Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Arcibiskup Zvolenský povedie ďalšie modlitbové stretnutie Lectio divina

Už dnes, v stredu 5. decembra 2018 o 20:00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divna, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Vstaň, sestra, modlime sa“. Modlitbové stretnutia pokračujú od septembra jedenástym ročníkom.
05.12.2018 - 10:35

Žiaci Gymázia sv. Františka z Assisi na predstavení Nepolepšený svätec

Herci Slovenského národného divadla z Bratislavy hosťovali v Mestskom divadle v Žiline, aby sprítomnili žiakom osud významnej osobnosti našich dejín, a to katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho. Hlboké divadlo s výraznou myšlienkou zanechalo v divákoch silný dojem zo svedectva života človeka z totalitného režimu.
05.12.2018 - 10:19

Depaul vyzýva ľudí, aby boli podporovateľmi postelí v ich zariadeniach

Organizácia Depaul Slovensko vyzýva ľudí, aby prispeli finančne a stali sa podporovateľmi postelí v ich zariadeniach. Urobiť tak môžu podporou nového projektu s názvom Adoptuj s posteľ - zachrániš život. Vďaka tomu sa bude môcť organizácia lepšie pripraviť na tuhé mrazy a pomôcť ešte viac ľuďom.
05.12.2018 - 09:58

Podporovatelia Diecéznej charity Žilina ďakovali spolu za uplynulý rok

Pracovníci, dobrovoľníci a podporovatelia Diecéznej charity Žilina ďakovali za uplynulý rok. Počas pondelkovej svätej omše a stretnutia v diecéznom centre vzdávali vďaky Bohu za všetky dobrodenia v charitnej službe či zbierkach potravín a šatstva. Zároveň sa navzájom povzbudili v službe. Stretnutie organizuje charita pravidelne.
05.12.2018 - 09:36

Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov sú už k dispozícii

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zverejnila na internetovej stránke www.kbs.sk v pdf-formáte materiály na budúcoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho téma znie: Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (Deuteronómium 16, 18 – 20). Materiály spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.
05.12.2018 - 09:13

Pred 105 rokmi sa narodil niekdajší trnavský apoštolský administrátor

Pred 105 rokmi sa narodil niekdajší trnavský apoštolský administrátor Július Gábriš. Bývalý novomestský prepošt, biskup, arcibiskup in memoriam a trnavský apoštolský administrátor sa narodil 5. decembra 1913 v Tesárskych Mlyňanoch. Ide o významnú osobnosť slovenských cirkevných dejín.
05.12.2018 - 08:41

Prejaviť našu dobročinnosť je možné podporou projektu Darček naviac

Pápežské misijné diela na Slovensku spustili pred Vianocami kampaň na pomoc projektom, ktoré sa dotýkajú problémov detí. K dnešnému dňu prišlo na účet cez Darček naviac 8635,80 eur. Kampaň prebieha do 31. decembra 2018, kedy bude zverejnená celková suma podpory. Cieľom projektu je umožniť Slovákom podporiť misie v období Vianoc.
05.12.2018 - 08:28

Organizátori pochodu za život podporili iniciatívu I Am Human, Right?

Celosvetovú iniciatívu za ochranu života a rodiny môžu podporiť aj Slováci. Vyzvali ich k tomu organizátori Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční budúci rok v Bratislave. Za myšlienkou iniciatívy stojí medzinárodná organizácia ADF International. Slováci ju môžu podporiť na stránke imhumanright.org do 10. decembra 2018.
05.12.2018 - 08:00

Katolícke noviny prinášajú rozhovor so židovským pisárom Borshevským

Najnovšie Katolícke noviny ponúkajú reportáž z Trnavej Hory, kde sa 24. novembra stretli železničiari z celého Slovenska, aby oslávili sviatok svojej patrónky – svätej Kataríny Alexandrijskej. Od príchodu prvého vlaku na územie Slovenska ubehlo už vyše 150 rokov. Odvtedy sa toho zmenilo dosť, jedno však ostalo – ducha železníc netvoria koľaje.
05.12.2018 - 07:30

Pápežská švajčiarska garda má od decembra 14 nových poddôstojníkov

Pápežská švajčiarska garda má od decembra 14 nových poddôstojníkov. O povýšení dvoch seržantov, štyroch kaprálov a ôsmich vicekaprálov informovalo vedenie zboru Švajčiarskej gardy v tlačovej správe, v ktorej zároveň pozýva nových záujemcov o budúcu službu Svätému Otcovi v radoch gardy.
04.12.2018 - 19:46

Predstavia knihu Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945 - 1965

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a vydavateľstvo Post Scriptum pozývajú na prezentáciu knihy "Emília Hrabovec ‒ Giuliano Brugnotto ‒ Peter Jurčaga (zost.) - 
CHIESA DEL SILENZIO E DIPLOMAZIA PONTIFICIA 1945-1965 UMLČANÁ CIRKEV A PÁPEŽSKÁ DIPLOMACIA 1945-1965".
04.12.2018 - 19:15

V seminári v Badíne udelili seminaristom ministériá lektorátu a akolytátu

V pondelok 3. decembra 2018 oslávili v Kňazskom seminári v Badíne slávnosť hlavného patróna seminára a diecézy sv. Františka Xaverského. Svätú omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal, ktorý počas nej udelil šiestim seminaristom ministériá lektorátu a akolytátu.
04.12.2018 - 18:47

Kardinál Pietro Parolin na COP24 v Katoviciach: Etika zápasu o klímu

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vystúpil na klimatickej konferencii COP24 v poľských Katoviciach. Viac než 30 tisíc delegátov z približne 200 štátov odvčera  až do 14. decembra v Katoviciach rokuje na klimatickom samite o pravidlách a mechanizmoch uplatňovania Parížskej dohody o klimatických zmenách.
04.12.2018 - 18:25

Posledné vydanie mesačníka Cesta v tomto roku prináša tému "Rodina"

Posledné vydanie mesačníka Cesta v tomto kalendárnom roku prináša množstvo odborných tém, rád a zaujímavých svedectiev na tému "Rodina". Prinášame anotáciu čísla, ktorú spracovala Silvia Hrabčáková.
04.12.2018 - 18:02

Modlitby za kňazov pozývajú ku skutku lásky starým a chorým kňazom

Hnutie Modlitby za kňazov, ktoré si o týždeň 12. decembra pripomenie desať rokov od svojho vzniku, pozýva aj počas tohtoročného adventu k vykonaniu skutku lásky niektorému starému alebo chorému kňazovi. Najlepšie návštevou, teda svojou prítomnosťou, povzbudením či akýmkoľvek iným príhodným spôsobom.
04.12.2018 - 17:40

Vladyka Milan Chautur posvätil novú mozaiku v Spišskej Novej Vsi

Vo farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi posvätil 2. decembra košický eparcha Milan Chautur CSsR mozaiku Mandylion, ikonu Kristovej tváre, ktorá je umiestnená na priečelí farskej cerkvi. Následnej svätej liturgii predsedal vladyka Milan za účasti kazateľa slávnosti vladyku Mariána Andreja Pacáka CSsR.
04.12.2018 - 17:28

Predseda COMECE Mons. Hollerich podporil dohodu Global Compact

Týždeň pred medzivládnou konferenciou v Maroku o globálnej dohode OSN o migrácii predseda Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) pripomenul podporu zo strany Katolíckej cirkvi pre koordinované úsilie o bezpečnú, usporiadanú a regulárnu migráciu. Prinášame vyhlásenie predsedu COMECE.
04.12.2018 - 16:55

Utorková homília pápeža: Advent buduje pokoj napodobňovaním Boha

Pripraviť sa na Vianoce úsilím o budovanie pokoja vo vlastnej duši, v rodine i vo svete. K tomu dnes vyzval veriacich pápež František v homílii počas svätej omše v Dome sv. Marty. Ako pripomenul, vytvárať pokoj znamená napodobňovať Boha, stávajúc sa pokornými, bez ohovárania druhých či bez toho, aby sme ich zraňovali.
04.12.2018 - 16:22

Predstavitelia slovenského kléru z USA v Slovenskom kolégiu v Ríme

V nedeľu 2. decembra 2018 navštívili Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme predstavitelia Konferencie slovenského kléru v USA Mons. Robert J. Siffrin a Mons. Peter M. Polando, ktorí sú v Ríme na pracovnej ceste. Pri tejto príležitosti sa stretli aj so slovenskými kňazmi-alumnami kolégia. Na stretnutí bol aj kardinál Jozef Tomko.
04.12.2018 - 15:58

Advent a Vianoce budú na Nitrianskom hrade opäť bohaté na podujatia

Advent a Vianoce budú na Nitrianskom hrade bohaté na podujatia. Od 14. do 22. decembra bude v Gotickej priekope k dispozícii Adventné mestečko. Vo Vazulovej veži bude zároveň prístupná výstava o skutočnom význame Vianoc – čo nám hovorí Sväté písmo o Vianociach a ako do Ježišovho narodenia zapadajú historické udalosti?
04.12.2018 - 15:35

V Bratislave zorganizovali kolokvium Medzi Jeruzalemom a Rímom

Medzi Jeruzalemom a Rímom je názov kolokvia, ktoré sa v utorok 4. decembra 2018 konalo v bratislavskom Primaciálnom paláci aj za účasti kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Podujatie pripravili KBS) a Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR s podporou Nadácie Konrada Adenauera.
04.12.2018 - 15:15

Biblická spoločnosť má novinku - vianočné príbehy pre nepočújúcich

Začiatkom decembra zverejnila Slovenská biblická spoločnosť dve nové videonahrávky zo série „Biblia pre nepočujúcich“. Vianočné príbehy o zvestovaní narodenia Ježiša a o ceste Márie a Jozefa do Betlehema sú voľne dostupné na webovej stránke www.biblia.sk aj na YouTube.
04.12.2018 - 14:55

Vydavateľstvo Dobrá kniha vydala sprievodu adventom "Dotyk neba"

Vo vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave vyšla nová publikácia s názvom Dotyk neba. Jej autorom je Jozef Jurina. Touto publikáciou nadväzuje na hodnotnú a oslovujúcu knihu Vnútro otvorené dokorán, ktorá vydal v Dobrej knihe v  roku 2017 a potešila takmer desaťtisíc čitateľov na Slovensku.
04.12.2018 - 14:32

V Šúrovciach požehnali adventný veniec vo vnútri kruhového objazdu

K prvej adventnej nedeli patrí aj požehnávanie adventných vencov, ktoré si veriaci prinášajú do kostolov. V Šúrovciach pri Trnave farský administrátor Marián Kolenčík okrem malých venčekov požehnal aj obrovský adventný veniec pri farskom Kostole sv. Michala, ktorý miestni poslanci a dobrovoľníci vytvorili vo vnútri kruhového objazdu.
04.12.2018 - 14:06

Projekty konkrétnej pomoci Fóra života riešili tento rok 250 prípadov

Ďalší rok naplnenej činnosti majú za sebou dva projekty konkrétnej pomoci občianskeho združenia Fórum života – projekt Zachráňme životy (pomáha 11 rokov) a poradňa Alexis (funguje už 9 rokov). V roku 2018 v nich riešili viac ako 250 prípadov žien v ťažkom období. Prinášame bližšie informácie.
04.12.2018 - 13:42