Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Biskup Južného Sudánu: Potrebujeme modlitby a materiálnu pomoc

„Nenechajte nás samých. Potrebujeme modlitby a materiálnu pomoc“ vyzýva biskup Hiiboro Kussala z juhosudánskej diecézy Tombura-Yambio. Svojich veriacich i katolíkov v iných krajinách vyzval, aby sa spolu modlili k Duchu Svätému turíčnu novénu za ukončenie pandémie i znovuposilnenie novej vlády a upevnenie pokoja.
29.05.2020 - 20:25

Profesor Hernández z Mexika novým rektorom univerzity Antonianum

Pápežská univerzita Antonianum má nového rektora. Je ním prof. Agustín Hernández Vidales, 49-ročný františkánsky kňaz mexického pôvodu. Prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu a školstvo kardinál Giuseppe Versaldi ho dňa 22. mája 2020 vymenoval na trojročné obdobie. Univerzita sídli neďaleko Lateránskej baziliky.
29.05.2020 - 20:05

Mesiac máj vyvrcholí ružencom prenášaným z Vatikánu do celého sveta

V sobotu 30. mája o 17.30 bude vo Vatikáne mariánska modlitba za účasti Svätého Otca Františka. Ako je zvykom v závere mesiaca máj, modlitba ruženca sa bude konať pred Lurdskou jaskynkou vo Vatikánskych záhradách a bude prebiehať v spojení s najväčšími mariánskymi svätyňami piatich kontinentov.
29.05.2020 - 19:50

Pandémia a izolácia zhoršuje aj situáciu mnohých zraniteľných osôb

Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiaca izolácia ľudí zhoršuje aj situáciu mnohých zraniteľných osôb. Za zavretými dverami domov či bytov dochádza i k domácemu násiliu. Každá obeť takéhoto násilia má však možnosť požiadať o pomoc aj v súčasnej situácii. V dôsledku zavedenia karantény sa objavili rastúce prípady zneužívania.
29.05.2020 - 15:17

Spustí sa druhá vlna aktivácie elektronických schránok, týka sa i cirkví

Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby. Po aktivácii štátnych e-schránok pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri (ORSR) sa táto povinnosť dotkne nielen nadácií, neziskových organizácií, záujmových združení či politických strán, ale aj cirkví.
29.05.2020 - 14:35

V liturgickom kalendári pripomíname kormidelníka koncilu - Pavla VI.

V liturgickom kalendári si dnes pripomíname pápeža Pavla VI. V Cirkvi sa slávi táto ľubovoľná liturgická spomienka v pamätný deň jeho kňazskej vysviacky. Rozhodol o tom vlani vo februári dekrétom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pápež František (dekrét nesie dátum 25. januára 2019).
29.05.2020 - 14:15

Kard. Hollerich: Spočiatku Európa absentovala, bez spolupráce sa zničí

"Čítal som v tlači komentár, ktorý sa má dotkol: v severských krajinách sme sa pozerali na umieraní Talianov, bez toho, aby sme nejako zasiahli. Mali sme naopak od začiatku potrebu európskej sympatie, pretože netrpeli len Taliani, Španieli či Francúzi, ale naši bratia a sestry," hovorí Kardinál Jean-Claude Hollerich, SJ, arcibiskup Luxemburgu.
29.05.2020 - 13:50

Duch Svätý je živá skúsenosť, pripomína sr. Timotea Šebeňová, FDC

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorú oslávime najbližšiu nedeľu, nie je iba pripomienkou udalosti spred dvetisíc rokov, ale "živá skúsenosť, že Boh sa dotýka srdca človeka a otvára ho skrze Ducha Svätého pre ohlasovanie a svedectvo o živom Bohu, jeho láske a vykupiteľskej obete," vraví sr. Timotea Šebeňová, FDC z Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Slovensku.
29.05.2020 - 13:30

L Osservatore Romano zverejnil nekrológy troch čínskych biskupov

Denník L Osservatore Romano zverejnil v rubrike nazvanej Smútok v episkopáte nekrológy troch čínskych biskupov. Sú to Ondrej Ťin Tao-jüan, ktorý odišiel v 91. roku 20. novembra minulého roku, Jozef Ma Čung-mu, ktorý zomrel 23. marca vo veku 101 rokov, a Jozef Ču Pao-jü, ktorý zosnul 7. mája v 99 rokoch.
29.05.2020 - 13:10

Kardinál Gerhard Müller sa postavil za vyhlásenie o ľudskom bratstve

Kardinál Gerhard Ludwig Müller sa postavil za medzináboženské vyhlásenie o ľudskom bratstve, ktoré minulý rok vo februári podpísali pápež František a Ahmad Muhammad Al-Tajíb. V májovom čísle medzinárodného katolíckeho časopisu Communio označuje bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery abúzabíjsku deklaráciu za senzačnú.
29.05.2020 - 12:52

Prvý Strom pokoja v tomto roku vysadili v obci Vysoká nad Kysucou

V areáli rímskokatolíckeho Kostola svätého Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. Všeobecne známe komplikácie spôsobené koronavírusom a ochorením Covid-19 spôsobili celosvetový kolaps a obmedzenia, ktoré sa dotkli aj medzinárodného projektu Strom pokoja. V tomto roku pandémia prekazila už naplánované a potvrdené výsadby.
29.05.2020 - 12:30

Francúzska katolícka televízia KTO počas krízy päťnásobne populárnejšia

Niektoré katolícke médiá dokázali pozitívne využiť pandemické reštrikcie. Sledovanosť francúzskej televíznej stanice KTO v minulých mesiacoch vzrástla päťnásobne. Podobný úspech zaznamenala aj na internete, kde je viac ako polovica divákov mladších ako 45 rokov.
29.05.2020 - 11:05

Kanonizácia Charlesa de Foucaulda bude udalosťou v živote Cirkvi

Kanonizácia Charlesa de Foucaulda bude významnou udalosťou v živote Cirkvi. Jeho postava má totiž veľkú silu príťažlivosti. Svedčí o tom množstvo kongregácií a inštitúcií, ktoré sa na neho odvolávajú. Poukazuje na to P. Bernard Ardura, Opraem., predseda Pápežského výboru pre historické vedy, ktorý je postulátorom kanonizačného procesu.
29.05.2020 - 10:43

Medzi ľudí, ktorí počas ohrozenia boli v teréne, patria pracovníci charity

Počas obdobia prísnych opatrení kvôli hrozbe nákazy koronavírusom neboli ľudia len doma, aby sa nenakazili. Mnohí chodili naďalej do práce a venovali sa svojim klientom. Medzi ľudí, ktorí aj počas ohrozenia vírusom boli v teréne, patria aj pracovníci Spišskej katolíckej charity. Téme sa venovalo Rádio LUMEN.
29.05.2020 - 10:21

Monastická Komunita Bose prijala výsledok apoštolskej vizitácie

Zakladateľ Komunity Bose taliansky laik Enzo Bianchi a ďalší traja členovia musia komunitu opustiť, presťahovať sa na iné miesto a zanechať všetky svoje funkcie. Nariadenie cirkevnej autority prišlo po dobe dôkladného rozlišovania a vykonaní apoštolskej vizitácie. Svoj hlavný kláštor majú severovýchodne od Turína.
29.05.2020 - 10:05

Ordo virginum slávi 50 rokov od svojho obnovenia svätým Pavlom VI.

Nový rítus zasvätenia panien vydala na základe mandátu Pavla VI. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí 31. mája 1970. Ženy, ktoré prijmú takéto zasvätenie, zostávajú v diecéze, v ktorej žijú. Nevyznačujú sa žiadnym vonkajším znakom, okrem prsteňa prijatého pri zasvätení, ako znaku snúbeneckého zväzku s Kristom.
29.05.2020 - 09:45

Duch Svätý premieňa naše srdce, vraví líder projektu Godzone Julo Slovák 

Duch Svätý premieňa naše srdce. "Verím, že ak žijeme úprimný vzťah s Bohom, je prirodzené usilovať sa o to, aby sme v živote dávali stále viac priestoru Duchu Svätému," hovorí líder projektu Godzone Julo Slovák. TK KBS s ním hovorila pred nedeľnou Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého (31. mája). 
29.05.2020 - 09:22

Islamskí teroristi z nich spravili utečencov, pomohli im dobrodinci ACN

Od roku 2015 sa celý sever krajiny zmieta v neustálom napätí a strachu z islamských teroristov. Za necelých 5 rokov vyhnali z domu 750-tisíc ľudí a prinútili zavrieť 1000 škôl. A kríza pokračuje. Každý deň musí z regiónu utiecť 4000 ľudí a počet teroristických útokov a únosov neustále pribúda.
29.05.2020 - 08:55

Čo hovoria o voľnej nedeli evanjeliá, poslední pápeži a naši biskupi

Otázka práce patrí medzi najviac analyzované kategórie sociálneho učenia Cirkvi. Problematika ľudskej práce z pohľadu Božieho plánu je predmetom mnohých teologických úvah, pretože práca má osobitnú hodnotu a význam. Práca je zo všetkých Božích stvorení vlastná len človeku. Len človek môže pracovať. Len človek ňou napĺňa svoj život.
29.05.2020 - 08:30

Kolumbovi rytieri sa tešia z chystaného blahorečenia ich zakladateľa

Kolumbovi rytieri prijali s veľkou radosťou správu z Vatikánu o úspešnom výsledku kauzy blahorečenia ich zakladateľa, kňaza Michaela McGivneyho. „Inšpiroval generácie katolíckych mužov, aby si vyhrnuli rukávy a pretavili svoju vieru do skutkov“, povedal o zakladateľovi Carl A. Anderson, súčasná hlava Kolumbových rytierov.
28.05.2020 - 18:23

Kardinál Tagle: Posolstvo Svätého Otca pre PMD sa týka všetkých

Posolstvo pápeža Františka pre riaditeľov a členov Pápežských misijných diel (PMD) hovorí o misijnom duchu celej Cirkvi, preto jeho obsah smeruje prakticky ku všetkým katolíckym veriacim. Takto komentoval dôležitosť dokumentu prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Luis Antonio Tagle.
28.05.2020 - 17:30

Arcibiskup Babjak pracovne navštívil arcibiskupa Kocsisa v Maďarsku

V stredu 27. mája, hneď v prvý deň, kedy Slovenská republika umožnila svojím občanom vycestovať na 48 hodín do ôsmych vybraných krajín, využil prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ túto možnosť na stretnutie sa s hajdúdorožským arcibiskupom metropolitom Mons. Fülöp Kocsisom z Debrecínu.
28.05.2020 - 16:30

Súbory, ktoré chcú prísť na Gorazdov Močenok sa môžu prihlásiť

Divadelné súbory, ktoré majú záujem na festivale vystúpiť so svojou inscenáciou, sa môžu prihlásiť do 30. júna 2020 prostredníctvom registračného formulára na webe krediv.sk. Podmienkou je zaslanie scenára a video nahrávky predstavenia. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke krediv.sk.
28.05.2020 - 12:25

Viera pomohla viacerým vedcom zachrániť milióny ľudských životov

Mnoho kresťanských vedcov žilo v čase, kedy bola viera striktne oddeľovaná od vedy. Svoje náboženské presvedčenie však nezapreli. Viera v ich životoch mala dôležitú úlohu a umožnila im využiť ju na záchranu miliónov ľudských životov. V procese blahorečenia je napríkald objaviteľ príčiny Downovho syndrómu.
28.05.2020 - 12:10

Charitné centrum Domček v Lučenci buduje novú charitnú záhradu

Charitné centrum pomoci Domček v Lučenci pôsobí v nových priestoroch od januára tohto roku. Od skorej jari budujú pre svojich klientov komunitnú záhradu. Nebude slúžiť len na oddych, ale aj na pracovnú terapiu. Komunitnú záhradu budujú v spolupráci s miestnou evanjelickou farnosťou, ktorá im prenajala priestory.
28.05.2020 - 11:42