svätého Otca Františka o Otčenáši (6): Otec nás všetkých

V plnom znení prinášame šiestu katechézu Svätého Otca Františka z cyklu o modlitbe Otče náš, ktorú predniesol pri generálnej audiencii v Aule Pavla VI. v stredu 13. februára 2019.
13.02.2019 - 13:27

Košická eparchia vystavila k verejnej úcte relikvie sv. Konštantína

Tento rok uplynie 1150 rokov od smrti sv. Konštantína-Cyrila - apoštola Slovanov a spolupatróna Košickej eparchie. Pri tejto príležitosti vystavili v gréckokatolíckej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach jeho relikvie k verejnej úcte.
13.02.2019 - 13:03

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce otvorí dvere verejnosti

Všetci záujemcovia sú pozvaní na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 15. februára 2019 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na ulici 1. mája 1 v Bratislave. V tento deň sa otvoria brány školy nielen pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť.
13.02.2019 - 12:42

Úmrtie: Vo veku 81 rokov zomrel honorárny kanonik Ján Kamenský

Zomrel vdp. Ján Kamenský, penzionovaný v Belušských Slatinách. So zosnulým kňazom sa rozlúčia 15. februára 2019 o 10:00 h vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie v Detvianskej Hute a následne ho uložia na miestnom cintoríne, informoval Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.
13.02.2019 - 12:27

Prešovskí gymnazisti sa zabávali už na 15-tom školskom plese

Nechýbala živá hudba, kultúrny program v podaní študentov gymnázia i Ľudovej hudby Františka Pavúka a tiež bohatá tombola. Veselá zábava, plný tanečný parket a pozitívne ohlasy študentov, pedagógov, absolventov i priateľov gymnázia svedčia o tom, že školský ples sa naozaj vydaril, informovala Lenka Mikulášková.
13.02.2019 - 12:04

Vladyka Ján s mladými na víkende AŠAD i veriacimi v centre Bárka

V Škole učeníka arcibiskup metropolita Ján priblížil mladým tému Cirkvi a jej štruktúry. Mladým tiež odhalil bohatstvo viery a života Cirkvi v Prešovskej archieparchii. V Škole služby mladí v odbore animátor skupinky pod vedením Lukáša Demjančíka rozprávali o téme: Vízie, ciele a motivácia. Téma bola popretkávaná rôznymi aktivitami.
13.02.2019 - 11:47