Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - audio

::audio:: Konferencia

18.02.2019 - 13:42

::audio:: Konferencia

18.02.2019 - 13:39

::audio:: Konferencia

18.02.2019 - 12:28

::audio:: Konferencia

18.02.2019 - 12:27

TK KBS - tlačové správy

Posolstvo kňazov Skyčáka a Čarnogurského ako príspevok k obnove

V sobotu 16. februára 2019 sa konala v Dlhej nad Oravou konferencia pri príležitosti 120. výročia narodenia kňaza Františka Skyčáka a 115. výročia kňaza Jána Čarnogurského konferencia, ktorú zorganizoval Klub priateľov Ferka Skyčáka, Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského, Obec Dlhá nad Oravou a Farnosť Dlhá nad Oravou.
18.02.2019 - 12:10

Dvaja slovenskí biskupi si pripomenuli svätého Cyrila v Čenstochovej

Na pozvanie čenstochovského arcibiskupa metropolitu Wacława Depo sa prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a nitriansky biskup Viliam Judák zúčastnili na kongrese hnutia Europa Christi, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Konštantína Cyrila na Jasnej Hore v Čenstochovej v dňoch 13. a 14. februára.
18.02.2019 - 11:51

Rada KBS pre vedu udelí opäť cenu patróna umelcov Fra Angelico

Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica - patróna umelcov sa uskutoční slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelico umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Slávnostné podujatie sa uskutoční v utorok 19. februára 2019. Začne sa o 16:30 h svätou omšou v Jezuitskom kostole v Bratislave.
18.02.2019 - 11:27

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave oslávi desiate výročie od vzniku

Centrum pomoci pre rodinu je miesto, kde sa venujeme deťom, manželom, mladým i starším rôznymi výchovnými, vzdelávacími a záujmovými programami. Sprevádzame rodinu v každej fáze života a chceme jej byť blízko v radostiach, ale i problémoch. Záleží nám na hodnote života a rodiny a robíme všetko pre to, aby sme ich chránili. 
18.02.2019 - 11:02

Posolstvo Svätého Otca k svetovému dňu médií je už aj v slovenčine

„Veď sme si navzájom údmi“ (Ef  4, 25) Od komunít na sociálnych sieťach k ľudskému spoločenstvu" - je názov posolstva Svätého Otca Františka k tohtoročnému 53. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Katolícka cirkev ho slávi v siedmu veľkonočnú nedeľu, tohto roku to bude 2. júna.
18.02.2019 - 10:37

Na Devíne spomínali na 1 150. výročie smrti sv. Konštantína - Cyrila

Tisícstopäťdesiate výročie smrti sv. Konštatína - Cyrila oslávili aj v Devíne. Spomienka sa konala v sobotu 16. februára 2018 vo farskom Kostole Svätého Kríža. Program bol spojený so svätou omšou a kultúrno-spoločenským programom, ktorý pripravilo Dedičstvo otcov, o. z., Rastic, o. z. a Rímskokatolícky farský úrad Bratislava-Devín.
18.02.2019 - 10:22

Koučovací prístup pri práci s mládežou spoznávali v Liesku na Orave

Prejaviť záujem o človeka, ponúknuť mu priestor nachádzať odpovede na svoje otázky a preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Aj to je súčasťou koučovacieho prístupu v práci s mládežou. Osvojiť si kompetencie kouča a naučiť sa rozvíjať potenciál ľudí mohli účastníci v Liesku na Orave.
18.02.2019 - 10:01

Experti religiózného produktu sa zišli v Informačnom centre v Prešove

Na stretnutí boli prítomní zástupcovia z oblastných organizácií cestovného ruchu, župných odborov dopravy, regionálneho rozvoja, prihraničnej spolupráce, zástupcovia farností Ľutina, Litmanová, Gaboltov a Levoče, zástupcovia cyklo-organizácií, ako aj zástupcovia existujúcich pútnických ciest.
18.02.2019 - 09:47

Niekoľko tisíc ľudí prišlo na modlitbový deň k Panne Márii do Nitry

Niekoľko tisíc veriacich sa v sobotu 16. februára 2019 zišlo v mestskej hale v Nitre, aby sa aktívne zúčastnili na Modlitbovom dni k Panne Márii – Matke všetkých národov. Program tvorila adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou, modlitba posvätného ruženca, korunky Božieho milosrdenstva. Zaznela aj prednáška P. Paula Sigla.
18.02.2019 - 09:30

Pápež pozýva k modlitbe za stretnutie biskupov o ochrane maloletých

„Drahí bratia a sestry, od štvrtka do najbližšej nedele sa vo Vatikáne bude konať stretnutie predsedov všetkých biskupských konferencií na tému ochrany maloletých v Cirkvi. Pozývam k modlitbe za toto podujatie, ktoré som si prial ako čin silnej pastoračnej zodpovednosti voči naliehavej výzve našej doby," povedal Svätý Otec.
18.02.2019 - 09:10

Anjel Pána s pápežom: Modly sú výstižnejšie než sociologické analýzy

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 17. februára 2019 sa Svätý Otec na úvod prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca v zamyslení, ktoré prinášame v plnom znení. Zameral sa v ňom na Ježišove blahoslavenstvá a varovania z Lukášovho evanjelia, podľa liturgického čítania 6. nedele cezročného obdobia.
18.02.2019 - 08:48

Do Národnej baziliky v Šaštíne putovali zaľúbení z celého Slovenska

Do pútnického miesta putovalo približne tristo zaľúbených mladých ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ktorí spolu chodia, sú zasnúbení alebo manželia. Púť trvala tri dni a každý deň mal bohatý program, ktorý je posilou do spoločného kráčania našich zaľúbených. Motto tohtoročnej púte bolo "ODvážna čISTOTA.
18.02.2019 - 08:30

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (8)

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (8)
18.02.2019 - 07:30

Výber z programu v Televízii LUX, Rádiu LUMEN a v Rádiu Mária (8)

Výber z programu vo vysielaní katolíckej televízie LUX, katolíckej rozhlasovej stanice Rádia LUMEN a v Rádiu Mária (8).
18.02.2019 - 07:30

Pápež František ocenil úlohu Patristického inštitútu Augustinianum

Návrat k cirkevným otcom je podmienkou realizácie II. vatikánskeho koncilu, pripomenul pápež František pri 50. výročí založenia Patristického inštitútu Augustinianum v Ríme, keď sa v sobotu 16. februára prijal jeho akademickú komunitu na osobitnej audiencii.
16.02.2019 - 18:32

V africkej Burkine Faso prišiel o život 77-ročný saleziánsky kňaz

Saleziánskeho misionára zavraždili v piatok 15. februára v Burkine Faso útočníci z radov džihádistov. 77-ročný kňaz don Antonio César Fernández sa vracal spolu s dvoma spolubratmi z Toga do hlavného mesta Burkiny Faso Ouagadougou, kde pôsobil ako misionár.
16.02.2019 - 17:31

Prednášky Petra Dubovského z podujatí v Prešove sú už online

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) zverejnilo na svojom webe www.biblia.rimkat.sk zvukový záznam prednášok profesora Petra Dubovského SJ, dekana Fakulty biblických vied PIB v Ríme a popredného svetového biblistu o Exode a o procese zmierenia medzi Jozefom a jeho bratmi v Gn 37-50.
16.02.2019 - 13:32

Rozsudok pozbavil bývalého kardinála McCarricka klerického stavu

Emeritný washingtonský arcibiskup, 88-ročný Theodore Edgar McCarrick bol uznaný vinným z navádzania na hriech v rámci spovede a z hriechov proti šiestemu prikázaniu Desatora s mladistvými i dospelými osobami, s priťažujúcou okolnosťou zneužitia moci. V sobotu 16. februára o rozsudku oficiálne informovala Kongregácia pre náuku viery.
16.02.2019 - 12:30

Ako vybudovať zdravé manželstvo? Odpovede hľadali aj na Orave

Ako vybudovať zdravé manželstvo, ktorého súčasťou bude on, ona a Boh? Odpovede na tieto otázky hľadali manželia počas manželských večerov na Orave. V Námestove ich vedie kňaz Pavol Garbiar.
15.02.2019 - 15:35

Biskup Tomáš Galis udelili ministérium 63 kandidátom akolytátu

Cirkev už v najstarších časoch ustanovovala niektorých ľudí do rôznych služieb, aby pomáhali pri slávení bohoslužieb. Po II. vatikánskom koncile zostali služby lektora a akolytu s tým, že ich môžu prijať aj laici.
15.02.2019 - 14:11

Kardinál Timothy Dolan pranieruje nové schválené potratové zákony

V otvorenom liste k veriacim newyorskej arciediecézy kardinál Timothy Dolan pranieruje nové schválené potratové zákony. Podľa týchto noriem môže byť v štáte New York potrat vykonaný až do chvíle pôrodu a lekársky personál nemá nárok na úplatnenie výhrady vo svedomí pred výkonom takto morbídneho činu.
15.02.2019 - 11:45